Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 194
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wzmacnianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule określono zasady stosowania kompozytów z włókien węglowych (CFRP) w postaci taśm i mat do wzmacniania trzonów kominów żelbetowych i murowanych. Szczegółowe rozważania poświęcono analizie spękanych trzonów kominów żelbetowych, dla których podano zależności umożliwiające obliczanie taśm z w[...]
EN The paper presents the application of the externally-bonded CFRP composites in the structural strengthening of RC- and masonry chimneys. The detailed considerations have been devoted to the analysis of the vertically cracked chimney shafts strengthened by unstressed CFRP plates and fabrics. For such[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wzmacnianie szkieletowych konstrukcji żelbetowych można wykonywać za pomocą: dobetonowywania osłabionych elementów lub fragmentów konstrukcji, doklejania zbrojenia zewnętrznego do elementów, doklejania taśm i mat z włókien węglowych do elementów, torkretowania elementów, wzmacniania elementami stalo[...]
EN The strengthening of the frame-structured buildings could be made the following ways: building-up additional concrete elements fixed to the existing structure, fixing additional external reinforcement to the existing structure (by application of the glue), fixing the carbon fiber tapes and meshes to[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje środki, których zadaniem jest nie tylko pielęgnacja powierzchni betonowych, ale również ich wzmacnianie (wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie) oraz zabezpieczanie (np. przed działaniem benzyny, środków odladzających itp.). Ze względu na swoje kompleksowe działanie nal[...]
EN There are many products for curing concrete in the polish market, now. Some different products of multi-direction action are presented. The procedure for curing effectiveness was given. Some results of curing action of different products were showed. A general characteristic of ACTIN - new material [...]
4
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono trójprzęsłowy most żelbetowy, którego belki główne wymagają wzmocnienia ze względu na ścinanie. Podano przyczyny zaniżenia nośności belek oraz nadmiernego ich zarysowania w strefach przypodporowych. Zaproponowano sposób wzmocnienia.
EN In a three span bridge the main girders needed repair becouse of damages caused by excessive shear in support areas. Reasons of excessive cracing are analysed and method of girder's strengthening is proposed.
5
80%
Przegląd Budowlany
EN Preparatory works before realization of anti-filtering diaphragms and strengthening subsoil on mention above sluice. Protecting works. Control tests.
6
80%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 7 293-301
PL Wiele interesujących informacji o przebudowie i wzmacnianiu obwałowań przeciwpowodziowych, ich lokalizacji i zastosowanych technologiach. A także ciekawe wnioski. Tylko komu je zadedykować?
EN Many interesting information on reconstruction and strengthening of flood banks, their location and applied technologies, as well as interesting conclusions. But to whom should they be dedicated?
7
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 30 97-107
EN In the paper, there are analysed some of the technological applications of increasing the railway subgrade bearing capacity, based on railway ground stabilisation, respectively on the filling of reinforced geometric materials up into railway ground. The mentioned methods were used in the particular[...]
8
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono najczęściej stosowane sposoby wzmocnień konstrukcji żelbetowych przy użyciu elementów stalowych. Opisano wzmocnienia za pomocą niezależnych konstrukcji wsporczych, dodatkowych podpór, obejm, zbrojenia zewnętrznego i ściągów pasywnych. Zwrócono uwagę na problemy obliczeniowe i badawcze związ[...]
EN The review of methods commonly used in strengthening of reinforced concrete structures with steel members is presented. Strengthening of constructions provided by independent supporting, additional bearings, embraces, external reinforcing bars and inactive binds is described. Attention is paid to an[...]
9
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wyniki analiz i badań belek drewnianych naprawianych bądź wzmacnianych. Zwrócono uwagę na celowość wykorzystania połączeń klejowych drewna oraz stosowania wzmocnień elementami stalowymi.
EN Results of analysis and investigation of wooden beams which had to be repaired or strengthened are pesented. The best results have been achieved by application of glued connections and use of strengthening steel members.
