Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarodek heterogeniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Wykonane z użyciem mikroskopu skaningowego z energodyspersyjną przystawką rentgenowską badania siluminu AK7 modyfikowanego dodatkami 0,2% AlB4 i 0,2% AlSrl O wykazały, że ośrodki heterogenicznej krystalizacji w modyfikowanym stopie stanowiły złożone cząstki AlB2/Al3Ti.
EN Investigation of AK7 silumin modified with the additives of AlB4 and AlSrl O both in the unount of 0,2% wt., carxied out with the use of scanning microscope equipped with the energydispexsion adjutage allowed to identify the heterogeneous crystal nuclea in the modified alloy as the complex AIB2/Al3T[...]
2
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Modyfikacja aluminium dodatkami 0,2-0,4% AITi5BO,2 spowodowała korzystne rozdrobnie-nie struktury .W badaniach metodą mikroskopii elektronowej zlokalizowano ośrodki heterogenicznej krystalizacji aluminium, które tworzą cząstki TiB(2)/ Al.(3)Ti.
EN Modification of aluminium by additives of 0.2-0.4% AITi5BO.2 caused advantageous refinement of metal structure. In the investigations by scanning microscope (EDX-analyse) the hetero-geneous crystallization centra, defined as TiB(2)/ AI(3)Ti, particles have been localized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last