Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 166
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyniki badań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaprezentowano wyniki pięcioletnich badań stanu technicznego kamionkowych przewodów kanalizacyjnych prowadzonych na terenie całej Polski przy pomocy telewizyjnej aparatury inspekcyjnej. Badaniom poddane były kanały, których czas budowy przypadał od lat 20 - tych do lat 90 - tych XX wieku. Na podstaw[...]
EN The results of five - years inspection of stoneware sewage systems technical conditions were presented in the paper. The inspections were carried out throughout the territory of Poland by means of TV inspection equipment. The inspected sewage systems were build since 20's to 90's of the XX century. [...]
2
100%
Wiadomości Chemiczne
2000 [Z] 54, 3-4 345-353
3
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono racjonalną metodę szacowania niepewności wyników oznaczania średniej wytrzymałości materiałów budowlanych. Metoda ta, zharmonizowana z ogólnymi wytycznymi w przewodniku ISO, jest dostosowana do specyfiki badań tych materiałów, uwzględniając przy tym doświadczenia z dotychczas stosowane[...]
EN Paper deals with the practical method of estimation of uncertainty of building materials mean strength. The method is harmonized with general roles included in "ISO Guide to Expression of Uncertainty in Measurement" and specific of building materials strength testing, taking into account results obt[...]
4
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
5
80%
Materiały Budowlane
2010 nr 9 72-74
6
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przemysł transportu chłodniczego potrzebuje norm do oceny i wartościowania zużycia paliwa. W artykule (zapre-zentowanym początkowo jako referat w czasie 22. Międzynarodowego Kongresu Chłodnictwa, który odbył się w Pekinie 21-26 sierpnia 2007 roku) przedstawiono model do oceny zużycia paliwa uwzględn[...]
7
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Na pracę skraplacza w parowym, sprężarkowym urządzeniu chłodniczym mają wpływ różne parametry. Szczególnie istotne znaczenie mają zewnętrzne lub wewnętrzne zaburzenia powodujące niestabilności wymiany ciepła podczas przemiany fazowej skraplania w kanale rurowym. Na podstawie badań eksperymentalnych [...]
8
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przydatności czujników Halla w układach pomiarowych ziemnozwarciowych zabezpieczeń kierunkowych. Wyjaśniono wpływ asymetrii hallotronu na przebieg napięcia Halla i dokładność pomiaru kąta przesunięcia fazowego.
EN In the paper the investigated results of a Hali generator usability in measuring systems of ground fault directional protections are presented and discussed. The influence of the Hali asymmetry on the Hali voltage run and the measurement accuracy of the phase displacement is explained.
9
80%
Ekoinżynieria
1998 nr 1 25-27
EN Liguid wastes forming in the course of the treatment of metal elements by zinc plating contain mineral acids,zinc,iron and suspended matter in quantities that exceed allowable standard limits.The article presents technical solutions concerning a technological system meant to ensure a removal of the [...]
10
80%
Problemy Jakości
2005 R. 37, nr 6 41--42
PL Badanie satysfakcji klientów jest narzędziem pozwalającym zdobyć cenne informacje, których przedsiębiorstwa nie są w stanie uzyskać inną drogą.
11
80%
Optyka
2011 Nr 4 30--34
PL Intuicja podpowiada, że dzieci mogą odnosić podobne korzyści z użytkowania soczewek kontaktowych jak osoby dorosłe. Jednak nierozsądne byłoby przyjmowanie takiej hipotezy za prawdziwą bez sprawdzania jej słuszności.
12
70%
Materiały Budowlane
2010 nr 5 52-53
13
70%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 7/8 34-37
PL W artykule omówiono zagadnienie konstrukcyjnego zmniejszenia drgań przekładni zębatych. Na podstawie przedstawionych w publikacji wyników badań przekładni zębatych stwierdzono korzystne właściwości wibracyjne uzębienia wysokiego charakteryzującego się całkowitą wartością wskaźnika zazębienia. Popraw[...]
EN This paper discusses some issues related to a constructional reduction of gear vibrations. The results of measurements of toothed gears showed that a high tooth profile with a total contact ratio has good properties. This improvement is caused by a reduction in the variations of tooth stiffness, one[...]
14
70%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 4 22-26
PL W ostatnich latach na całym świecie wzrasta liczba użytkowników telefonów przenośnych i bezprzewodowych. Mózg jest organem eksponowanym na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych, emitowane podczas rozmów telefonicznych. Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych w Szwecji były wykonyw[...]
EN During recent years the use of mobile and cordless phones has increased worldwide. Radiofrequency electromagnetic fields are emitted during calls and the brain is the main target organ for exposure. We have done case-control studies on this topic since the second part of the 1990s to evaluate an ass[...]
15
70%
Materiały Budowlane
2010 nr 12 48-49
16
70%
Materiały Budowlane
2011 nr 7 82-84
17
70%
Przemysł Spożywczy
PL W Polsce do głównych zagrożeń ekologicznych o odległych w czasie skutkach można zaliczyć pierwiastki szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza kadm, ołów i rtęć, zawarte w żywności. Na szczególną uwagę zasługuje ocena ich zawartości w całodziennym pożywieniu. Według Nikonorowa wartość ta zbliża się do poziom[...]
18
70%
Materiały Budowlane
2006 nr 12 64-65
19
70%
Instal
2014 nr 12 44--46
PL W artykule zaprezentowano metodologię i wyniki przykładowych badań laboratoryjnych dla w pełni skonfigurowanego systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, dla wybranych wielkości wentylatorów. Przedstawiono sposób interpretacji wyników pomiarów, z uwzględnieniem in[...]
EN Paper presents the methodology and sample results of laboratory tests for fully configured overpressure differential systems for smoke protection of escape routes. Moreover, paper shows way of the results of measurements interpretation, including information necessary to provide the designer of such[...]
20
70%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych powłok węgloazotku tytanu oraz podłoży ze stali szybkotnącej HS6-5-2, na których powłoki były wytworzone. Powłoki TiCN wytworzono jedną z metod PVD - katodowym odparowaniem łukowym, w atmosferze gazów reaktywnych azotu i acetylenu, gdzie udział azot[...]
EN The article includes the results of tribological tests on titanium carbonitride films and substrates of HS6-5-2 high speed steel, on which the films were deposited. TiCN films being tested were deposited using one of PVD methods - Cathodic Arc Plasma Deposition under reactive gases nitrogen and acet[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last