Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabudowa gęsta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 58--59
PL Artykuł stanowi przegląd problemów technicznych przy wznoszeniu budynków plombowych z zachowaniem historycznych, frontowych fasad elewacyjnych. Na przykładzie kilku zrealizowanych obiektów omówiono sposoby zapewniania stateczności pozostawianych fasad elewacyjnych w poszczególnych fazach procesu bud[...]
EN This article provides an overview of the technical problems relating to the construction of urban infills in compact development with the preservation of the historic facade walls. Methods of providing stability for facade walls at various phases of the building process are shown on the several exam[...]
2
100%
Archives of Civil Engineering
PL Autor, w swojej pracy naukowo-badawczej, stara się opracować procedurę, która usprawniałaby zarządzanie stosunkowo niewielkim placem budowy. Jest to zagadnienie o tyle skomplikowane, że w związku z małą działką, kierujący budową dysponuje niewielką powierzchnią składowania lub czasami w ogóle takowe[...]
EN Author explains a necessity of supply optimization to construction sites with small storage areas. This paper takes account of conditions existing in Poland. From among all factors discussed by the author, first of all, we should point at construction works on plots located in densely built-up areas[...]
3
100%
Budownictwo i Prawo
PL W artykule przedstawiono regulacje prawne dotyczące nasłonecznienia w polskich aktach prawnych i w przepisach innych krajów europejskich. Zaprezentowano wybrane sposoby określenia nasłonecznienia na podstawie narzędzi komputerowych oraz przykładów rozwiązań architektonicznych zastosowanych w celu sp[...]
EN The article presents legal regulations concerning insolation in Polish legal acts and in the regulations of other European countries. Selected ways of determining sun exposure based on computer tools and examples of architectural solutions used to meet legal requirements are presented. The analysis [...]
4
88%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 9 18--23
PL W artykule opisano zagrożenia, jakim podlegają istniejące budynki w sąsiedztwie realizowanych budynków plombowych w gęstej zabudowie śródmiejskiej, monitorowanie stanu tych budynków, a także sposoby ich wzmocnienia. Przedstawione opisy zilustrowano przykładami z praktyki inżynierskiej.
EN The article describes the threats which are imposed on the existing buildings in the immediate vicinity of the infill buildings in a dense city center. The text also covers the issues of monitoring the state of those buildings, and their reinforcement. The following explanations are illustrated with[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last