Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  xanthan gum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2005 Vol. 10 141--148
EN lnteractions of selected paramagnetic transition metal salts [NI (II) Co (II) Cu (II) Fe(III), Mn(II)] with, xanthan gum are described. The conductivity, DSC/TG/DTG measurements, and EPR measurements produced evidence for the formation of the Werner-type complexes of metal central atoms with polysac[...]
2
88%
Chemical and Process Engineering
EN This study was aimed at evaluating the possibility to use the Friedrich-Braun fractional derivativerheological model to assess the viscoelastic properties of xanthan gum with rice starch and sweet potato starch. The Friedrich-Braun fractional derivative rheological model allows to describe viscoelas[...]
3
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Hydrocolloids, i.e. food gums, are generally applied food additives. These are water-soluble polysaccharides with thickening and/or gelating properties. One of such colloids is xanthan gum. Strong pseudoplastic properties of xanthan aqueous solutions cause enhancement of the sense of richness and sa[...]
4
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 48-49
PL Jednym z powszechnie stosowanych dodatków do żywności jest guma ksantanowa. Silne właściwości pseudoplastyczne wodnych roztworów ksantanu powodują wzmocnienie odczucia pełności i smakowitości spożywanych produktów. W prezentowanej pracy przeanalizowano uzyskane w trakcie pomiarów reometrycznych właś[...]
EN Xanthan gum is one of hydrocolloids commonly used in food industry as food additive. Strong pseudoplastic properties of xanthan aqueous solution cause enhancement of a sense of richness and savoury of food consumed. In the paper, the authors present an analysis of rheological properties of xanthan g[...]
5
75%
Applied Mechanics and Engineering
EN Polyelectrolytes are macromolecules which carry a large quantity of ionizable groups along their chains. By dissolving them in suitable solvents, for example water, these groups dissociate in highly charged macroions and an equivalent quantity of low molecular counter ions. Through the bonding of po[...]
6
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2018 nr 1 5--8
PL W artykule przedstawiono badania nieliniowych właściwości reologicznych przy zastosowaniu wysokoamplitudowych oscylacji ścinających. Badaniom poddano żele otrzymane z wodnych roztworów gumy konjac i gumy ksantanowej użytych w różnych proporcjach. Analiza otrzymanych figur Lissajous wykazała, że guma[...]
EN This article presents research on nonlinear rheological properties using large amplitude oscillatory shear. Gels were obtained from water solutions of konjac and xanthan gums used in different proportions. Analysis of obtained Lissajous figures demonstrated that konjac gum and xanthan gum showed syn[...]
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 340-341
PL Separacja pianowa jest jedną z metod wykorzystujących właściwości powierzchni międzyfazowej do wydzielania składników z roztworów. Zaproponowano zastosowanie polisacharydów: gumy ksantanowej, gumy arabskiej i gumy karaya, jako addytywów w separacji pianowej białek serwatkowych. Badania wykazały, że [...]
EN Foam separation is a method using interfacial area properties for components separation from solutions. Polysaccharides: xanthan gum, gum Arabic and gum karaya were proposed as additives in whey protein foam separation. Studies showed that the foam separation efficiency measured as the flotation rat[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 1 21-22
PL Zbadano możliwości poprawy efektywności współprądowej separacji pianowej białek serwatkowych poprzez wzbogacenie surówki o substancje dodatkowe. Aby wyizolowane białko mogło być powtórnie wykorzystane, jako addytywy wybrano substancje powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym jako dodatki do żywn[...]
EN Foam separation of whey proteins in a continuous co-current bubble column was studied. An influence of food additives such as arabie gum (E 414), xanthan gum (E 415) and carrageenan (E 407), used in industry as flotation improving additives was tested. Enrichment and recovery coefficients were deter[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 175-176
EN Xanthan gum is one of hydrocolloids commonly applied as a food additive. Strong pseudoplastic properties of xanthan aqueous solutions cause enhancement of the sense of richness and savouri-ness of food consumed. The authors present an analysis of rheological properties of xanthan gum determined duri[...]
