Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarząd transportu miejskiego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zbiorowy transport miejski może być zorganizowany w różnicowany sposób, w szczególności dotyczy to organizacji rynku oraz samych jednostek zajmujących się świadczeniem usług przewozowych. W artykule omówiono formy zarządzania transportem miejskim.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł podejmuje temat funkcjonowania komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządów transportu miejskiego. Uwaga skupiona jest przede wszystkim na mankamentach ich działalności.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł odnosi się do tez oraz opinii zawartych w artykule "Mankamenty funkcjonowania zarządów transportu miejskiego" z numeru 9/2003.
4
51%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 5-6 30-33
PL Poszukiwania efektywnego modelu zarządzania transportem miejskim skłoniły władze niektórych dużych miast do oddzielenia działalności organizatorskiej od przewozowej i wprowadzenia konkurencji regulowanej w realizacji przewozów. Wzrastająca liczba regulacji związana z realizowaniem usług użyteczności[...]
EN Searching for effective urban transport management model induce local authorities of some large cities to the separation organizing from realizing transport services and the introduction of regulated competition. Increasing number of regulations regarding to public services, including urban transpor[...]
5
41%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 54 141-146
PL Widoczne w Polsce, zwłaszcza w największych aglomeracjach, przykłady braku integracji można ograniczać dzięki zmianom organizacji rynków transportu miejskiego. Rozdzielenie funkcji organizatora i operatora transportu ułatwia integrację, gdy na danym rynku działa Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). D[...]
EN There are evident examples of lack of integration in Poland, especially in the largest urban areas, which can be restricted by changes in the urban transport organisation. Separating the functions of transport organiser from operator facilitates integration, when the Public Transport Authority (PTA,[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last