Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapalnik artyleryjski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2004 R. 33, z. 91 169--177
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę porównawczą charakterystyk technicznych zapalników artyleryjskich produkowanych w kraju oraz używanych w krajach NATO zapalników do 155 mm pocisków odłamkowo-burzących.
EN The comparison analysis of technical characteristics of artillery fuses for 155 mm burst-fragmentation ammunition manufactured in Poland and used in NATO countries is presented in the paper.
2
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2002 R. 31, z. 85 153--164
PL W artykule dokonano analizy decyzji prognostycznych dla zapalników typu RGM, MD i MG. Określono wpływ czasu składowania na decyzje pozytywne oraz na decyzje negatywne w postaci prognozy partii zapalników do zużycia w pierwszej kolejności. Scharakteryzowano poziom jakości zbioru składowanych zapalnik[...]
EN The analysis of prognostic decisions made on different types of artillery fuses is presented. The dependence of storage time on positive and negative decisions resulting in indication of the fuse lot to be used first is presented. The quality level of stored fuses is characterised and some proposals[...]
3
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono historię rozwoju polskiej konstrukcji zapalnika do podpocisków amunicji kasetowej na tle konstrukcji innych państw opracowanych w ubiegłym wieku oraz niektóre problemy z tym związane.
EN A historical background for development of the Polish design of a fuse for cargo ammunition bomblets relating to foreign solutions from the past and some related issues are presented in the paper.
4
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2019 R. 48, z. 149 115--127
PL Podstawową funkcją zapalnika artyleryjskiego jest skuteczne zainicjowanie zadziałania zasadniczego materiału wybuchowego znajdującego się w skorupie pocisku w ustalonym przez strzelającego miejscu i czasie. Pełni on również kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa amunicji w procesie jej eksploata[...]
EN Basic function of an artillery fuse is to effectively initiate the activation of the main charge, located in the projectile shell, at a place and time decided by a gunner. The fuse also has a key role for ensuring the safe use of ammunition. Efficient initiation of the first part of so called firing[...]
5
63%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące wyników prac podjętych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia (WITU) w celu podniesienia wytrzymałości mechanicznej i precyzji działania zapalników artyleryjskich z elektronicznymi modułami czasowymi. Zastosowanie oscylatorów MEMS, zapewniających [...]
EN In the Military Institute of Armament Technology in Zielonka, Poland, the works on the improvement of the mechanical resistance and the precision of action of the artillery fuses with electronic time modules were taken up. In the paper the information about the results of these works was presented.
6
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2001 R. 30, z. 77 97--108
PL W artykule przedstawiono zasadnicze wymagania stawiane przed zapalnikami artyleryjskimi ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa. Omówiono niektóre problemy konstrukcyjne związane ze spełnieniem wymagań oraz stan aktualny i możliwe kierunki prac w zakresie zapalników.
7
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawione są właściwości oraz wybrane cechy zapalników typu RGM poddane badaniom diagnostycznym i klasyfikacja niezgodności (wagi). Opisana jest pięciostopniowa metoda statystycznej kontroli jakości partii zapalników składająca się z prób i sprawdzeń laboratoryjnych i poligonowych.
8
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawione są wybrane właściwości zapalników określające bezpieczeństwo, niezawodność działania i trwałość. Wyeksponowano cechy kryterialne, które poddaje się badaniom, sprawdzeniom lub testowaniu i podlegają ocenie w czasie eksploatacji zapalników w wojskach. Wyszczególniono niezgodno[...]
9
51%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule scharakteryzowano budowę zapalników artyleryjskich, przedstawiono cechy, które podlegają badaniom i sprawdzeniom podczas oceny bezpieczeństwa i niezawodności działania oraz wykonano analizę statystyczną jakości partii zapalników typu RGM, MD i W-429. Wyniki analizy pozwalają przyjąć hipot[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last