Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyroby ceramiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ceramika Budowlana
2010 nr 2 17-24
2
86%
Przemysł Chemiczny
3
86%
Ceramika Budowlana
2009 nr 3 9-10
4
86%
Ceramika Budowlana
5
86%
Ceramika Budowlana
6
86%
Materiały Ceramiczne
2002 R. 54, nr 4 129-137
PL Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania spoiw organicznych do formowania wyrobów ceramicznych. Opisano zależności między strukturą polimerów, a ich właściwościami fizycznymi istotnymi dla otrzymywania kształtek ceramicznych - temperaturą zeszklenia, zwilżalnością i wodorozcieńczalnością dyp[...]
EN In the current work many advantages of organic binding materials for ceramic-products forming were introduced, as well as the interdependance between polymer structure and their physical properties such as - glass transition temperature, wettability and dillution in water. Several examples of common[...]
7
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 24 23-28
PL W pracy przedstawiono wieloetapową technologię wytwarzania budowlanych wyrobów pianoceramicznych w przedziale gęstości od 320 do 880 kg/m3 i wytrzymałości na ściskanie od 0,8 do 11 MPa z domieszkami koagulacyjnymi. Otrzymany według opracowanej technologii materiał ceramiczny, poza dobrą wytrzymałośc[...]
EN Results of the investigation upon the foam-ceramic heat-effective materials are presented. It has been shown that application of a clayey substance coagulation process during formation of a porous structure permits to obtain goods of high strength, give up gypsum and significantly shorten the time p[...]
8
86%
Ceramika Budowlana
9
86%
Ceramika Budowlana
10
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Wytwarzanie wyrobów z ceramiki technicznej o złożonej geometrii wymaga zastosowania maszyn CNC o określonych możliwościach technologicznych, specjalnych narzędzi ściernych oraz właściwie opracowanych programów sterujących. W artykule pokazano parametryczne programowanie obróbki przedmiotów wykonanyc[...]
EN Machining of technical ceramic products requires application of CNC machines which have predetermined technological possibilities, special grinding tools and properly made control programs. In this paper parametric programming of ceramic products machining using CNC grinding machine with C axis is d[...]
11
72%
Ceramika Budowlana i Silikaty
12
72%
Materiały Ceramiczne
PL Zbadano właściwości ceramiki archeologicznej siwej z Zofipola (k. Krakowa) pochodzącej z okresu późnorzymskiego oraz próbek potencjalnych surowców służących do jej wytwarzania po wypaleniu w warunkach laboratoryjnych w atmosferze redukującej i utleniającej. W badaniach posłużono się pomiarami gęstoś[...]
EN Properties of the archeological ceramics (Late Roman period) from Zofipole near Cracow, Poland, were tested as well as samples made from potential sources and fired in laboratory furnace in oxidising and reducing atmospheres. Density, bulk density, porosity, specific surface area BET, DTA, DTG and u[...]
13
72%
Ceramika Budowlana
14
72%
Ceramika Budowlana
15
72%
Chemical and Process Engineering
2007 Vol. 28, z. 2 177--188
PL Przedstawiono analizę niszczenia materiałów glinopodobnych w trakcie ich suszenia. Teoretyczny rozkład naprężeń suszarniczych w przekroju cylindrycznej próbki obliczono na podstawie termomechanicznego modelu suszenia. Wyznaczone naprężenia porównano ze zmierzoną wytrzymałością badanych materiałów dz[...]
EN A study of damage in clay-like materials during drying is presented. The theoretical distribution of drying-induced stresses in the cross-section of a cylindrical sample are computed based on the thermomechanical drying model. These stresses are compared to measured material strength with the help o[...]
16
72%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 12 1965--1968
PL Wskazano potencjalne zagrożenia dotyczące wyrobów porcelanowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Na podstawie analizy zgłoszeń w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) w latach 2000–2019 zanotowano 24 przypadki dotyczące wyrobów z[...]
EN The max. allowable amts. of Pb and Cd released from ceramic products used in contact with food were presented. In 2000–2019 based on the anal. of notifications in the European Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), 24 cases regarding porcelain products (mainly porcelain plates) were recorded [...]
17
72%
Ceramika Budowlana
18
72%
Ceramika Budowlana
19
72%
Ceramika Budowlana
20
58%
Izolacje
PL W 1. części artykułu [1] została scharakteryzowana technologia produkcji materiałów ceramicznych, kruszyw, spoiw, zapraw, tynków, betonu, materiałów izolacyjnych, bitumicznych i innych pod kątem ich właściwości, które polepszają się po zastosowaniu do ich wytwarzania materiałów odpadowych. Podczas r[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last