Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wysokoprężna lampa sodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 155--158
PL W artykule przedstawiono charakterystyki prądowo – napięciowe oraz przebiegi czasowe prądu, napięcia i mocy wysokoprężnej lampy sodowej przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej ze statecznikiem indukcyjnym oraz przy zasilaniu poprzez falownik wymuszający prostokątny przebieg prądu. Przedstawione [...]
EN This article presents current-voltage characteristics and waveforms of instantaneous values of current, voltage and power of the high-pressure sodium lamp when it is powered from the mains with inductive ballast or from inverter by force rectangular current. The presented results may be useful for d[...]
2
86%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono zmianę w natężeniu oświetlenia powierzchni uprawowej szklarni przy zastosowaniu modyfikacji w rozmieszczeniu elementów systemu doświetlania roślin. Jako źródła światła uwzględniono powszechnie spotykane na rynku wysokoprężne lampy sodowe wraz z odbłyśnikiem kierunkującym rozsył[...]
EN The paper presents the change in the illumination of greenhouse cultivated area resulting from modification in layout of plant light exposure system elements. Commonly available in the market high-pressure sodium discharge lamps with a reflector directing light distribution were taken into account a[...]
3
72%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono metodykę wyliczenia gęstości oświetlenia powierzchni w szklarni. W oparciu o powszechnie znane zależności oraz typ źródła światła stosując metodę superpozycji obliczono teoretyczne wartości oświetlenia powierzchni. Weryfikację zastosowanej metodyki przeprowadzono w szklarni w k[...]
EN The paper presents methodology allowing to compute surface illumination density in a greenhouse. Theoretical surface illumination values were computed using the superposition method, on the basis of generally known dependencies and light source type. Applied methodology was verified in the greenhous[...]
4
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono projekt oświetlenia przykładowego odcinka drogi. Oświetlenie zrealizowano dla drogi o długości 1 kilometra znajdującej się w obszarze wiejskim. Rozpatrzono trzy warianty oświetlenia: pierwszy – z metalohalogenkowymi, drugi – z lampami sodowymi wysokoprężnymi, trzeci – z lamp[...]
EN The article presents the project of street lighting with the example of a section of road. Lighting was created for the road with length of 1 kilometer located in a rural area. Three versions of the lighting are considered: the first – with metal-halide lamps, the second – with high-pressure sodium [...]
5
58%
Elektro Info
2015 nr 4 88--93
PL W pracy przedstawiono różne sposoby oświetlenia stacji paliw i zaprezentowano obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne. Przedstawiono także para-metry źródeł światła stosowanych w tego typu oświetleniu. Wskazano na fakt, że w oświetlaniu stacji paliw są preferowane energooszczędne rozwiązania te[...]
EN The paper presents various ways of gas stations lighting. Also presented, that the applicable legislation acts. In this context, it was pointed out that, due to Energy Efficiency Acts. No. 94, item. 551, lighting of gas stations should by done by energy efficient technical solutions, as in the case [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last