Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyposażenie pojazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 907-914
PL Napędy elektryczne w postaci siłowników elektromagnetycznych realizujących ruch obrotowy czy liniowy stanowią nieodzowną część wyposażenia każdego pojazdu samochodowego. W pracy przedstawiono siłownik elektromagnetyczny, wraz z opisem matematycznym. Praca siłownika elektromagnetycznego oparta jest o[...]
EN Electric drivers as electromagnetic actuators perform linear rotations and, as such, they are an indispensable part of any motor vehicle equipment. The article presents an electromagnetic actuator with a mathematical description. The work of electromagnetic actuator is based on the principle of elec[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 915-921
PL Napędy elektryczne w postaci siłowników elektromagnetycznych realizujących ruch obrotowy czy liniowy stanowią obecnie integralną część każdego pojazdu samochodowego. W pracy przedstawiono sposób sterowania siłownikiem elektromagnetycznym w otwartym układzie regulacji (bez sprzężenia zwrotnego) przy [...]
EN Electric drives such as linear or rotary electromagnetic actuators are widely used in automotive industry. The paper presents a control method for positioning of the electromagnetic actuator in open-loop system (without feedback loop) by using genetic algorithm (GA). The paper deals with the problem[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 5 1558-1567
PL Oświetlenie reflektorowe to bardzo ważny dla bezpieczeństwa ruchu drogowego element technicznego wyposażenia pojazdów. Ich właściwości podlegają wymaganiom homologacyjnym. Natomiast w warunkach eksploatacji reflektory podlegają procedurze ustawiania. Za pomocą nowatorskiego analizatora świateł dokon[...]
EN Headlights are very important technical equipment of vehicles for road safety. Their characteristics are subject to type approval requirements. However, in the exploitation conditions they are subject to the aiming procedure. Using innovative light analyzer measurements were made of random vehicles [...]
4
63%
Kompozyty
2010 R. 10, nr 3 282-288
PL Kompozyty o osnowie polimerowej wzmocnione włóknem pochodzenia naturalnego ("biokompozyty") są coraz częściej stosowane również jako materiały konstrukcyjne. Ich główne zalety to odnawialność surowca oraz właściwości materiałowe zbliżone lub polepszone w stosunku do kompozytów konwencjonalnych, otrz[...]
EN Biofiber and biopolymer based composites are enjoying a renaissance for a variety of reasons and they have developed significantly over the past few years especially due to their renewable nature. The increased fuel efficiency in automotive and a growing awareness in environmental preservation are l[...]
5
63%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 10 43--45
PL Technologia tak szybko się rozwija, że niemal nie nadążamy z jej wykorzystaniem. Periodyki poświęcone inżynierii i bezpieczeństwu ruchu są pełne nowości, które w następnych numerach są opisywane jako już stosowane, a czasopisma opisują kolejne nowości. Istotne jest, że zarządzający ruchem i drogami [...]
EN The author presents foreign technological novelties aimed at increasing road traffic safety. The text touches upon the issue of onboard and external devi-ces as well as the ISA (Intelligent Speed Adaptation) system.
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 303-309
PL W artykule przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące eksploatacji pojazdów w warunkach terenowych, scharakteryzowano najczęściej spotykane rozwiązania techniczne w pojazdach terenowych cywilnych i wojskowych. Przedstawiono najczęstsze rodzaje przeszkód terenowych naturalnych bądź sztucznych. Cał[...]
EN This article presents basic information about the exploitation of vehicles in terrain conditions and characterizes the most frequent technological solutions in civil and military terrain vehicles. The types of natural and artificial terrain obstacles have been presented. Everything is followed by nu[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 488-499
PL W artykule przedstawiono zarys wiedzy o wojskowym ratownictwie drogowym. Scharakteryzowano wybrane pojazdy i sposoby ewakuacji państw NATO. Porównano możliwości techniczne pojazdów kołowe ciągniki ewakuacyjne (KCE) eksploatowanych, jak też nowowprowadzonych do eksploatacji w WP. W skład artykułu wch[...]
EN This work gives an outline of the knowledge concerning army road rescue. Chosen vehicles and types of evacuation used in NATO countries have been characterized. The work also compares the technical potential of wheeled recovery tractors as well as new vehicles introduced in the Polish Armed Forces.[...]
8
63%
Logistyka
2015 nr 4 2631--2636, CD2
PL Artykuł przedstawia analizę możliwości zastosowania metod Rapid Tooling do wytwarzania innowacyjnych narzędzi stosowanych w produkcji elementów optycznych wyposażenia pojazdów samochodowych. W pierwszej części artykułu opisane są metody Rapid Tooling jako metody wytwarzania wspomagane komputerowo. S[...]
EN The article presents an analysis of the applicability of methods of Rapid Tooling for producing innovative tools used in the production of optical equipment of motor vehicles. In the first part of the article describes the Rapid Tooling process as a method of computer-aided manufacturing. They are n[...]
9
63%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 12 7--10
PL Innowacje na rynku transportu miejskiego mają wymiar zarówno techniczny, jak i organizacyjny. Umożliwiły one w ostatnich 25 latach zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego wobec samochodu osobowego i – w rezultacie – efektywną realizację założeń i celów polityki zrównoważonego rozwoju w mi[...]
EN Innovations in public transport have technical and organizational aspects. For the last 25 years innovations have enabled to increase the competitiveness of public transport in relation to private cars and resulted with an effective implementation of the principles and objectives of sustainable deve[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last