Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapady napięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 89--93
PL W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji wektorowego układu regulacji silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, w celu zapewnienia wymaganego momentu obrotowego oraz utrzymania zadanych obrotów silnika podczas zapadu napięcia. Na podstawie przeprowadzonych symulacji pracy silnika synchron[...]
EN This paper presents a proposal to modify the PM synchronous motor vector control system in order to provide the required torque and the reference speed of drives during voltage sags. Based on the simulations, the immunity improvement of adjustable AC drives with PM synchronous motors on voltage sags[...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 167--171
PL W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji wektorowego układu regulacji silnika indukcyjnego w celu zapewnienia wymaganego momentu obrotowego oraz utrzymania zadanych obrotów silnika podczas zapadu napięcia. Na podstawie symulacji oraz pomiarów w laboratorium stwierdzono poprawę odporności regu[...]
EN This paper presents a proposal to modify the induction motor vector control system in order to provide the required torque and the reference speed of drives during voltage sags. Based on the simulations and laboratory measurements of the induction motor, the immunity improvement of adjustable AC dri[...]
3
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zapadów napięcia, powodowanych przemijającymi zwarciami doziemnymi w sieci 15 kV, powodujących znaczące przestoje linii produkcyjnej w wybranym zakładzie produkcyjnym Przeanalizowano zmiany przebiegów wartości chwilowych oraz skutecznych napięć fazowych w[...]
EN The results of the research works on the impact of the voltage dips, caused by transient earth faults in the 15 kV networks, effecting significant shutdowns of production lines in a selected factory have been presented in the paper. There have been analysed the changes of runs of actual values and p[...]
4
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 351-353
PL Przedstawiono analizę pracy stycznika AC podczas możliwych zapadów napięcia przy wykorzystaniu symulacji z PSCAD/EMTDC. Modelowano różne stany zapadów jak też i różne pozycje stycznika.
EN This paper presents the analysis of AC contactor model, its ride through capability and behaviour during voltage sag with point-in-wave of initiation using PSCAD/EMTDC simulation software. The ride-through capability curve is used to identify the sensitivity level in the AC contactor failure area. A[...]
5
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2007 R. 53, nr 4 98-101
PL W artykule przedstawiono wpływ sterowania bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych na ograniczanie zapadów napięcia. Scharakteryzowano podstawowe własności ogranicznika oraz układu sterowania jego pracą. Ponieważ prąd zwarciowy jest detekowany przez dedykowany superkrótki bezpiecznik sterowanie [...]
EN The paper is dedicated to control conditions of a hybrid contactless current limiter aimed at the efficient mitigation of voltage dips. Basic features of the limiter, as well as its control circuit have been described. Since the fault current is detected by operation of a special short fuse incorpor[...]
6
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono działanie bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych w oparciu o symulacje komputerową. SzczególnA uwagę zwrócono na możliwość poprawy jakości dostarczanej energii elektroenergetycznej, dzięki zastosowaniu wyłącznika hybrydowego. Modelowanie matematyczne wykonano w program[...]
EN The paper presents operation of a hybrid contactless short-circuit current limiter on the basis of computer simulation. Special attention was paid to the possibility of improving of the quality of the delivered electrical energy, throught limiting of the voltage dips duration in the power grid owing[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 324-328
PL Wzrastające znaczenie ekonomiczne strat powodowanych przez zapady napięcia i przerwy prowadzą do opracowania urządzeń pozwalających na szybką interwencję. Niestety takie systemy są dość kosztowne. W artykule zaproponowano rozwiązanie kompromisowe aspektu technicznego i ekonomicznego. Analizę wykonan[...]
EN The increased concern about the financial losses due to voltage sags and interruptions plus the advancements in power electronics technology have led to the innovation of very fast acting intervening equipment that can mitigate such disturbances. However, the high cost of these custom power devices [...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 3b 112-115
PL W artykule zaprezentowano nową metodę lokalizacji źródła zapadu napięcia bazującej na informacji o kierunkowym przeciążeniu prądowym. Źródło zapadu napięcia jest lokalizowane na podstawie pomiaru amplitudy i fazy prądu w czasie zapadu i przed zapadem. Porównano metodę z z dotychczas stosowanymi meto[...]
EN This article presents a novel method to locate the voltage sag source based on directional overcurrent (DOC) relay information. In this method the source of voltage sag is located by using the variation of magnitude of measured current positive-sequence component during sag and presag conditions and[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4a 293-299
PL Opisano ulepszony sterownik system dynamicznego odzyskiwania napięcia DVR. Przeanalizowano przypadki możliwości kompensacji zapadów napięcia, eliminacji harmonicznych oraz wpływ indukcyjności obciążenia. Symulacje potwierdziły przydatność układu w systemach poprawy jakości energii.
EN This paper deals with the development of an enhanced controller for investigation of dynamic voltage restorer (DVR) compensation capabilities. Two levels, 24-pulse DVR is modeled with a new control scheme to control the switch signal in the voltage sourced converter. A study on voltage sag compensat[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł zawiera podstawowe informacje opisujące zapady napięcia w sieci elektroenergetycznej. Na jego podstawie omówiono podstawowe zagadnienia sterowania przekształtnikiem sieciowym AC-DC. Zaprezentowano bezpośrednie sterowanie mocą z modulacją wektorową ang. Direct Power Control – Space Vector Mod[...]
