Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie transportem miejskim
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Działania Komisji Europejskiej skierowane na poprawę jakości usług transportu miejskiego. Wpływ zmian gospodarczych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych na transport miejski. Zmiany modeli zarządzania tym transportem. Regulacje prawne obowiązujace w naszym kraju oraz ich wpływ na jakość usług. Poli[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Potrzeba zwiększenia stopnia integracji realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) była podnoszona niejednokrotnie przez polityków ze szczebla lokalnego, jak i krajowego, ekspertów oraz organizacje pozarządowe. Kilkukrotnie pojmowane były inicjatywy na rzecz wprow[...]
3
75%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL Artykuł traktuje o budowie, wyposażeniu i możliwościach rozwijania koncepcji zintegrowanych systemów zarządzania ruchem w mieście. Zagadnienie to ulokowane jest w szerszym kontekście celów logistyki miejskiej, jako podejścia zyskującego coraz bardziej na znaczeniu w obliczu komplikującej się sytuacj[...]
EN The article focuses on the structure, the equipment and development possibilities of the concept of integrated city traffic management systems. The problem is considered in the wider context of city logistics as an issue that gains much attention as movement is becoming more and more complicated in [...]
4
75%
Logistyka
2015 nr 3 5273--5280
PL W artykule zaprezentowano technikę mobilnych badań zachowań komunikacyjnych. Badanie takie proponuje się wykonywać na bazie monitorowania przemieszczeń użytkowników sieci transportowej z wykorzystaniem technologii GPS i GSM. Zastosowana próba doświadczalna wskazuje, że takie badanie jest technicznie[...]
EN The paper deals the technique of mobile research of travel behaviour. Such research is proposed to carry out by movements monitoring on the transport network using GPS and GSM technology. The applied experimental trial indicates that such research is technically possible. The results obtained in acc[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 42 75-82
PL Przedstawiono schemat organizacyjny systemu zarządzania transportem miejskim dużej aglomeracji.Szczególne warunki zarządzania systemem związane są z zastosowaniem spesyficznych środków transportu. Górnośląski Okręg Przemysłowy dysponuje unikalnymi zasobami dróg żelaznych w postaci bocznic kolejowych[...]
EN The paper defines an organizational scheme of urban-transportation management system. Specific conditions of management define special transportation means used in this system. The industrial region of Upper-Silesia offers a unique railway set that provide the Silesian heavy industry with transporta[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last