Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenie podwodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Referat przedstawia opis i możliwości programu komputerowego wspierającego proces bezpiecznego pływania jednostki nawodnej w warunkach zagrożenia oddziaływaniem uzbrojenia broni podwodnej. Potwierdzona, wysoka skuteczność uzbrojenia torpedowego przeznaczonego do zwalczania nawodnych jednostek pływaj[...]
EN The article describes the computer application which can be used to suport the decision making process of ship navigation while the threat from underwater weapons exists. As the underwater threat the heavy weight torpedoes are considered which are actually the most dangerous submarine weapon against[...]
2
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Zagro.enie podwodne dla jednostek p.ywaj.cych mo.e przyjmowa. ro.ne formy, pocz.wszy od klasycznego wykorzystania wspo.czesnej techniki uzbrojeniowej (miny morskie i torpedy), poprzez techniki dzia.a. asymetrycznych, ko.cz.c na zagro.eniu wynikaj.cym z niewybuchow podwodnych. Te ostatnie, pod postac[...]
EN There are a various forms of underwater threat for vessels, from the classic use of underwater weapons (like torpedoes and sea mines), through techniques of asymmetric action, ending at the threat caused by underwater unexploded ordnance (UXO). These last ones have been found for last years in the w[...]
3
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono sposób optymalizacji manewrowania jednostki pływającej w warunkach zagrożenia podwodnego. Opisano i scharakteryzowano trzy różne metody optymalizacji wielokryterialnej w celu określenia możliwych wariantów manewrowania. Artykuł powstał w ramach projektu badawczego mającego n[...]
EN In the following article an approach for optimizing the surface ship movement in face of underwater threat has been presented. Author has utilized three different methods of the multiple criteria optimization to solve the evasive steering problem. This paper is a part of antitorpedo ship defence res[...]
4
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 228--252
PL W artykule zaprezentowano porty morskie jako elementy infrastruktury krytycznej państwa. Dokonano omówienia pojęcia zagrożenia pochodzącego z kierunku podwodnego. Przedstawiono ogólną charakterystykę polskich portów morskich. Zaprezentowano i poddano analizie współczesne ataki przeprowadzone na obie[...]
EN This article presents polish seaports as a part of country critical infrastructure. It also unveil conception of underwater threat and shows general characteristics of polish seaports. Paper features modern attacks against maritime objects, afterwards they are analyzed. It also identify and recogniz[...]
5
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 12 324--345, CD
PL W artykule precyzyjne zidentyfikowano potencjalne sposoby i środki przeprowadzenia zamachu/ataku z kierunku podwodnego na porty morskie - elementy infrastruktury krytycznej państwa. W konsekwencji dokonanej analizy poczyniono rozważania, których wynikiem stało się opracowanie koncepcji mobilnego, lą[...]
EN In the article precisely identified potential methods and resources of carrying out the assassination/attack from the underwater direction on the seaports - elements of critical infrastructure. As a consequence of analysis that has been done, made considerations, which has become a concept developme[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last