Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 104
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyroby włókiennicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 1 21-24
EN Heavy metals in textile production processes can be important sources of environmental pollution and potentially can be very dangerous to the human health. This toxic effects of heavy metals on human contribute to problems with many organs such as disorders in the respiratory tract, dysfunction of h[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 2 22-25
3
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2007 Z. 354 3-195
PL Dotychczasowe poznanie struktury i technologii wytwarzanianitek ozdob- nych jest niedostateczne, co powodu- je, że istniejące na rynku nitki ozdob- ne, będące obecnie podstawowym surowcem dziewiarni i tkalni (obok nitek gładkich) nie zostały jak dotychczas dokładnie opisane w literaturze naukowej. I[...]
EN The close description of fancy yarns properties (mechanical and structural) has not been done till to now. Fancy yarns exist on the textile market as a main raw material for knitting and weaving product and they are now very popular in the focus of the indications of modem fashion. All trials of des[...]
4
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 12 14-17
5
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 3 37-37
6
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 11 5-6
7
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1999 nr 9 15-17
8
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 8 22-24
9
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 11 24-27
10
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 10 3-6
11
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1999 nr 1 5-8
PL W wyniku przeprowadzonych badań zweryfikowano zastosowanie wskaźnika przepuszczalności udarowej. Stwierdzono, że jego wartość jest różna od zera. Stanowi to przesłankę do stwierdzenia, że przegroda (tkanina) w sytuacji udarowego narastania ciśnienia zachowuje się inaczej niż w warunkach statycznych.[...]
12
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 11 21-24
13
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 5 8-10
14
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 10 9-11
15
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 7 19-19
16
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 6 9-12
17
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 7 23-26
18
80%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2003 nr 3-4 18--34
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz barwników zawiesinowych fluorescencyjnych stosowanych do barwienia włókien poliestrowych na kolory o tzw. intensywnej widzialności. Zaprezentowano rezultaty badań identyfikacji ich struktury chemicznej oraz dla żółtych barwników fluorescencyjnych wyniki[...]
EN The investigation and analysis results of fluorescent disperse dyes used for the dyeing of polyester fibres and fabrics to colours of a high visibility are presented. The paper describes the results of dyes' chemical structure identification tests and the results of spectrophotometric colour measure[...]
19
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 1 19--22
EN New the test procedures of Laboratory of Testing Textile Raw Materials and Fabrics Textile Research Institute were presented in the article. The research methodology concerns assessment of compression and elastic properties of medical, modeling and consumer hosiery textiles as well as assessment of [...]
20
80%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2000 nr 3-4 11--29
PL W artykule podano informacje o normach międzynarodowych ISO 105 będących narzędziem oceny jakości wyrobów włókienniczych akceptowanym na globalnym rynku międzynarodowym. Jednolity sposób oceny walorów użytkowych wyrobów włókienniczych pozwala na unikanie barier w handlu międzynarodowym oraz ma przyc[...]
EN The purpose of this article is to give some information about the standards witch meet the real needs of industry and to know how to check the quality of textile products to meet requirements on the international markets. lnternationally recognised tests as an ISO or European Standards and compatibl[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last