Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 676
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie jakością
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
PL Teoria badania potrzeb dla celów projektowania jest dziedziną rozwojową. Odczucie frustracji, wynikającej z pewnego braku lub chęć zmniejszenia napięcia otoczenia prowadzą nie tylko do wyszukiwania i identyfikacji nie zaspokojonych potrzeb, lecz także badanie możliwości twórczych i wytwórczych nowyc[...]
2
100%
Problemy Jakości
PL Zarządzanie jakością jest produktem wypracowanym przez ekspertów praktyków lub z praktyką blisko związanych. Wkład we współczesną wiedzę o zarządzaniu jakością ze strony nauki akademickiej jest niewielki i w głównym nurcie literatury prawie niezauważalny. Zarządzanie jakością stworzyło pokaźny zasób[...]
3
100%
Problemy Jakości
PL Często spotykamy się z pytaniami o związek między Standardem Zarządzania Jakością ISO 9000 a zarządzaniem przez jakość (TQM). Liczne przykłady z praktyki wskazują, iż możliwe jest posiadanie certyfikatu ISO 9000 bez podjęcia działań na rzecz wdrożenia TQM, a także odwrotnie - istnieją przedsiębiorst[...]
4
63%
Problemy Jakości
5
63%
Logistyka
PL Jakość opieki zdrowotnej determinowana jest przez wiele czynników. Od kilku lat zapewnienie odpowiedniej jakości usług zdrowotnych stało się priorytetem zarówno dla menedżerów ochrony zdrowia, jak i decydentów różnych szczebli polityki zdrowotnej. Placówki medyczne mają możliwość zastosowania różneg[...]
EN There are many factors determining a health care quality. For several years, providing quality of health services has become a priority for both health care managers and decision-makers at different levels of health policy. Health care facilities are able to apply various types of quality management[...]
6
63%
Problemy Jakości
EN The article concerns operations of professionals dealing with quality management in organizations. It defines among others their current and predicted position in the organizational structure. Moreover it summarizes their responsibilities. The study was based on chosen research outcome which was car[...]
7
63%
Problemy Jakości
EN The paper presents the basic quality management rules, which are as follows: strategie approach continuous improvement, cli-ent focus, internal commumcation, leadership, involvement of employees, self-assessment, partnership, team work, preven-tion, good for the first time and each next time, qualit[...]
8
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is to present the critical analysis of the problem of quantification the elements that constitute the concept of a quality of work. This process must be divided into two phases. In the first one it is needed to determine the problem of work: its range and criteria. Sec[...]
9
63%
Problemy Jakości
10
63%
Logistyka
2007 nr 4 CD-CD
PL Problematyka jakości w szerokim zakresie jest współzależna z logistyką. Jakość należy uznać za jedną z najważniejszych wyznaczników efektywności realizacji każdej usługi logistycznej, a także systemów zarządzania dostawami. W związku z wzajemnym oddziaływaniem czynników kształtujących jakość z czyn[...]
EN Quality issues are widely correlated with logistics. Quality should be considered as one of the most important determinant of logistic service effectiveness as well as supply chain management effectiveness. Due to interaction of quality factors with logistics actions an independent implementation o[...]
11
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The paper discusses the usage of the rules of the process oriented approach to the quality system management in industrial enterprises. The paper was aimed to create the method of process evaluation based on indicators which define their: efficiency, effectiveness and quality along with pointing out[...]
12
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Artykuł podejmuje problem obiektywizacji wyboru dostawców towarów i usług przy zastosowaniu procedur systemu zarządzania jakością EN ISO 9001:2000 i wykorzystaniu programu komputerowego jako narzędzia służb logistycznych przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu zarządzania jakością obejmuje znormalizowan[...]
EN The article is about the problem of the objectivization of the selection of the goods and services suppliers using the procedures of the Quality Management System EN ISO 9001: 2000 and the computer program as the instrument of the Logistics Services of the Company. The implementation of the quality[...]
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz wprowadzanie innowacji w różnych obszarach tego systemu są ze sobą ściśle związane. Jak twierdzi Cz. Mesjasz, innowacyjność organizacji to zdolność dostosowania się takiego systemu do warunków kreowanych przez środowisko gospodarcze oraz związanych z ni[...]
EN The purpose of the article was to show the main aspects of the innovation process and the quality management system. Both tendencies are on the top now and stay in the spot light of surveys and the enterprises' activity. Not only are they introduced by organizations that need to survive in the globa[...]
14
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem
2002 z. 14 57-81
PL O korzyściach płynących z utrzymywania systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy nie trzeba już nikogo specjalnie przekonywać, a przedsiębiorstwa na całym świecie są żywo zainteresowane ich wdrażaniem. Opracowanie to ma na celu przybliżenie i zaproponowanie pewnej ogólnej m[...]
EN There is no need to persuade anybody of the advantages of keeping the quality, environmental and health & safety-at-worJk management systems. Companies from all over the world are interested in putting such systems into practice. This article has proposing a general method for implementing integrate[...]
15
63%
Problemy Jakości
EN The fifth edition of a conference called International School of Quality was held on 22-23 May 2004. One of the presenters was Paul Borawski, Executive Director of American Society for Quality. On the basis of his presentation and results of discussions during the conference, the authors attempt to [...]
16
63%
Problemy Jakości
PL Wzrost złożoności otoczenia wywołany czynnikami takimi, jak globalizacja rynków, coraz krótszy cykl życia produktów oraz ogromny postęp techniczny spowodował, iż przedsiębiorstwom coraz trudniej jest utrzymać się na wymagającym rynku. Wszystko to powoduje, iż organizacje szukają "złotych środków" na[...]
17
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 4 3-7
18
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 7 10-12
19
63%
Problemy Jakości
PL Systemy certyfikatów technicznych stanowią dżunglę, w której może się gubić wiele firm, pozyskujących wprawdzie niezbędne dokumenty, lecz często bez pełnej świadomości po co to muszą robić i jakie korzyści mogą tą drogą osiągnąć.
20
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 104-113
PL Zarządzanie i nadzorowanie wyposażenia pomiarowo-kontrolnego jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania i zapewnienia jakości. W pracy nawiązano do obowiązujących norm serii ISO - 9000: 1996 oraz ISO - 10012-1, uwzględniając również ISO - 9000: 2000. Zwrócono uwagę na zasadność planowania n[...]
EN Management and supervision of measuring-control equipment is one of the most important elements of quality assurance and management. This paper refers to ISO-9000; 1996 and ISO-10012-1 standards and it considers also ISO-9000:2000 standard. Attention is drawn to the supervision planning at the manuf[...]
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last