Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenia mechaniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 11 14-17
PL W artykule przedstawiono multimedialne wizualizacje zagrożeń mechanicznych, w których zainscenizowano zdarzenia wypadkowe związane z występowaniem zagrożeń mechanicznych podczas użytkowania wybranych maszyn w warsztacie mechanicznym. Gotowe wizualizacje mogą być wykorzystywane, jako narzędzia uzupeł[...]
EN This article presents multimedia visualizations of accidents, where occurrences connected with mechanical threats related to individual machines in a mechanical workshop are staged. Ready visualizations may be used as tools enriching training materials on occupation safety and health, and may be use[...]
2
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 2 28-30
PL Strugarki do obróbki drewna należą do maszyn szczególnie niebezpiecznych. Zagrożenia spowodowane są głównie przez pracujące ze znaczną prędkością narzędzia. W artykule scharakteryzowano źródła zagrożeń, przedstawiono wymagania bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji strugarek, wynikające z Polskiej Nor[...]
EN Planing machines for woodworking are especially dangerous machines. Hazards are mostly caused by tools, which have considerable speed. The article describes sources of hazards and it presents safety requirements (from Polish Standard PN-EN859) for the construction of planing machines. The article al[...]
3
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 2 10-13
4
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 10 12-14
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące szkodliwych czynników środowiska pracy występujących przy produkcji różnego rodzaju okuć budowlanych i meblowych oraz galanterii metalowej. Scharakteryzowano zakłady produkujące akcesoria metalowe oraz asortyment wytwarzanych wyrobów. Opisano etapy proc[...]
EN This paper presents issues related to harmful factors in the working environment in the production of various metal fittings for doors, windows and furniture, and metal accessories. It characterized plants that produce metal accessories and presents assortment of products. Stages of the manufacturin[...]
5
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 4 8-11
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 7/8 30-35
7
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 5 19-21
8
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 3 2-7
9
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 5 12-17
PL Zakład Techniki Bezpieczeństwa CIOP-PIB koncentruje swoją działalność na doskonaleniu rozpoznawania zagrożeń mechanicznych, elektrycznych oraz zagrożeń promieniowaniem optycznym, a także na opracowywaniu metod oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. W Zakładzie opracowuje się i doskonali zasady o[...]
10
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2013 Vol. 19, No. 3 371--385
EN Mechanical defects of a vehicle driving system can be dangerous on the road. Diagnostic systems, which monitor operations of electric and electronic elements and devices of vehicles, are continuously developed and improved, while defects of mechanical systems are still not managed properly. This art[...]
11
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 4 2-5
PL rtykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W [...]
EN This article completes a comprehensive series devoted to the risk of press operation. Previous articles (BP 11/98,3 & 4/00) presented particular elements of the risk assessment process, i.e. work places and different modes of operation were defined, hazards were identified, risk was estimated and ev[...]
12
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 5 4-8
PL Artykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W[...]
EN This article completes a comprehensive series devoted to the risk of press operation. Previous articles (BP 11/98, 3 8 4/00) presented particular elements of the risk assessment process, i.e. work places and different modes of operation were defined, hazards were identified, risk was estimated and e[...]
13
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2016 Vol. 22, No. 3 350--359
EN Resistance to permeation of noxious chemical substances should be accompanied by resistance to mechanical factors because the glove material may be torn, cut or punctured in the workplace. This study reports on glove materials, protecting against mineral oils and mechanical hazards, made of carboxyl[...]
14
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2015 nr 9 18-22
PL W artykule przedstawiono działania organizacyjne i techniczne umożliwiające przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu oraz układu ruchu. Działania te uwzględniają aspekty związane z występowaniem zagrożeń mechanicznych występujących podczas użytkowan[...]
EN This article presents organizational and technical actions that make it possible to adapt workstations to the needs of workers with sight, hearing and movement disabilities. These actions embrace aspects connected with mechanical hazards present when machines and other technical devices are used. Th[...]
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2016 nr 6 21-25
PL Artykuł dotyczy problematyki eksperymentalnych badań dynamicznych zjawisk niebezpiecznych podczas obróbki drewna. Przedstawiono autorską metodę pomiaru prędkości odrzutu obrabianego materiału drzewnego z użyciem kamery szybkiej oraz programu komputerowego do analizy rejestrowanych obrazów. Metoda ta[...]
EN The article is devoted to problems in experimental testing of dangerous dynamic occurrences during wood working. An original method of measuring the speed of kickback of machined piece of wood as well as the new deploying the use of a high-speed camera and a specific computer program for evaluating [...]
16
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 7/8 2-7
17
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 4 376--379
PL W artykule przedstawiono wyniki badań oceny bezpiecznego czasu zużycia rękawic ochronnych wśród pracowników wybranych zakładów mechanicznych i warsztatów samochodowych, narażonych na jednoczesne działanie olejów mineralnych i czynników mechanicznych. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że opraco[...]
EN This paper presents the results of evaluation of the end-of-service-life of gloves among employees of selected plants and mechanical garages, exposed to the simultaneous action of mineral oils and mechanical factors. The end-of-service-life assessment was performed on a simulation device which was i[...]
18
51%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2006 Vol. 12, No. 4 429--442
EN First responders and military personnel are particularly susceptible to behind armor blunt thoracic trauma in occupational scenarios. The objective of this study was to develop an armored thorax injury risk criterion for short duration ballistic impacts. 9 cadavers and 2 anthropomorphic test dummies[...]
19
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 3 18-20
20
51%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2016 Vol. 22, No. 2 218--227
EN Objectives. Musculoskeletal disorders (MSDs) are prevalent among airline baggage handlers due to manual materials handling. In this study, the Nordic musculoskeletal questionnaire (NMQ), the revised National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) lifting equation, and the University of[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last