Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 420
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość na ściskanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca przedstawia wyniki badania jakości betonów cementowych wyższych klas produkowanych przez 4 lata w nowoczesnej wytwórni na terenie Wrocławia. Przeprowadzona analiza statystyczna wyników badania wytrzymałości na ściskanie betonów wskazała na dobry i bardzo dobory poziom wytwarzania mieszanki bet[...]
EN There are presented results of investigations of quality of high standard cement concrete produced during 4 years in modern factory. Statistical analysis of results of investigations of strength resistance of concrete prove good or even very good level of formation of concrete mix
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano kompozyty ceramika-elastomer uzyskane metodą infiltracji porowatych kształtek ceramik SiC>2 elastomerem nitrylomocznikowouretanowym. Uzyskane kompozyty wykazują wysoką wytrzymałość na ściskanie i jednocześnie osiągają duże odkształcenia. Badane kompozyty zachowują spójność, na skutek [...]
EN The present paper describes the properties of ceramic-polymer composites obtained via infiltration of porous SiC>2 by polynitrile-urea-urethane elastomer. The composites exhibit a high compression strength together with the ability to sustain large deformation. The presence of the elastomeric phase [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 30-42
PL W referacie przestawiono wyniki badań zbrojnych murów ściskanych. Badaniu poddano elementy próbne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej o stosunku cementu, wapna i piasku 1: 1: 6. Zbrojenie w postaci dwóch prętów gładkich o średnicy 6 mm umieszczono w co szóstej spoinie wspornej. Otrzymane [...]
EN The results of the investigations of compressed reinforced masonry are presented in this paper. Investigations were on test specimens, which were executed from clay brick and cement-lime mortat on relation of cement, limes and of sand 1: 1: 6. As reinforcement two smooth roads of 6 mm in diameter in[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 9 483-485
PL Przedstawiono propozycje zmian, uwzględniające wyniki badań murów z elementów murowych ceramicznych i silikatowych, przeprowadzonych w latach 1999 - 2004, doświadczenia ze stosowania norm dotychczasowych, a także wynikające z zaleceń Eurokodu 6.
EN The proposal of changes cover the investigation of brickworks built of any type of ceramic and silicate bricks continued in the years 1999-2004, and also experiences come from guidelines of the Eurocode 6.
5
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 98-99
PL W artykule podano zasady określania wytrzymałości muru na ściskanie. Właściwości elementów murowych wpływające na wytrzymałość muru na ściskanie to przede wszystkim: kształt i wymiary, wytrzymałość i odkształcalność.
6
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono przegląd współczesnych metod oceny wytrzymałości na ściskanie smukłych belek stalowych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia ściskania żeber usztywnionych i swobodnych. Przedstawiono sprawdzenie rozmaitych procedur obliczeniowych w odniesieniu do zwykłych stali oraz stali wysokowyt[...]
EN A review of the current methodologies for the evaluation of the compressive strength of slender steel beams is presented. Following a companion publication on the shear buckling resistance of webs, special attention is given both to stiffened and unstiffened webs in compression. A parametric study i[...]
7
100%
Materiały Budowlane
2000 nr 4 46-47
8
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 5-6 53--55
PL W artykule przedstawiono analizę wyników badań betonów wysokopopiołowych przechowywanych w komorze klimatycznej oraz w wodzie. Otrzymano różne wyniki badań wytrzymałości betonów o tej samej recepturze, lecz przechowywanych w dwóch różnych środowiskach, pozwalające zakwalifikować badane betony do róż[...]
EN The paper presents the analysies of the results of the tests of high volume fly ash concrete, cured in the moist cabinets and water storage tanks. Various test results of compressive strength have been obtained for the same concrete cured in different conditions, allowing to classify the tested conc[...]
9
100%
Tarnowskie Colloquia Naukowe. Nauki Techniczne i Ścisłe
2017 T. 4, nr 3 135--137
PL Przeprowadzono badania porównawcze siły ściskającej potrzebnej do zniszczenia skorupek jaj kurzych z hodowli klatkowej i hodowli ekologicznej. Wyniki wskazują na brak istotnych różnic tego parametru pomiędzy badanymi rodzajami skorupek.
EN This research investigates differences in compression force needed for destruction of chicken eggshells obtained from cage farming and organic farming. There were no significant differences in this parameter of investigated eggshells.
10
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 4 141-143
PL Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej w funkcji temperatury k(T) oraz wytrzymałości na ściskanie kompozytu polistyreno - uretanowego (PSUR) - materiału izolacyjnego nowej generacji. Do badań wybrano pianki m PSUR firmy HIT Konsulting Sp. z o.o. o gęstości 70 kg-3 m oraz 80 kg-3. Badani[...]
EN The results of measurements are presented concerning thermal conductivity as a function of temperature k(T) and compressive strength of the polystyrene - polyurethane composite (PSUR) - a new generation of insulating material. The PSUR foam of HIT Co. Ltd. has been selected with a density of 70 kg/m[...]
11
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2017 Nr 24 369--385
PL Opracowywaniem technologii ponownego wykorzystania odpadów zajmuje się wiele ośrodków badawczych na świecie. Przetworzone odpady stosuje się w wielu gałęziach przemysłu, szczególnie w budownictwie infrastrukturalnym. Zharmonizowane normy europejskie dopuszczają zastosowanie materiałów pochodzących z[...]
EN Many research institutions in the world work on developing waste reuse technologies. Processed waste is used in many industries, especially in infrastructural construction. The harmonized European standards allow using recycled materials in the realization of civil engineering structures and in road[...]
12
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 4 45-47
13
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Omówiono czynności związane z oceną bezpieczeństwa istniejących konstrukcji murowych. Podane zostały wskazówki dotyczące wyznaczania wytrzymałości na ściskanie elementów murowych i zaprawy użytych do wykonywania muru oraz oceny na tej podstawie wytrzymałości charakterystycznej istniejącego muru, a t[...]
EN Activities connected with safety estimation of existing masonry structures are discussed in the paper. Methods of defining compression strength of masonry units and of mortar in existing structure are given as well recommendation for establishing of characteristic strength and partial factor[...]
14
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 4 10-10
15
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 3 51-53
16
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 58-59
EN The results of investigations on the effect of liquid surface tension changes and the degree of liquid spraying on the strength of a product obtained during drum granulation process were presented in the paper. Silica flour and distilled water with addition of Rokanoi L4P5 were used in the experimen[...]
17
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 2 20-21
18
88%
Ceramika Budowlana
PL W numerze 4/2005 "Ceramiki Budowlanej'" ukazał się interesujący artykuł "Badania wytrzymałości elementów murowych ceramicznych (w świetle wymogów norm PN-EN 771-1 oraz PN-EN 772-1)" autorstwa dr inż. Roberta Andrzeja Dynarowskiego. Problematyka stosowania nowych Polskich Norm zgodnych z normami euro[...]
19
88%
Ceramika Budowlana
20
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 35-37
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last