Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenia w ruchu drogowym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 5 50--52
PL Przedstawiamy pierwszą część artykułu nt. wpływu zawilgocenia nawierzchni spowodowanego opadami deszczu na zagrożenie w ruchu drogowym.
2
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 8-9 28--34
PL Tematem artykułu jest wpływ wybranych cech środowiska drogi oraz zachowań kierowców na poziom podejmowanego przez nich ryzyka w ruchu drogowym.
3
75%
Drogownictwo
2015 nr 4-5 134--142
PL Na podstawie przeprowadzonych audytów i ocen planowanych reklam w pobliżu miejsc krzyżowania się dużych potoków pojazdów zidentyfikowano problemy, które mają rozwiązywać zarządcy dróg. Scharakteryzowano podstawowe cechy fizyczne i psychomotoryczne oka ludzkiego i wskazano występujące reakcje bezwaru[...]
EN Based on audits and assessments of planned advertising in the vicinity of crossings of large streams of traffic, the paper identifies issues which have to be solved by the road manager. It characterizes the basic physical and psychomotor properties of the human eye and points out the unconditional r[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano problem bezpieczeństwa na polskich drogach na podstawie analizy okresu 2005-2015. Opisano wybrane zagadnienia ilustrujące sytuację na drogach, które w sposób szczególny wpływają na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu, m.in liczebność występowania wypadków drogowych, prz[...]
EN In the following article the problem of the safety on Polish roads based on analysis of the years 2005-2015 was presented. Selected issues exemplifying the situation on roads which in a distinctive way influence the safety of road users, e.g. the amount of occurring road accidents, their causes as w[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 332--337, CD
PL W artykule dokonano identyfikacji czynników zagrożenia w ruchu drogowego, wśród których dominujące znaczenia mają: zachowania uczestników ruchu drogowego (pieszych oraz kierowców), niesprawność techniczna pojazdu oraz stan infrastruktury drogowej. Następnie dokonano analizy danych statystycznych w z[...]
EN The article identifies risk factors in road traffic, among which the main drivers are: behavior of road users (pedestrians and drivers), technical failure of the vehicle and condition of the road infrastructure. Statistical data on the number of road accidents and their effects (killed and wounded) [...]
6
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 35-45
PL Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego ma wymiar lokalny, regionalny, krajowy i ponadnarodowy. Szeroko publikowane dane statystyczne i liczne wypowiedzi oraz publikacje pokazują wysoki poziom zagrożenia w ruchu drogowym w Polsce i na Mazowszu, czyli w wymiarze krajowym i regionalnym. Analizie poddan[...]
EN The road safety issue has local, regional, national and international dimensions. Widely published statistical data and numerous statements and publications show a high degree of road danger in Poland and in Mazowsze region, which is in national and regional dimensions. A course of variation of the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last