Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość na docisk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
PL Referat przedstawia studium parametryczne wpływu różnych wielkości na wytrzymałość betonu na docisk występujący w konstrukcjach betonowych, a szczególnie w strefach zakotwień konstrukcji kablobetonowych. Analizę przeprowadzono na podstawie badań wykonanych przez kilku autorów m.in.: Bonetti’ego, Wur[...]
EN Article presents parametric study on bearing capacity of concrete loaded over limited area. Local load of concrete sometimes appears in some concrete structures, especially in the anchorage zones of the post-tensioned structures. Analysis was done on the basis of experiments of several authors like:[...]
2
80%
Cement Wapno Beton
PL Podano propozycje obliczania szacunkowej wytrzymałości betonu na docisk po określonej liczbie cykli obciążenia w warunkach zbliżonych do pracy łączników listwowych poddanych obciążeniom zmiennym w rzeczywistych konstrukcjach zespolonych. Analizowano betony trzech klas wytrzymałości: C25/30, C30/37 i[...]
EN The method of approximate strength calculation of concrete pressure strength after a given number of load cycles in the conditions close to the strip connectors work under the changeable load in real composite elements. Three class of concrete were analysed: C25/30, C30/37 i C45/55 produced of cemen[...]
3
80%
Archives of Civil Engineering
PL Podano wzory na obliczanie wytrzymałości doraźnej betonu na docisk, wytrzymałości zmęczeniowej betonu na docisk oraz wytrzymałości betonu na docisk po dowolnej liczbie cykli obciążenia Ni mniejszej od granicznej N (prowadzącej do zniszczenia zmęczeniowego). Podane propozycje określania wytrzymałości[...]
EN The article presents formulae for calculation of concrete short term bearing strength, concrete fatigue bearing strength and concrete bearing strength after any number of load cycles Ni smaller than the limit number N (which leads to fatigue failure). The proposed ways of determining concrete beari[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last