Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakotwienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono właściwości mechaniczne i fizyczne lin z włókien aramidowych (AFRP), model fizyczny włókna, oraz możliwości zastosowania ich do wzmacniania betonowych konstrukcji powłokowych na przykładzie chłodni kominowej i zbiornika na ciecz. Omówiono również problem zakotwienia wynikaj[...]
EN This paper presents mechanical and physical properties of Aramid Fibre Reinforced Plastic (AFRP). Physical fiber model and possibilites their application to strengthened of the shell concrete structures on example of cooling tower and liquid tank. The problem of anchorage resulting from the lower [...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 10 511-513
PL Przedstawiono rozwiązania zakotwienia żurawi zastosowane podczas realizacji kilku dużych obiektów budowlanych. Wskazano na zalety omówionych rozwiązań.
EN The solution of cranes anchorages during realization of some great building objects have been presented. The prescription of some - recommended.
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 558-560
PL Omówiono stosowane systemy podwieszeń i zakotwień cięgien. Podano przykłady rozwiązań.
EN Suspension and anchorage systems of suspenders are described. Examples of applications are given.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 18 231-237
PL Przedstawiono wyniki badań analitycznych strefy zakotwienia w strunobetonowych podrozjadnicach sprężonych prętami okrągłymi gładkimi z zakotwieniami głowicowymi i tarczami oporowymi. Na podstawie rozkładu naprężeń normalnych dokonano oceny długości strefy zakotwienia.
EN The research results of the anchorage zone in pretensioned prestressed concrete switch sleepers which have been prestressed by round smooth bar with headed anchorage and keep plate have been presented. The assessment of anchorage zone length has been carried out taking into account the normal stress[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 269-272
PL Podano najnowsze wiadomości dotyczące metod projektowania zakotwień. Przedstawiono metodę projektowania kotwi mechanicznej HST, która jako jeden z pierwszych łączników uzyskała Europejską Aprobatę Techniczną.
EN The actual information on designing methods ofHST mechanical anchorage which got one of the first European Technical Approval has been presented.
6
88%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 10 531-534
PL Omówiono podstawowe ustalenia nowego dokumentu Komisji nr 9 FIB, dotyczącego wymagań w odniesieniu do cięgien mostów podwieszonych.
EN The basic determinations of the new FIB nr. 9 Comission concerning technical requirements relate to the straight cables of cable stayed bridges are presented.
7
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 181-189
PL Przedstawiono metodą badań węzłów zewnętrznych ram żelbetowych. Zaprojektowano elementy badawcze reprezentujące zewnętrzne węzły, opracowano stanowisko badawcze oraz sposoby badania przemieszczeń i odkształceń oraz sposób badania odkształcenia prętów zbrojeniowych zabetonowanych w węźle elementu bad[...]
EN Method of testing of the external frame joint is presented in the paper. Testing element and test set up with method of displacements and strain measurements are also presented in the work. The main topis of the paper is evaluation of the stress distribution along the anchorage length of the reinfor[...]
8
75%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 9 474-478
PL Zbadano w skali naturalnej ramę ze słupami z kształtownika HEA 200 i belkami z IPE 300, zakotwieniem dwiema kotwami umieszczonymi w osi słupa oraz ramę ze słupami z IPE 270 i belkami z IPE 300 oraz zakotwieniem czterema kotwami. Ramy miały wysokość 3,0 m i rozpiętość 4,2 m. Słupy zakotwiono do ścian[...]
EN Two frames in natural scale were investigated: Frame F1: columns of HEA 200, beams IPE 300, two anchors in column bases, Frame F2: columns IPE 270, beams IPE 300, four anchors in column bases. Height of the frames was 3,0 m, span 4,2 m. Frames were supported on the concrete walls made from concrete [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 181-189
PL Dokonano przeglądu sposobów kotwienia prętów zbrojenia w zewnętrznych węzłach ram. Przeanalizowano stosowane sposoby i wykazano potrzebę przeprowadzenia badań laboratoryjnych dotyczących problemów przyczepności betonu do prętów zbrojeniowych i zakotwienia zbrojenia w węzłach ram.
EN Paper presents review of reinforcing bars anchorage methods in the frame exterior joints. Methods applied in practice were analysed. The paper undelines the nessity further laboratory tests concerning problems of bond between concrete and steel bars as well as reinforcement anchorage in the frame jo[...]
10
75%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 463-465
PL Opisano konstrukcję lin i ich zakotwień, a także sposób ochrony antykorozyjnej i montażu.
EN The cable system with anchorage as well as cable's anticorrosive protection and assembly method has been presented.
11
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 8 52-53
12
75%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 11 586-593
PL Opierając się na doświadczeniach zagranicznych przedstawiono kierunki rozwoju nowatorskich systemów sprężających i lin podwieszenia stosowanych w mostownictwie. Opisano wybrane, nowatorskie rozwiązania zmodyfikowanych stalowych systemów sprężających oraz systemy z materiałów kompozytowych. Przedstaw[...]
EN Following foreign experiences, the new trends in development of prestressing systems and suspenders applied in bridge construction are presented. The selected modernized steel prestressing system as well as same modern systems which composite materials applied are described. Some interesting traffic[...]
13
75%
Zieleń Miejska
2019 Nr 6 53--54
PL Na świecie stosuje się wiele sposobów zakotwienia drzew, jednak w krajowych warunkach i przy sadzeniu naszych drzew przedstawione sposoby uważane są za optymalne.
14
75%
Zieleń Miejska
2019 Nr 10 53--54
PL Na świecie stosuje się wiele sposobów zakotwienia drzew, jednak w krajowych warunkach i przy sadzeniu naszych drzew przedstawione sposoby uważane są za optymalne.
15
75%
Przegląd Budowlany
16
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 12 44-45
17
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 10 42-42
18
63%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 3 147-151
PL Na podstawie wybranych wyników badań przeanalizowano wpływ na nośność zakotwienia strzemienia zlokalizowanego w nierozciąganej części przekroju takich czynników, jak kształt jego haka, wytrzymałość betonu, grubość otuliny oraz ściskanie prostopadłe do płaszczyzny zagięcia pręta. Podano zalecenia, po[...]
EN The paper presents the chosen results from 172 test specimens, which shows the influence of the different hook shape, concrete strength, cover thicknesses and high compressive the element perpendicular to the bar bend, on the capacity of the stirrups anchor. The recommendations were, in what conditi[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Paper discusses differences in design and in calculation of concrete structures prestressed with conventional steel and carbon fibre reinforced polymers (CFRP) tendons. Essential of these differences lied in pure elastic behavior of CFRP tendons without any yielding and orthotropic structure of tend[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2000 nr 12 38-41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last