Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  yacht
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 11 37-39
PL Przy opisie ruchu żaglowych jednostek pływających ze względu na skomplikowany układ równań powiązań między poszczególnymi stopniami swobody zazwyczaj dąży się do jak największych uproszczeń i ich linearyzacji. W artykule pokazano między innymi próbę przedstawienia sprzężenia pomiędzy dwoma stopniami[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 12 23-29
PL W projektowaniu jachtów żaglowych istotnym elementem jest określenie sił aerodynamicznych. Dotychczas obciążenia wprowadzano za pomocą sił skupionych. W pracy pokazano niektóre propozycje zastosowania odmiennego podejścia do wyznaczania obciążenia masztu i olinowania jachtu, jak również zasygnalizow[...]
EN In design process of sailing yachts, the essential element is to determine aerodynamic forces. By now loading was introduce with the aid of concentrated forces. Directions and values of the aerodynamic forces were determined on the basis of existing code of yacht construction. This approach is far f[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 9 20-23
PL W artykule przedstawiono propozycję metodyki oceny jakości jachtu żaglowego na podstawie pomiaru parametrów ruchu. Ponieważ pełny cykl pomiarowy dla różnych kursów względem wiatru w różnych warunkach pogodowych jest niewykonalny w realnie możliwym czasie, zaproponowano ekstrapolację charakterystyk b[...]
EN The paper presents a proposal of evaluation procedure of sailing yacht quality based on motion parameter measurements Thu whole measurement cycle is impossible to perform in different weather conditions in real time, there was proposed extrapolation of edge characteristics using an identified mathem[...]
4
88%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 9 35-39
PL Celem pracy było porównanie dwóch modeli kadłubów. Głównym kryterium była najwyższa prędkość osiągana przez modele, maksymalna wartość momentu prostującego oraz minimalne przemieszczenie wzdłużne środka wyporu.
5
75%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 5 13-15
PL W artykule przedstawiono analizę sztywnościowo-wytrzymałościową kompozytowego kadłuba lekkiego jachtu żaglowego. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody elementów skończonych.
6
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2011 nr 9 24--27
7
63%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Nowoczesne przystanie i mariny oferują miejsca do cumowania dla łodzi i jachtów oraz profesjonalną obsługę. Systematyczne inwestycje w rozbudowę istniejących przystani jachtowych przyciągają coraz większe rzesze turystów krajowych jak i zagranicznych. Znaczenie małych morskich portów w ruchu turysty[...]
EN Modern sailing hairbours and marinas offer places for mooring for boats, yachts and offer professional service. Systematic investments in the expansion of existing sailing harbours attract more and more crowds of domestic as well as foreign tourists. The meaning of small sea ports in the tourist mov[...]
8
63%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 5 15-23
PL Tematem pracy jest symulacja za pomocą metody elementów skończonych uderzenia jachtu o sztywną przeszkodę, do rozwiązania tego zadania zastosowany został program ANSYS, mający w swoim pakiecie wariant "Transient dynamic analysis", umożliwiający analizę strukturalną konstrukcji obciążonych wymuszenia[...]
EN Simulation of the collision of a yacht against a rigid obstacle by the finite element method. This problem was solved by means of the program ANSYS incorporationg the variant "Transient dynamic analysis" permitting a structural analysis of constructions under loads varying with tome. The purpose of [...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 430--433
PL Obserwacja małych jednostek na morzu jest utrudniona. Radar statkowy jest wrażliwy na zakłócenia spowodowane warunkami pogodowymi i wówczas prawdopodobieństwo wykrycia jachtu jest małe. System Automatycznej Identyfikacji pozwala obserwować na wskaźnikach nawigacyjnych jachty w każdych warunkach pogo[...]
EN Observation of the small boats in the sea is difficult. Ship radar is sensitive to disturbances caused by weather conditions and then yacht detection probability is low. Automatic Identification System enables yacht observation on navigation display during all weather conditions but it also has its [...]
