Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 335
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wzmocnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono przypadek uszkodzeń pożarowych elementów konstrukcji dworca autobusowego. Pożar nie rozprzestrzenił się na wszystkie elementy obiektu, lecz objął swym destrukcyjnym wpływem: hall-poczekalnię, część z kasami biletowymi i parter dobudówki z zapleczem kasowym. W referacie przedstaw[...]
EN The paper presents the case of fire damage of structural elements of yhe bus station building. Fire did not spread to the all parts of building but it had the destructive influence on the waiting hall, part with ticket office and fragment of ground floor. The range and estimation of fire destruction[...]
2
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 365-368
PL W pracy przedstawiono sposób wzmocnienia nowej, ramowej konstrukcji dachu z drewna klejonego na zabytkowym budynku dawnego spichlerza. Kalenica ramy została podparta płatwią stalową w węzłach kalenicowych. Efekt wzmocnienia osiągnięto poprzez podniesienie węzłów kalenicowych.
EN The paper presents the method of strengthening of the new glulam timber roof frames in a 16th century historical granary. The frames have been supported in the roof ridge joints by steel structure. The effect of the strengthening has been achieved by lifting of ridge joints.
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem referatu jest analiza możliwości wzmocnienia chłodni kominowej eksploatowanej w jednej z elektrowni w Polsce, która uległa znacznemu zniszczeniu na skutek działania agresywnego środowiska oraz niedostatecznej jakości wykonania płaszcza. Stan techniczny konstrukcji został dokładnie zbadan[...]
EN One of the cooling towers in Poland was very much destroyed due to poor construction and aggressive environment. One the base of the examined structure state extensive numerical analysis (based on FEM and partial safety factors concept) was performed taking into account various stages of repair and [...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W przypadku remontów obiektów powiązanych ze zmianą ich funkcji często dochodzi do konieczności wykonywania kosztownych i pracochłonnych wzmocnień elementów istniejącej konstrukcji. W pracy przedstawiono jeden ze sposobów wzmocnienia szkieletowej konstrukcji żelbetowej obiektu za pomocą ram stalowyc[...]
EN It very often happens that during building renovation with change of its functionality there occur a need to strengthening building structural elements. These works are very expansive and time-consuming. One of the method of strengthening of skeletal R/C structure by using steel frames is presented [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
6
80%
Drogi i Mosty
2008 nr 4 5-22
PL Artykuł analizuje wyniki wykonanych pomiarów dynamicznego modułu odkształcenia jako miary podatności rożnych struktur modelowych podłoży nawierzchni drogowych. Pomiary przeprowadzono na odpowiednio sporządzonym poligonowym poletku doświadczalnym. W opracowaniu wykazano, że efekt wzmocnienia podłoża [...]
EN The paper presents an experimental investigation of the dynamic modulus of deformation of ground subbase performed on the small testing field. The dynamic deformation modulus is assumed to be a measure of flexibility of different model system of the ground subbase of road pavements. Effect of streng[...]
7
80%
Drogi i Mosty
2007 nr 2 5-16
PL Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych pomiarów wstępnych, modułu odkształcenia jako miary podatności dwojakich struktur podłoży nawierzchni drogowych. Pomiary przeprowadzono na odpowiednio sporządzonym poligonowym poletku doświadczalnym. Porównawcze zestawienie wyników pozwoliło na ustalenie w[...]
EN This paper presents results of measurements of the deformation modulus of subbase model on the small testing field. This modulus is a measure of flexibility of different kinds of model subbase of road pavement. Comparisons of measurement results revealed few conclusions. The effect of strengthening [...]
8
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 10 541-544
PL W celu wzmocnienia lokalnie uszkodzonej strefy rozciąganej drewnianych belek zginanych zastosowano wklejane w drewno taśmy z włókien węglowych, które jako zbrojenie rozproszone przenoszą naprężenia rozciągające przy zginaniu. Przedstawiono inżynierską metodę obliczeń, badania doświadczalne oraz mode[...]
EN The author concern yourself on purpose of strengthening local damages of timber stretching belts the pasted with timber bands of carbon fibers, which as reinforcement dispersed and transmits stresses evolved by crumple. The engineering method of calculation, examinational experiences and numerical m[...]
