Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 316
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymiennik ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono analityczny model wymiany ciepła w krzyżowo-prądowych lamelowych wymiennikach ciepła szeroko stosowanych w klimatyzacji oraz przemyśle samochodowym. Wyprowadzono wzory na rozkład temperatury cieczy wewnątrz rury oraz temperatury powietrza w dwubiegowym wymienniku ciepła o dwóch rzędach[...]
EN An analytical mathematical model of two-row plate-fin exchangers is presented. The temperature distributions on the fluid and air sides can easily be calculated using the developed model. The comparison of calculated results with experimental data for the automotive radiator shows that the mathemati[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 2 203-205
3
100%
Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
2001 z. 133 21-31
PL W niniejszej pracy zaprezentowano uproszczoną analizę ekonomiczną dotyczącą zastosowania sterowania natężeniem przepływu czynnika podgrzewanego w krzyżowoprądowym wymienniku ciepła. Odpowiednie sterowanie strumieniem czynnika podgrzewanego może wpływać korzystnie na funkcjonowanie i eksploatację wym[...]
EN In the paper a simplified economical analysis of heated agent flow intensity distribution steering in crossflow heat exchanger is presented. A suitable steering of heated agent flow may be advantageous from the point of view of heat exchanger function and exploitation and because of maximal temperat[...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
5
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2002 nr 10 12-13
6
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 4 3-6
PL Zapewnienie dobrych warunków wymiany ciepła w module do destylacji membranowej decyduje o sprawności jego pracy. W artykule przedstawiono dotychczasowe rozwiązania konstrukcyjne modułów membranowych połączonych z wymiennikami ciepła. Zaprezentowano także nową konstrukcję modułu kapilarnego zintegr[...]
EN Efficiency of the unit for membrane distillation depends on the good heat transfer conditions. Currently used units con- nected with heat exchangers are described in the paper. Also, a new design of the capillary unit integrated with the tube heat exchanger is presented.
7
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2017 Vol. 84, nr 5 229--232
PL Ustalono wpływ stanu rozwinięcia opromieniowanej powierzchni wymienników ciepła na wartości strumienia ciepła unoszonego z wodą przepływającą przez wymienniki umieszczone w komorze pieca elektrycznego. Nacięcie rowków o głębokości 0,5 i 0,8 mm na obwodzie rurowych wymienników ciepła o średnicy 45 mm[...]
EN It the influence of state of radiationed surface of heat convectors on values of heat stream carried away with water which flowed through convectors situated furnace chamber was fixed. Cutting ditches with depth 0.5 and 0.8 mm which are on the surface of heat convectors which diameter is 45 mm and l[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W wymiennikach ciepła dosyć często zachodzi konieczność wyznaczenia współczynników wnikania ciepła. Współczesne wymienniki charakteryzują się kompaktową, zwartą konstrukcją uniemożliwiającą pomiar współczynników lokalnych. W takich sytuacjach wystarczający jest pomiar średnich współczynników wnikani[...]
EN The heat transfer coefficients must often be determined in the heat exchangers. The compact structure of modern exchangers hinders the measurement of local coefficients. In such situation, knowledge of average heat transfer coefficient is sufficient, which are determined using modified Wilson Plot T[...]
9
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 10 78-79
PL Technologia, która jest przyjazna środowisku, oparta jest na jak największym wykorzystaniu możliwości technologicznych w celu zmniejszenia poboru energii, a co za tym idzie znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
10
80%
Instal
2012 nr 6 27-31
PL W artykule przedstawiono analizę doboru i pracy wymiennika ciepła zamontowanego w obiekcie przemysłowym. Po pewnym czasie eksploatacji okazało się, że wymiennik nie podgrzewa czynnika do właściwej temperatury. Sporządzono bilans ciepła, przeprowadzono analizę dokumentacji projektowej i producenta wy[...]
EN The analysis of the selection and functioning of a heat exchanger mounted in the industrial building was presented in the article. After a while it appeared that the heat exchanger is not heating up the medium to the right temperature. A heat balance was prepared as well as an analysis of design doc[...]
11
80%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego mającego umożliwić pomiar bezwładności układu przeponowego podczas pracy wymiennika ciepła w warunkach nieustalonych. Oprócz wyznaczania stałej czasowej stanowisko to ma służyć do badania kondensacji wpływu pary wodnej na zewnętrznej ścianie r[...]
EN The article presents the concept of having a bench to allow measurements of in¬ertia of the diaphragm during operation of the heat exchanger transient. In addition to determining the time constant, this position is to be used to study the phenome¬non of condensation on the outer wall of the inner pi[...]
12
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Praca opisuje metody służące do odwzorowania rzeczywistych procesów cieplno-przepływowych w kanałach wymienników ciepła o falistej budowie oraz intensyfikacji i poprawy sprawności wymienników przemysłowych przy użyciu nowoczesnych metod komputerowych i doświadczalnych. Dla określonej geometrii kanał[...]
EN In this paper I described a computer simulation methods which are used in modelling of real flow processes with heat transfer in corrugated channels of industrial heat exchangers and there applicability to intense the process and improve the efficiency of the heat exchangers. This work is mainly foc[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 29-30
EN This paper presents photogrammetry techniques, applied for evaluation of hydrodynamic properties of two - phase flow. The process of two phase flow were performed in shell side of heat exchanger with segmental baffles. The continuous and dispersed phases were water and air, respectively. The grey l[...]
14
80%
Instal
2010 nr 9 64-66
15
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 12 57-59
PL W artykule omówiono konstrukcje wymienników ciepła spotykanych najczęściej w obiegach lewobieżnych. W artykule omówiono również problem zbieżności równań podczas numerycznego projektowania.
16
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 6 28-31
PL W urządzeniach stosowanych w przemyśle od kilkudziesięciu lat trudno jest wprowadzić zmiany konstrukcyjne, które znacząco poprawią zarówno właściwości eksploatacyjne, jak i efektywność ich użytkowania. Nie myślę oczywiście o elektronice, gdzie takie zmiany dokonują się każdego roku. W niniejszym a[...]
17
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 5 72-77
PL Człowiek od lat poszukuje rozwiązań, które wykorzystują ciepło i energię ze źródeł odnawialnych. Mając na uwadze zmniejszające się zasoby paliw kopalnych i ochronę środowiska coraz częściej wykorzystywana jest energia pochodząca z gruntu, powietrza oraz wód powierzchniowych i gruntowych. Dzięki temu[...]
18
80%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 6 21-28
19
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 6 54-58
20
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last