Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagadnienie odwrone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W niniejszej pracy przedstawiono metody rozwiązywania liniowych równań operatorowych pierwszego rodzaju w przestrzeniach Hilberta; jej celem jest przedstawienie nowego kryterium wyboru parametru w metodzie regularyzacji Tichonowa. Metoda Tichonowa wyprowadzona jest tu od funkcjonału wygładzającego z[...]
EN This work presents methods of solving linear operator equations of the first kind in real Hilbert's spaces and is aimed to present a new criterion of parameter choice in Tikhonov's regularisation mthod. The Tikhonov method is developed here from smoothing functional with zero-order stabilising term.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last