10
63%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 12 927--937
PL Projektowane zaczyny cementowe zawierają w swoim składzie szereg różnego rodzaju środków, które zgodnie z oczekiwaniami mają za zadanie zmienić parametry technologiczne opracowywanej receptury. Obecność w zaczynie cementowym drobnych frakcji, zarówno spoiwa hydraulicznego, jak również dodatków modyf[...]
EN Designed cement slurries contain a number of different types of measures that are designed to change the technological parameters of the recipe being developed as expected. The presence of fine fractions in the cement slurry, both hydraulic binder as well as additives modifying parameters, may resul[...]
11
63%
Technical Transactions
PL Hydrożele z uwagi na swoje interesujące właściwości należą do grupy związków cieszącej się dużym zainteresowaniem na rynku materiałów polimerowych. Dlatego też prowadzone są badania mające na celu charakterystykę tych materiałów oraz ich modyfikację w celu zwiększenia możliwości ich potencjalnego za[...]
EN Due to their interesting features, hydrogels are attracting growing interest in the polymer materials market. Therefore, many studies are currently conducted to characterize these materials and to modify them in order to increase the range of their potential use. In the presented article, hydrogels [...]
12
63%
Polimery
2019 T. 64, Nr 7-8 538--541
PL Zbadano wpływ dodatku hydrokoloidów – gumy ksantanowej i gumy guar – na właściwości reologiczne wytwarzanych metodą ciągłą pian spożywczych na bazie albuminy jaja kurzego. Spienianie prowadzono w zaopatrzonym w mieszadło łopatkowe aparacie kolumnowym z dodatkowym napowietrzaniem. W celu określenia p[...]
EN The paper presents the effect of the addition of hydrocolloids – xanthan gum and guar gum – on the rheological properties of ovoalbumin-based food foams, produced by continuous method. The foaming was carried out in a column apparatus with additional aeration equipped with a paddle stirrer. In order[...]
13
51%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań lepkosprężystości modelowych mieszanin wybranych polisacharydów. Materiałem wyjściowym były kleiki skrobi kukurydzianej (SK), zmieszane z gumą guar (GG), karboksymetylocelulozą (CMC) oraz gumą ksantanową (GK). Badania reologiczne przeprowadzono w dziedzinie czasowej. Do an[...]
EN The aim of the study was to determine the viscoelastic properties of the model mixtures of the selected pasted polysaccharides. The initial material was water pastes of corn starch (SK), mixed with guar gum (GG), carboxymethylcellulose (CMC) and xanthan gum (GK). Rheological tests were performed in [...]
14
51%
Polimery
PL Agaroza, i-, k- i l- karageny oraz guma ksantanowa (wzór I) w roztworze wodnym oddziałują z jednościennymi nanorurkami węglowymi, co potwierdzono analizując widma Ramana oraz wyniki badań reologicznych i skaningowej kalorymetrii różnicowej (tabela 1 i 2). Badania dostarczyły dowodów na to, że efekt [...]
EN Agarose, i-, k-, and l-carrageenans, and xanthan gum in aqueous solutions interacted with single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) as proven by their wetting in solution and by the microRaman spectroscopy, rheological studies, and differential scanning calorimetry. The investigations provided evidenc[...]
15
51%
Polimery
2011 T. 56, nr 6 478-483
PL Badano powstawanie dwuskładnikowych żeli w wyniku mieszania skrobi kukurydzianej, owsianej, tapiokowej bądź ziemniaczanej z κ-karagenem, gumą guarową lub ksantanową oraz określano wybrane właściwości tych żeli. 0,2-proc. dodatek gumy ksantanowej wyraźnie skracał czas relaksacji spinowo-sieciowej, T<[...]
EN The formation of gels in the blending of cassava, corn, oat and potato starches with κ-carrageenan, guar and xanthan gums and some of their selected properties have been studied. 0.2 % admixture of xanthan gum, significantly decreased the spin-lattice T1 relaxation time, whereas similar a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last