Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakłócenia elektromagnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Czujnik indukcyjny jest częścią indukcyjnego przetwornika prądu elektrycznego najbardziej wrażliwą na zakłócenia elektromagnetyczne. Nie może być on chroniony przed zakłóceniami za pomocą odpowiednich ekranów. Powinien więc mieć tak skonstruowane uzwojenia, aby zminimalizować wpływ zakłóceń elektrom[...]
EN An inductance sensor is a part of an electrical current inductance transducer, which is the most sensitive on electromagnetic interferences. It can't be protected against interferences using proper shield. So its winding ought to be right constructed to minimize electromagnetic interferences on oper[...]
2
100%
Archives of Transport System Telematics
EN In this work a computer simulation was carried out for traction current harmonics distribution in rail lines generated by several locomotives in a feeder zone. Th e inductive and conductive interference in rail circuits was investigated for two AC rail tracks, as well as for diff erent types AC and [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Ceny energii rosną od lat. Dlatego też coraz większe jest zainteresowanie możliwościami oszczędności energii w systemach automatyki w przemyśle, handlu i drobnej wytwórczości. W ten sposób, mimo rosnących cen, użytkownicy mogą utrzymać koszty produkcji na takim samym poziomie lub nawet je obniżyć. P[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono wpływ oddziaływania zakłóceń na eksploatację transportowego systemu nadzoru. Transportowy system nadzoru powinien działać prawidłowo w obecności zakłóceń wewnętrznych i zewnętrznych.
EN The paper presents the factors influencing the exploitation of systems for monitoring the means of transport. To ensure transport security, such systems should provide reliable operation in the presence of disturbances, both internal and external.
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 41-46
PL Na zakłócenia elektromagnetyczne składają się różne niepożądane sygnały pochodzenia elektrycznego które mogą powodować pogorszenie parametrów urządzeń technicznych.. W rezultacie, nawet jeśli są spełnione standardowe wymagania kompatybilności elektromagnetycznej dla danej konfiguracji, niepożądane z[...]
EN Electromagnetic Interference (EMI) consists of any unwanted spurious, conducted or radiated signals of electrical origin that can cause degradation in equipment performance. As a result, even though the electromagnetic compatibility (EMC) standard requirements have been met for an existing configura[...]
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1998 Nr 55 144-151
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Defekty przewodów linii napowietrznych wysokiego napięcia stanowią źródło wyładowań wylotowych, generujących szerokopasmowe zakłócenia elektromagnetyczne o charakterze impulsowym. W artykule przedstawiono metodę rejestracji obrazów fazowo-rozdzielczych oraz jej zastosowanie do wykrywania form wyłado[...]
EN Detection of corona effect based on phase-resolved images was considered. The electromagnetic interference (EMI) from power transmission lines and substations apparatus is caused either by corona or gap sparkover. Corona is an electrical partial discharge initiated by a strong inhomogeneous field st[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1999 z. 93 245--254
PL W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacyjnych badań tłumienności transformatora dwuuzwojeniowego dla składowych symetrycznych i asymetrycznych napięć i prądów zakłóceń elektromagnetycznych. Badania prowadzono w oparciu o opracowany model obwodowy transformatora uwzględniający przede[...]
EN The paper presents a method of determination the wide range frequency attenuation characteristic of the transformer by using the circuit model. In the real transformer exists two kinds of couplings between windings: by magnetic field in the core and by electric field as a result of the parasitic cap[...]
9
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule omówiono wpływ impedancji podzespołu tłumiącego sygnały zakłóceń elektromagnetycznych na skuteczność ich tłumienia. Naszkicowano wpływ podstawowych czynników zewnętrznych, zwłaszcza temperatury i stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego na impedancję podzespołu ferrytowego stosowaneg[...]
10
100%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 2 52--56
PL Zagadnienie nieoczekiwanego uruchomienia jest bardzo interdyscyplinarne z dwóch powodów: obejmuje wiele różnorodnych układów lub urządzeń w maszynach, a nawet zjawiska fizyczne, takie jak zakłócenia elektromagnetyczne; wymaga poprawnego zastosowania w maszynach zasilanych (gromadzących) różne rodzaj[...]
11
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono model matematyczny, strukturę blokową oraz realizację n-kanałowych komutatorów fazy zbudowanych z wykorzystaniem linii transmisyjnych. Przedstawiono konstrukcję 4-kanałowego komutatora fazy wykonanego z wykorzystaniem linii transmisyjnych oraz toroidalnych pierścieni ferrytowyc[...]
EN The paper presents mathematical model, structures and realization of n-port phase commutator on transmission lines. The scattering matrix of multiport phase commutator, structures of two-channel base element (hybrid) and multiport phase commutators are discussed. The synthesis and realization of the[...]