EN This paper presents a brief description of voltage dips in supply line. The Direct Power Control – Space Vector Modulated with voltage dips compensation module is described. Experimental results as assumptions’ verification are presented. Finally control method’s algorithm has been optimized in resp[...]
11
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono badania i analizę zapadów napięcia występujących w układzie zasilającym 15 kV dużego zakładu przemysłowego oraz ograniczanie skutków tych zapadów.
EN The paper discusses research and analysis of voltage dips that occur in 15 kV supplying system of large industrial plant as well as methods used to reduce them.
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 7 139--143
PL Zapady napięcia występujące w sieci dystrybucyjnej są niekorzystnymi zjawiskami, które mogą w istotny sposób wpływać na pracę odbiorów prowadząc niejednokrotnie do ich nagłego wyłączenia. Jeśli tego typu wyłączenia mają miejsce w procesach technologicznych wymagających zachowania ciągłości produkcji[...]
EN Voltage dips occurring in the distribution network are adverse phenomena, which can have a significant impact on the loads operation often leading to their sudden shutdown. If disconnections of loads occur in processes that require continuity of production they are often accompanied by large financi[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaproponowano metodę szybkiej detekcji zapadu napięcia bazująca na określaniu średniej ważonej najmniejszych kwadratów. Do detekcji zapadu wykorzystuje się technikę kowariancji co umożliwia szybką detekcję nawet przy znacznej zawartości harmonicznych. (Ulepszona metoda detekcji zapadów napięcia bazu[...]
EN A rapid voltage sag detection method based on weighted least-squares estimation (WLSE) with harmonic models is proposed to satisfy the requirement of the dynamic voltage restorer. The covariance resetting technique is adopted to detect the voltage sag accurately and rapidly, even in condition the vo[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 143--146
PL Zapady napięcia są jednym z ważniejszych parametrów opisjących jakość energii. Mogą one powodować uszkodzenia urządeń i zakłócenia procesów przemysłowych. Artykuł omawia metody lokalizacji źródeł zapadów napięcia. Zaprezentowano przegląd publikacji opisujących ten problem uwypuklając zalety i wady k[...]
EN Voltage sag is considered as one of the most common power quality problems causing sensitive equipment to malfunction and many industrial process interruptions. Complains about the economic loss and equipment damage from industrial customers has stimulated the investigation on the voltage sag source[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4a 289-292
PL Przedstawiono dynamiczny układ przywracania napięcia DVR jako zabezpieczenie przeciw zapadom napięcia. Układ działa jako źródło napięcia połączone w szereg z obciążeniem. W artykule opisano metodę identyfikacji wykorzystującą sztuczne sieci neuronowe. Przedstawiono też symulacje systemu.
EN Among the dynamic voltage restorer (DVR) objectives, the protection of sensitive loads against voltage swell/sag voltage, as well as correction of unbalanced problems. The DVR acts as a voltage source, which is connected in series with a sensitive load and controlled to generate the required compens[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W ostatnich latach odnotowano wzrost zainteresowania układami zapobiegającymi zapadom napięcia po stronie odbiorcy. Szybkie i pewne wyznaczenie początku zapadu jest kluczowym zagadnieniem dla energoelektronicznych urządzeń tego typu. Zapad powinien być wykryty możliwie szybko, jednocześnie algorytm [...]
EN Custom Power Devices like the Dynamic Voltage Restorer have been applied for voltage dip mitigation in the last years. These electronic equipments need fast and reliable voltage dip detection algorithms. Such detection methodologies must be able to detect a voltage dip as fast as possible and be imm[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W sieciach elektroenergetycznych, zakłócenia mogą powodować problemy w urządzeniach elektronicznych. W związku z tym ich monitorowanie, ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego projektowania urządzeń ochronnych i kompensacyjnych. W artykule podjęto problem wykrywania zakłóceń "za pomocą dwóch róż[...]
EN In electrical energy power network, disturbances can cause problems in electronic devices therefore their monitoring is fundamental to properly design the protection and compensation devices. In this paper we address the problem of disturbances’ detection by using two different signal processing met[...]
18
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Zaprezentowano przykładowe charakterystyki wartości skutecznych napięć i harmoniczne napięcia zasilającego dla wybranego budynku handlowego.
EN The article presents examples of voltages effective values and harmonics of input voltage for a selected trade building.
19
63%
Elektro Info
2015 nr 1-2 52--54
PL W publikacji m.in. o lokalizacji źródeł zapadów napięcia w elektroenergetycznych sieciach zasilającychj oraz źródłach zakłóceń.
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 10 210--215
PL Zbadano możliwości zapadu napięcia w systemie okrętowtm generatora współpracującego z silnikiem diesla. Symulowano generator asynchroniczny podłączony do sieci dla różnych warunków startu. Określono optymalna wartość napięcia wspomagającego zapewniającą minimalne zapady napięcia.
EN The necessity of preliminary estimation of the value of voltage dip arising at starting-up of asynchronous motor commensurate in power with operating diesel-generator sets as part of the ship electric power system is justified. The model of ship electric power system with a modified in real-time mod[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last