Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenie zwarciowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 6 29-33
PL Przedstawiono analizę zabezpieczeń zwarciowych z uwzględnieniem wpływu temperatury kabli i przewodów, bocznych odpływów oraz wartości przyjmowanych napięć na wyniki obliczeń minimalnego prądu zwarcia. Określono stopień bezpieczeństwa wynikającego z ustalonych zasad doboru nastaw zabezpieczeń i rzecz[...]
EN Presented here is an analysis of the short-circuit protection systems with taking into account the influence the temperature of cables and leads, and side line branches, as well as the values of accepted voltage values, has on the results of computations of the minimal short-circuit current.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 329-336
PL Określono przepięcia ziemnozwarciowe w blokach generator-transformator podczas łukowych, przerywanych zwarć doziemnych w uzwojeniach stojanów generatorów z izolowanym punktem gwiazdowym, w układach z pojemnościami doziemnymi wyłączników generatorowych oraz układach bez pojemności wyłącznikowych.
EN The ground-fault overvoltages during interrupted arcing ground-fault in the stator winding of the unit-connected generator with the neutral ungrounded, equipped with generator breakers with additional capacitances to ground and in the unit without these capacitances were determined.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 174 55-66
PL W artykule przedstawiono możliwości skuteczniejszego wykorzystania wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego w czasie zakłóceniowej pracy instalacji elektrycznej zasilanej z sieci TN, przez wprowadzenie w obwód przewodu ochronnego rezystancji ograniczającej prąd jednofazowego zwarcia.
EN Possibilities of more effective use of anti-shock circuit breaker during fault state operation of electric installation supplied from TN network, by insertion of resistor limiting single-phase fault current into protective conductor circuit, have been presented in the paper.
4
75%
Napędy i Sterowanie
2000 R. 2, nr 5 28--29
PL Skuteczna ochrona silników elektrycznych staje się coraz bardziej docenianym aspektem ich eksploatacji, zwłaszcza w konfrontacji z rosnącym kosztem napraw i cenami nowych silników oraz potencjalnymi stratami związanymi z przestojem napędzanych urządzeń. Znane i niestety występujące w eksploatacji zj[...]
5
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W systemie zasilania trakcji elektrycznej, tak samo jak we wszystkich układach elektrycznych, mogą powstać i powstają zwarcia. W przypadku wystąpienia zwarcia, układy odpowiedzialne za ochronę zwarciową powinny przerwać przepływ prądu zwarciowego bez względu na miejsce powstania zwarcia. Aby ogranic[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 274 157-166
PL W artykule przedstawiono przebieg i przyczyny dwóch awarii w górniczych sieciach SN, spowodowanych brakiem właściwego zadziałania układów automatyki zabezpieczeniowej. Przedstawiono sposoby rezerwowania zabezpieczeń zwarciowych w sieciach SN. Wskazano na konieczność konsekwentnego rezerwowania zabez[...]
EN The course and reasons of two failures of MV mining power networks have been described. Failures were caused by the lack of proper operation of network protection system. Means of backing-up the phase-fault protection in MV networks have been described. The necessity of consistent protection equipme[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 9 160-164
PL W referacie opisano wpływ przebiegu nagrzewania żył roboczych kabli lub przewodów oponowych prądem zwarciowym na wartość minimalnego prądu zwarciowego, a w konsekwencji na czułość nadprądowego zabezpieczenia zwarciowego. Opisano w sposób skrótowy zalecenia normalizacyjne z tego zakresu. Zwrócono uwa[...]
EN The paper describes the impact of the cable conductor wires heating because of the short circuit current on the value of the minimum short-circuit current, and consequently on the sensitivity of the over-current fault protection. There have been described standard recommendations in this field. Ther[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 269 341-352
PL W artykule krytycznie oceniono dotychczasowy sposób uwzględniania luku elektrycznego w doborze nastaw zabezpieczeń zwarciowych nadmiarowoprądowych. Przedstawiono cechy łuku, mające wpływ na przebieg i wartości prądu zwarciowego. W sposób przybliżony oceniono ilościowy wpływ łuku na prąd zwarciowy. Z[...]
EN The existing approach to taking into account the electric arc in selection of overcurrent protection devices has been critically evaluated. Characteristic features of the electric arc, that have an effect on course and value of the short-circuit current, have been presented, as well as the quantitat[...]
9
63%
Nowa Elektrotechnika
2006 nr 2 (18) 16--18
10
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł ukazuje zagadnienie wpływu właściwości dynamicznych zadajnika sygnałów wielofazowych na proces testowania urządzeń EAZ (elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa). Publikacja zawiera krótką charakterystykę obiektu (urządzenie EAZ), oraz obecnie stosowane metody testowania. Zaprezentowa[...]
EN This paper presents the impact of multiphase signals generator parameters on electrical power protection devices testing process. Publication include a short presentation of electrical protection devices and testing methods. Obtained results of simulation tests (parameters matrix) are presented. Opt[...]
11
51%
Elektro Info
2019 nr 10 55--57
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last