12
88%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 2 48--50
PL Przekształtnik częstotliwości, jako urządzenie elektryczne, jest potencjalnym źródłem porażenia. Stanowi on przyczynę zakłóceń elektromagnetycznych i ma związek ze sterowaniem ruchem maszyny, który to ruch może być znaczącym zagrożeniem. Przekształtniki są zatem istotnym elementem bezpieczeństwa eks[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 285-286
PL Artykuł dotyczy metod tłumienia szumów w systemach mikroprocesorowych. Przedstawione zostały dwie metody: sprzętowa (odsprzęganie za pomocą elementów LC) oraz programowa (zarządzanie pracą wewnętrznych źródeł sygnałów zegarowych). Zostaną przedstawione zarówno zalety jak i wady poszczególnych rozwią[...]
EN The paper deals with noise suppression methods in microprocessor systems. Two methods are presented: hardware (LC decoupling) and software (microcontroller digital clock sources management). Advantages and disadvantages of each method are presented. The tests are conducted on a real, battery operate[...]
14
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Tematyka artykułu odnosi się do aktualnych zagadnień z zakresu skanin-gowej mikroskopii elektronowej. Odkształcenia obrazu struktury badanego obiektu spowodowane wpływem zewnętrznych pól magnetycznych lub elektromagnetycznych są jednym z najczęstszej spotykanych niepożądanych efektów w mikroskopii. [...]
EN In the paper some tasks deal with Scanning Electron Microscope (SEM) are presented. Image deformation caused by electromagnetic interference (EMI) is one of the most frequent undesirable effects in practical scanning electron microscopy. They usually appear as a constant or periodic deformation of v[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych poprzez przewody zasilające spawarkę inwertorową. Prototypowa spawarka została zbudowana na Politechnice Lubelskiej. Opisano metody i wyniki pomiarów zaburzeń przewodzonych zmierzonych w torze zasilania spawarki. Analizę zaburzeń prz[...]
EN The paper is the studies of electromagnetic disturbances generated by power cables of inverter welder. The prototype welder was built at the Technical University of Lublin. This paper describes the methods and results of measurements conducted disturbances measured in welding power supply circuit. T[...]
16
75%
Logistyka
PL W referacie zaprezentowano sposób zapobiegania zakłóceniom w liniach zasilania i układach zasilających system PRT. Występowanie złożonych elektronicznych systemów sterowania powoduje że w systemach oprócz sygnałów pożądanych występują również sygnały niepożądane. Sygnały Użyteczne systemu sterowania[...]
EN The paper presents the method of preventing interferences in power lines and systems supplying PRT system. Complexity of electronic systems of control leads to the situation where the required signals accompany the signals with are not required. Useful signals of PRT systems of control may be percei[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 169--176
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnychi eksperymentalnych dotyczących propagacji zakłóceń elektromagnetycznych przewodzonych w przekształtnikach energoelektronicznych z transformatorami. Zaproponowany model obwodowy transformatora, uwzględniający pojemności pasożytnicze uzwojeń, został [...]
EN The paper presents the results of research into the propagation of interference currents and voltages through two-winding pulse transformers. A novel circuit model of the high-frequency transformer is proposed and discussed. The model was developed expressly for the studies of interference generated[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 87--92
PL Zaprojektowanie, wykonanie oraz zapewnienie poprawnego działania urządzeń i systemów elektronicznych wymaga posiadania podstawowych danych o źródłach zakłóceń i wytwarzanych przez nie sygnałach zakłócających. Niezbędne są również informacje o sposobach przedostawania się zakłóceń do urządzeń oraz po[...]
EN For many years electromagnetic disturbances (EMD) has been one of the strongest research areas in the Department of Electrical Engineering at Biafystok Technical University. Taking into account our experience and application of industry for engineers who understand problems associated with electroma[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 39--50
PL W artykule przedstawiono przebieg i wyniki uzyskane z badań kompatybilności elektromagnetycznej okrętowych urządzeń elektrycznych, wykonanych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Badania dotyczyły źródeł zakłóceń elektromagnetycznych w obwodach okrętowych urządzeń elektry[...]
EN Investigation results obtained in the Faculty of Electrical and Control Engineering of the Technical University of Gdansk during the research of electromagnetic compatibility of naval electrical equipment are presented in the paper. The investigations were focused on: sources of electromagnetic dist[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 241--250
PL Prezentowana praca przedstawia zasadę ograniczania przewodowych zakłóceń elektromagnetycznych dławikami przeciwzakłóceniowymi. Przeprowadzona analiza doboru materiału rdzeniowego wykazała znaczny wpływ parametrów magnetyka na tłumienie zakłóceń przewodowych w zakresie dużych częstotliwości. W szczeg[...]
EN The propagate of interference suppresions across galvanic connections in the electric systems and devices is the prior problem of electromagnetic compatibility (EMC). Power electronic equipment usually generates disturbances in two ranges: low frequency and high frequency. The high-frequency disturb[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last