Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaawansowany proces utleniania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Challenges of Modern Technology
EN The paper presents the research results on the possibility of the integration of advanced oxidation process (AOP) involving Fenton reaction with nanofiltration (NF) for dairy effluent treatment. It has been found that Fenton oxidation reduces organic compounds, total phosphorus and total nitrogen. H[...]
2
100%
Archives of Environmental Protection
PL Przedstawiono możliwość usuwania związków organicznych ze ścieków pochodzących z fotochemicznej produkcji obwodów drukowanych przez zastosowanie w pierwszym etapie zakwaszania ścieków i usuwaniem wytrąconego fotopolimeru, a w drugim etapie metody UV-Fentona. Do optymalizacji procesu pogłębionego utl[...]
EN The possibility of removing organic compounds from wastewater originating from the photochemical production of printed circuit boards by use of waste acidification and disposal of precipitated photopolymer in the first stage and the UV-Fenton method in a second stage has been presented. To optimize [...]
3
80%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 2 (110) 107—115
PL Badano bielenie tkanin lnianych impregnowanych nadtlenkiem wodoru z zastosowaniem promieniowania ultrafioletowego. Badano wpływ fotoinicjatora, wodorotlenku sodu, nadsiarczanu sodu, nadtlenku wodoru, czasu naświetlania i odległości pomiędzy tkaniną a lampą UV na stopień bieli, jasność, utratę masy, [...]
EN The bleaching of greige linen woven fabric using ultraviolet irradiation on hydrogen peroxide impregnated samples was studied. The effect of a photoinitiator, sodium hydroxide, sodium peroxydisulphate for hydrogen peroxide, the irradiation time and distance between the fabric and ultraviolet light l[...]
4
80%
Archives of Environmental Protection
PL Surfaktanty, podobnie jak większość tego typu substancji chemicznych, po wykorzystaniu trafi ają do środowiska wodnego. Związki te mogą stwarzać zagrożenie dla fl ory i fauny zasiedlającej wody powierzchniowe, jak również mogą działać toksycznie na mikroorganizmy znajdujące się w osadzie czynnym w o[...]
EN Surfactants after their use are discharged into aquatic ecosystems. These compounds may be harmful to fauna and flora in surface waters or can be toxic for microorganisms of the activated sludge or biofilm in WWTP. In order to determine effectiveness of different advanced oxidation processes on the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last