Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 126
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymiana jonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1473-1478
PL Przy zastosowaniu modelowych równań: Langmuira, Nikolskiego I izotermy reakcyjnej wyznaczono stałe równowagi wymiany jonowej dla układów dwuskładnikowych. Obliczenia przeprowadzono z uwzględnieniem: (I) wartości stężeń jonów w obu fazach, (II) aktywności jonów w fazie ciekłej i stężeń w fazie stałej[...]
EN The ion-exchange equilibrium constant in two-component solution was estimated for the Langmuir, Nikolski, and thermodynamic isotherm models. Calculations were done taking into account: (I) concentration of ions in both phases, (II) activity of ions in liquid phase and concentration in solid phase, ([...]
2
100%
Ochrona Środowiska
1998 nr 1 27-30
EN A flow chart for the regeneration of exhausted decopper baths was proposed.A major advantage of the regenerating method is the potentiality for copper recovery and recykling.Two ion -exchangers were used for the purpose of the study-gel-type Wofatit KPS and macropous Wofatit KS-10.Both were found to[...]
3
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Zasolenie szczątkowe pogarsza jakość wody kotłowej i powoduje konieczność ciągłego bądź okresowego odmulania. Usuwanie zanieczyszczeń szczątkowych powstałych po zdemineralizowaniu wody jest jednym z ważniejszych etapów w tym procesie. Stosowane są w tym celu zarówno metody konwencjonalne, takie jak [...]
4
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1020-1023
5
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 571-577
PL W pracy przedstawiono metodę oznaczania wskaźnika wymiany jonowej CEC na rdzeniach metodą kolorymetryczną, przy zastosowaniu chlorku kobaltoheksaminy. Na podstawie artykułów opublikowanych przez Ch. Bardona z Francuskiego Instytutu Naftowego (IFP), w Zakładzie Geofizyki Wiertniczej INiG, zbudowano s[...]
EN In the paper was presented calorimetric method of determination of ion-exchange capacity CEC carried out on core samples of rock using hexamine cobalt chloride. On the basis of technical papers by Ch. Bardon from French Petroleum Institute (IFP), test stand and methodology have been developed in the[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Binary and ternary ion exchange equilibria have been studied between heavy metal solution (Pb2+, Cu2+) and Na-form of clinoptilolite. The value of the ion-exchange equilibrium constant was estimated for thermodynamic isotherm models. Calculations were done taking into account: (i) the concentration [...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Obniżanie potencjału tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji poprzez wybór ekonomicznych technologii, łączących konwencjonalne metody uzdatniania z innowacyjnymi, wysoko skutecznymi technikami usuwania RWO staje się kluczowym wyzwaniem dla wielu ZUW. Firma Orica Watercare opracowała nowatorski pro[...]
8
80%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 613-615
9
80%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 563-565
10
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono nowe matematyczne modele wymiany jonowej do usuwania z wody jonów Ca^2+ i Mg^2+. Podano wytyczne ich stosowania w obliczeniach inżynierskich.
EN New mathematical models of ion-exchange process for cleaning water from ions Ca^2+ and Mg^2+ in column in fixed bed resin have been presented. The recommendations of their use for engeneering calculations have been given.
11
80%
Przemysł Chemiczny
12
80%
Ekoinżynieria
1998 nr 2 15-19
EN The content of nitrates in underground waters has increased considerably last years.It has been caused among others my the following phenomena: intensive application of mineral nitrogenous fertilizers in the agriculture,development of stock farming,and migration of pollutants from waste dumps and s[...]
13
80%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 4 144-147
14
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN New mathematical models of ion-exchange process for cleaning solution from ions Cu2+ and Ni2+ in column in fluidized bed resin have been presented. The recommendations of their use for engineering calculations have been given.
15
80%
Ochrona Środowiska
1998 nr 4 7-9
EN The objektiwe of the study was to analyze the of a strongly alkaline anion exchanger (Imac HP-555 ) in removing nitrates from model solutions. The efficiency ( and course) of the deanionization process was related to initial NO3- concentration,hydraulic loading of the bed, and to the presence of s[...]
16
70%
Przegląd Komunalny
2007 nr 1 61-63
PL Coraz ostrzejsze wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, rozwój technik analitycznych pozwalających na identyfikację zanieczyszczeń występujących w wodach nawet w ilościach śladowych oraz badania wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka ujawniają nowe problemy w oczyszczan[...]
17
70%
Przemysł Chemiczny
18
70%
Environment Protection Engineering
PL Zbadano podstawowe właściwości słowackich i chińskich zeolitów w zastosowaniu do usuwania jonów z płynnych ścieków o niskiej aktywności. Słowackie klinoptilolity pochodziły ze złoża w Niżnym Hrabowcu, mordenity - z Byszty (wschodnia Słowacja), a chińskie klinoptilolity - z południowo-zachodniej prow[...]
EN Basic properties of inland and Chinese zeolites for some ionic species removal from simulated low-activity liquid waste have been studied. Domestic clinoptilolite originates from the industrial deposit Nizny Hrabovec inland - from the East Slovakian locality of Bysta and Chinese clinoptilolite - fro[...]
19
70%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In order to recover phosphates and polyvalent metals, a method for utilization of waste material produced during manufacturing of sodium tripolyphosphate has been elaborated. The conditions of i) ion exchange process on a strongly acidic cation-exchanging material (Wofatyt KPS in hydrogen form), ii)[...]
20
70%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 5 177--181
PL Przeprowadzono badania laboratoryjne mające na celu określenie efektywności procesu usuwania nadmiernych zawartości jonu amonowego z wody podziemnej na drodze wymiany jonowej z użyciem klinoptyiolitu. Woda surowa pochodziła ze studni głębinowych znajdujących się na terenie Zakładu Stora Enso Poland [...]
EN Ammonia ion removal efficiency from ground water with application of klinoptylolite has been carried out in laboratory conditions. Ground water was abstracted from boreholes located at StoraEnso Poland paper mill factory at Ostrołęka. The most favorable conditions for regeneration process with 5% an[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last