Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagadnienie brzegowo-początkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
2004 z. 142 69--94
PL W pracy podajemy relacje konstytutywne materiału sprężysto-idealnie plastycznego, a następnie formułujemy zagadnienie brzegowo-początkowe. Ze względu na nieróźniczkowalność funkcjonałów definiujących dyssypację, wprowadzamy pojęcie subróżniczki funkcjonału. Związki fizyczne omawianego materiału nie [...]
EN The aim of the paper was the initial-boundary-value problem formulation for the elastic-perfectly plastic solid. The main difficulty in analysis of such material is that the dissipation potential is non-smooth. The lack of differentiability in dissipation function becomes a structural analysis probl[...]
2
75%
Journal of Applied Computer Science
EN A variational formulation of initial-boundary value problems for the nonlinear elasticity theory of couple stresses is formulated using Hamilton functional. The local model equations are obtained. It is considered the model variants for theories of dynamical uncouple stress, quasistatic couple and u[...]
3
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2016 Vol. 65, nr 1 169--202
PL W pracy przedstawiono pojęcie K-dronu, nowego kształtu geometrycznego odkrytego w 1985 roku w Nowym Jorku przez dr. Janusza Kapustę, historię jego odkrycia, związki z geometrią, symetrią sześcianu. Należy podkreślić, że autorzy wyprowadzili nowy wzór na powierzchnie K-dronu, stosując metodę transfor[...]
EN In this paper we present the definition of K-dron, new geometrical form discovered by Janusz Kapusta in 1985 in New York, its history and connection between geometry and symmetry of a cube. It is worth to emphasize that the authors have derived new formulae for the surface of K-dron using the Laplac[...]
4
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy udowodniono twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania zagadnienia brzegowo-początkowego dla nieliniowego układu równań mikropolarnej termosprężystości. W pierwszym etapie udowodniono twierdzenie o istnieniu, jednoznaczności i regularności rozwiązania zagadnienia brzegowo-początko[...]
EN We prove a theorem about local existence (in time) of the solution to the first initial-boundary value problem for a nonlinear system of equation of the thermomicroelasticity theory. At first, we prove existence, uniqueness and regularity of the solution to this problem for the associated linearized[...]
5
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy udowodniono twierdzenie o istnieniu, jednoznaczności i regulaności rozwiązania zgadnienia brzegowo-początkowego dla zlinearyzowanego układu równań mikropolarnej teorii sprężystości. Zastosowano metody teorii półgrup nieliniowych oraz metody przestrzeni Sobolewa.
EN The aim of the paper is to prove the thorem about existence, uniqueness and regularity of the solution to the initial-boundary value problem for linearized system of equations of the microelasticity theory asociated to the non-linear one. Such a system of equations describes the microelastic medium [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last