Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymiennik płytowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 5 34--35
PL Wymiennikiem ciepła nazywamy urządzenie, które wspomaga wymianę ciepła pomiędzy różnymi mediami i jest niezbędne do pracy układu chłodniczego. W zależności od przeznaczenia mogą się różnić konstrukcją, zastosowaniem oraz medium chłodzonym i chłodzącym. Do najpopularniejszych czynników używanych w ch[...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 4 52, 54--58
PL Prawodawstwo europejskie oraz kryzys ekonomiczny wymuszają wdrażanie energooszczędnych rozwiązań w wielu sektorach polskiej gospodarki. Jednym z głównych konsumentów energii są systemy grzewcze i chłodnicze stosowane w budownictwie cywilnym i przemysłowym, dlatego dąży się do ich zastąpienia nowymi [...]
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 7 84--87
PL We współczesnej technice chłodniczej i klimatyzacyjnej coraz większe znaczenie ma stosowanie układów pośredniego chłodzenia z zastosowaniem czynników bezpiecznych dla warstwy ozonowej i nie przyczyniających się do powstawania tzw. efektu cieplarnianego. Do takich należą mieszanki wodno-lodowe nazywa[...]
4
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
PL Płytowe wymienniki ciepła są jednym z podstawowych elementów instalacji HVAC, ale również przemysłowych, wykorzystywanych w procesach wymiany ciepła pomiędzy różnymi mediami. Ze względu na specjalistyczne zastosowania, często noszą branżowe nazwy, jak np. chłodnica, skraplacz, parownik, pasteryzator[...]
5
88%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 11 32--34
PL W artykule przedstawiono obszary ograniczeń technologicznych w konstrukcjach wymienników płytowych. Opisano materiały stosowane do produkcji wymienników a także metody łączenia płyt, metody lutowania oraz kierunki badawczo-rozwojowe producentów.
6
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 5 188-193
PL W słonecznych instalacjach grzewczych istotną funkcję pełni wymiennik płytowy separujący segment słoneczny od zasobnika ciepłej wody użytkowej. W celu dokonania optymalizacji pracy segmentu słonecznego niezbędne jest zaprojektowanie adekwatnego układu regulacji. W tym celu konieczne jest określenie [...]
EN In solar heating installations a plate heat exchanger, separating the solar section from the storage container of domestic hot water, has the significant function. In order to assure the optimum operation of the section the appropriate design of the control system is essential. For that purpose it i[...]
7
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono badania zraszanego wodą wymiennika płytowego, użytego jako urządzenie alternatywne dła typowych urządzeń chłodniczych (wykorzystujące pośrednie chłodzenie wyparne). Przedstawiono pomiary oporów hydraulicznych przepływu powietrza po zraszanej stronie wymiennika w zależności od sposobu d[...]
EN A study is presented conceming a plate-type heat exchanger with water sprinkled plate. The exchanger is used as an alternative to conventional cooling devices (using indirect evaporative cooling). The measurements of hydraulic resistance of the air flow have been carried out taking into account spri[...]
8
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
9
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 3 111--113, 116
PL Przedstawiono wyniki badań wymiany ciepła i masy w zraszanym wymienniku płytowym podczas procesu quasiadiabatycznego nawilżania powietrza. Omówiono stanowisko badawcze oraz metodykę pomiarów. Stwierdzono występowanie czterech różnych stref przepływu wody w układzie. Przedstawiono wyniki pomiarów wsp[...]
EN The paper discusses simultaneous processes of heat and mass transfer during adiabatic humidification in a smooth channel of plate-type heat exchanger with circulating water sprinkled plate. The measurement station and methodology of measurements have been presented. The existence of four characteris[...]
10
63%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 11 64-65
11
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 2 69--73
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wymiany ciepła i masy w zraszanym wymienniku płytowym w quasi adiabatycznym procesie nawilżania powietrza. Omówiono stanowisko badawcze oraz metodykę wykonanych pomiarów. Opisano metodę obliczeniową pozwalającą na określenie średniej temperatury wody obiegowej. [...]
EN The paper discusses simultaneous processes of heat and mass transfer during quasiadiabatic humidification in plate-type heat exchanger with circulating water sprinkled plate. The measurement station and methodology of measurements have been presented. The calculation method allows to specify the ave[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last