9
80%
Materiały Budowlane
2005 nr 2 14-15
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 7 390-392
PL Przedstawiono koncepcję wzmocnienia strefy rozciąganej w belkach zginanych za pomocą taśm z włókien węglowych wklejonych w drewno przy użyciu żywic epoksydowych. Sformułowano model obliczeniowy zagadnienia.
EN Conception of the strengthening methods of timber beams using carbon fibre strips glued by epoxy resin in longitudinal groves is presented. The analytical model of the problem is formulated and numerical example as well as results of investigation is given.
11
80%
Przegląd Budowlany
EN Modern wooden structures state of technology and problems which can appear during design of new structures and reinforcement of existing old ones.
12
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 479-481
PL Konstrukcję mostu stanowią dwa stalowe dźwigary kratowe nitowane. Wzmocniono je dodatkowymi dźwigarami podwieszonymi za pomocą kabli sprężających. Podano wyniki pomiarów przemieszczeń po wzmocnieniu konstrukcji. Oceniono, że zastosowane wzmocnienie jest skuteczne.
EN The construction of riveted steel girdera has been strengthened by means of additional plate girders suspended on prestressing cables. Displacement measurements after finishing of strengthening works has been given. The applied strengthening method is appreciated as very effective one.
13
80%
Przegląd Budowlany
EN Natural and mineral sealing materials. Types and arrangement of geomembranes. Reservoirs and dumping grounds bottoms sealing.
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 12 672-675
PL Konstrukcję nośną stanowi szkielet prefabrykowany składający się ze słupów, rygli żelbetowych i stropowych płyt strunobetonowych. Podano sposób wzmocnienia słupów uszkodzonych w związku z błędami montażu, wpływami termiczno-skurczowymi i niedostatecznym zakotwieniem prętów dolnego zbrojenia rygli na[...]
EN Precast construction assembled of RC columns, girders and prestressed decking slabs is characterized. The repairing method of columns defected by assembly faults, influence of thermic shrinkage effects and unsufficient anchorage of girder's lower reinforcement on bearing, is proposed.
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Piaskownik ma w rzucie wymiary 18 x 25 m. Jest od wewnątrz wyłożony okładziną grubości 12 cm z cegły pełnej ceramicznej. Opisano wyniki badań in situ i laboratoryjnych. Zaproponowano wzmocnienie konstrukcji wewnętrzną wanną żelbetową.
EN The desander's inside dimmensions are 18 x 25 m. It has inside lining maid of 12 cm ceramic brick. The in situ and laboratory investigation has been described. Proposal of strengthening method is given.
16
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 12 713-716
PL Opisano technologię robót podczas realizacji unikatowej w skali kraju inżynierskiej budowli ziemnej na morskim brzegu w Polsce.
EN The advanced technology of basic and accompanying construction works during the implementation of civil engineering earth protecting the cliff at the Polish Baltic Sea coast, unique in our country, is presented.
17
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 12 716-721
PL Opisano metody wzmacniania fundamentów palowych, których celem jest zwiększenie nośności pali oraz zmniejszenie osiadań. Podano przykłady zastosowań przedstawionych metod w ośmiu różnych przypadkach praktycznych.
EN Methods of pile foundation improvement to increase bearing capacity of piles and reduction of settlement are described. Examples of application of presented methods for 8 different practical cases are given.
18
80%
Przegląd Budowlany
EN Strengthening method by means of additional steel framework. Strength problems.
19
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 284-286
PL Przedstawiono przykład zastosowania geosiatek komórkowych do zabezpieczenia stromej skarpy o wysokości do 10 m.
EN An example of applicaton of cellular geo-nets for protection of steep slope (10 meter high) is presented.
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Konstrukcję estakady wzmocniono w wyniku pogrubienia płyt pomostowych do 0,21 m. Rozwiązanie było stosunkowo tanie i wykonała je firma dysponująca przeciętnym wyposażeniem technicznym. Skuteczność rozwiązania oceniono i zweryfikowano na podstawie badań i oględzin przeprowadzonych bezpośrednio po wyr[...]
EN Ten years ago the RC flyover has been strengthened by increasing thickness of its RC deck up to 0,21 m. The effectiveness of strengthening has been controlled immediately and confirmed after 10 years of flyover exploitation.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last