10
63%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 667—674
PL W artykule przedstawiono model fizyczny i matematyczny systemu automatycznego sterowania żaglami na jachcie żaglowym. Układ pozwala na automatyczną regulację stopnia wybrania żagli w zależności od czynników zewnętrznych – kierunku wiatru i jego prędkości oraz kąta przechylenia jachtu.
EN This article describes physical and mathematical models of the automated sail control system. Such a system automatically controls sails’ position based on three conditions – wind direction and speed, as well as yacht’s inclination angle.
11
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy zastosowano odpady poliestrowo-szklane, pochodzące z produkcji jachtów, do wytworzenia sztywnych pianek poliuretanowych. Zbadano wybrane właściwości mechaniczne i termoizolacyjne otrzymanych pianek z recyklatem. Użycie odpadów poliestrowo-szklanych do usztywnień pokładów jachtów pozwoli częś[...]
EN In this work glass reinforced polyester waste from yacht production was used to rigid polyurethane foams. The mechanical and thermal insulation properties of polyurethane foams with recyclate were determined. Using glass-polyester waste to deck’s stiffeners of yachts can partially manage them direct[...]
12
63%
Nowa Elektrotechnika
2006 nr 5 (21) 26--27
13
51%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 9 32-35
PL Zastosowanie nowoczesnych narzędzi projektowych CAD/CFD pokazano na przykładzie analizy porównawczej dwóch kadłubów jachtów klasy America Cup. Cykl tworzenia regatowej jednostki żaglowej podzielony jest na trzy etapy - ścieżki. Pierwsza to stworzenie modelu powierzchniowego i bryłowego umożliwiające[...]
EN Application of modern design tools like CAD/CFD systems was presented as a comparative analysis of two individual hulls of America Cup class yacht The design cycle is divided into three stages/ways. The firsi one is creation of fine-mesh and solid models mat enable further numerical analysis. The se[...]
14
51%
Logistyka
2014 nr 6 666--671, CD 2
EN The aim of the research is to show which of the small recreational vessels (a sailing yacht, motor yacht or barge) is the safest on inland waterways. During the research conducted in the years 2007-2010 which included a field research and structured interview, opinions of tourists, boat charteri[...]
15
51%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2018 Z. 33 42--52
PL Rewizja opiera się na weryfikacji wybranych przybliżonych metod prognozowania oporu całkowitego gołego kadłuba, opracowanych w wyniku badań systematycznej serii kadłubów jachtów żaglowych w latach 1973–2010, znanych jako The Delft Systematic Yacht Hull Series (DSYHS). Zademonstrowano wyniki otrzyman[...]
EN The revision is based on the verification of approximate methods of the prediction of the total resistance of the bare hull developed in the results of a systematic study of a series sailboat hulls from 1973 to 2010 known as The Delft Systematic Yacht Hull Series (DSYHS). Demonstrations were obtaine[...]
16
51%
Mechanik
2019 R. 92, nr 1 42--45
PL Na tle innych obiektów pływających jacht żaglowy wyróżnia się m.in. tym, że choć jest zaprojektowany jako pojazd poruszający się w pozycji wyprostowanej, to jednak znaczną część czasu żegluje w przechyle. Dlatego tak ważne jest poznanie zachodzących wtedy zjawisk, zwłaszcza związanych z oporem hydro[...]
EN Unlike other floating structures yachts sail in heel most of their life, however, resistance in design process is estimated in upright condition. Thus, it is crucial to investigate into phenomena related to change of hull resistance due to heel. This article presents assessment of influence of yacht[...]
17
45%
Logistyka
PL Polska posiada bardzo rozbudowaną sieć wodnych dróg śródlądowych. Istnieje w Polsce mnóstwo przystani dostępnych dla turysty wodnego. Obok, niewątpliwie dobrze rozwiniętej turystyki wodnej w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich, Polska posiada też bogate tradycje w żegludze rzecznej. Niestety, wraz z [...]
EN Poland has a very well developed network of inland waterways. There are numerous marinas accessible for every boat tourist. Apart from well developed water tourism in the Mazurian Lake District, there are long traditions of river navigation in Poland. Unfortunately, these traditions haven’t been fol[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last