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 4 221-225
PL Omówiono sposób wzmocnienia stropów w wyniku zespolenia belek stalowych z nowo wykonaną płytą żelbetową. Podano przykład obliczenia takiego stropu.
EN The strengthening method applied for steel/ceramic floor slab in old public buildings is presented. The steel beams which have been placed in the structure are treated as basic bearing elements connected by anchors with the new RC slab. The computational example which shows the efficiency of utylizi[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
2001 z. 127(35) 281-287
PL Ocenę stanu technicznego dźwigarów kablobetonowych przeprowadza się głównie w oparciu o wyniki geodezyjnych badań odkształceń. Na podstawie obserwacji strzałek ugięć dźwigarów, podejmuje się decyzje, od których zależy bezpieczeństwo ich eksploatacji. W przypadku utraty nośności, dźwigary można wzmac[...]
EN Assessment of decrease of post-tensioned prestressed girder's durability degree is mainly depended on geodesic researches of the girdes bottom flanges deflections. These results have a significant influence on decision about the structure safety. In the case of loosing the girders' load capacity, it[...]
12
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Zastosowanie skoncentrowanego strumienia ciepła do nadtapiania warstwy wierzchniej odlewów, w celu poprawy ich własności. Wykorzystanie techniki gwałtownej krystalizacji warstwy, zapewnia zwiększenie odporności na jej zużycie ścierne.
EN Application of concentrated thermal flux for partial melting of surface layer of castings in order to improve their properties. Using the technique of rapid crystallization of the layer increases its abrasive wear resistance.
13
80%
Materiały Budowlane
2005 nr 6 95-96
14
80%
Przegląd Budowlany
15
70%
Świat Szkła
1998 nr 4 21-25
PL Niniejszy artykuł był podstawą seminarium poświęconego właściwościom okien z tworzyw sztucznych. Seminarium odbyło się w ramach Dni Okien w 1997 r. w Rosenheim. W sposób przejrzysty zasygnalizowano podstawowe problemy, z jakimi w praktyce mogą spotkać się producenci okien z PVC.
16
70%
Materiały Budowlane
2012 nr 4 86-87
17
70%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki projektu badawczego dotyczącego sejsmicznej odporności budowli murowanych z cegły. Po krótkim omówieniu typowych problemów występujących dla budowli murowanych poddanych obciążeniom dynamicznym, szczegółowo przedstawiono projekt ciężkiego (22 tony) modelu w skali 1:2, kt[...]
EN Results of an experimental project on seismic resistance of brick masonry buildings are presented in detail. After a short description of typical problems of the dynamic effects on brick masonry structures the details of a scaled (1:2), heavy (22 tons) model for testing on shaking table are discusse[...]
18
70%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 256-258
PL Na przykładzie awarii płyty stropowej przedstawiono sposób wykorzystania teorii linii załomów do poszukiwania rezerw nośności w płycie uszkodzonej i wzmacnianej oraz do racjonalnego ustalania wartości obliczeniowej obciążenia granicznego. Jako ilustrację przykładu podano sposób wzmocnienia przęsła s[...]
EN On example of damaged RC floor slab the application of break-down lines theory for the estimation of bearing reserves of damaged floor slab and after this for determination of reasonable limit bearing capacity of the floor are presented.
19
70%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 635-638
PL Podano założenia projektowe. Omówiono zastosowaną metodę wymiarowania nawierzchni i wyniki obliczeń. Omówiono zasady wzmocnienia konstrukcji nawierzchni istniejących.
EN Brief fordesign of pavement structure is produced. Method of pavement dimensioning is presented. Strengthening methods of existing pavements are described.
20
70%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 5 267-273
PL Omówiono stosowane zasady modernizacji mostów. Przedstawiono przykłady z praktyki inżynierskiej.
EN Obligatory principles applied in bridge modernization in Netherland are presented. Examples taken from engineering practice are given.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last