Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapotrzebowanie na moc cieplną
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2001 nr 7/8 28--32
PL W artykule przedstawiono zagadnienia, które mają zasadniczy wpływ na sprawność eksploatacyjną instalacji co. i węzła ciepłowniczego a tym samym wielkość rzeczywistego zużycia energii w sezonie ogrzewczym oraz poprawne indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania szczególnie w budynkach o zredukowanyc[...]
2
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki analiz statystycznych zmienności obciążenia cieplnego dla wybranych odcinków sieci MPEC w Krakowie. Uśrednione do jednej godziny zapotrzebowanie na moc cieplną korelowano z podstawowymi parametrami meteorologicznymi oraz porą doby. Do badań wykorzystano dane z systemu monitoring[...]
EN The results of statistical analyses of requirement variability are presented, concerning thermal loads of selected sections of the Municipal Heat Distribution Network MPEC in Krakow. Average one--hour requirement value for the thermal power was correlated with the basic meteorological parameters and[...]
3
63%
Rynek Energii
2015 Nr 5 24--30
PL W artykule zaprezentowano porównanie wykorzystania mocy cieplnej przez odbiorców końcowych z podziałem na dni robocze oraz weekendy, dla typowego systemu ciepłowniczego. Dokonano również podziału zarówno dnia roboczego jak i dnia weekendowego na trzy okresy czasowe oraz porównano współczynniki wykor[...]
EN The article presents a comparison of thermal capacity utilization by end users with the division on weekdays and weekends, for a typical district heating system. There has also been the division of both the working day and weekend day in three time periods and compared coefficients of thermal capaci[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last