Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 698
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymagania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2000 nr 10 54-55
2
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule omówiono podstawowe wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w kontekście ich wdrożenia w prawodawstwie krajowym.
EN Essential requirements of the European Directive 2002/91/EC are discussed in the context of their implementation into the Polish legislation.
3
80%
Journal of Applied Computer Science
EN This article is going to provide information about a professional method of gathering, documenting and maintaining requirements. It will be an extension of an earlier written article, which was entitled TOWARDS A REPEATABLE SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS. It is going to be the second in a series devot[...]
4
80%
Materiały Budowlane
1999 nr 1 5-7
5
80%
Materiały Budowlane
2006 nr 10 108-108
6
80%
Drogownictwo
2003 nr 9 286-295
PL Według obecnie obowiązujących normatywnych dokumentów można na kilka sposobów zbierać dane pomiarowe i je interpretować. Jest to skutek zbyt ogólnego określenia procedur oceny stanu nawierzchni.
7
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 4 58-59
8
80%
Materiały Budowlane
2003 nr 10 25-25
9
80%
Przegląd Budowlany
EN Balustrade basic assignments. Stafe partitions parameter, which have to be realized.
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The purpose of this paper is to recognize and define the essence and mechanism of the phenomena. Moreover, some effective and fast methods of the estimation and evaluation of usefulness of aggregates consisting of carbonate rocks are proposed and discussed in the paper.
11
80%
Materiały Budowlane
1998 nr 1 55-58
12
80%
Materiały Budowlane
1998 nr 3 22-23
13
80%
Materiały Budowlane
2005 nr 11 41-44
14
80%
Materiały Budowlane
1998 nr 9 38-39
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2013 nr 32 41--49
PL Przedstawiono wyniki badań w zakresie opracowania kompozycji płynu chłodzącego (koncentratu płynu) opartego na bazie glikolu etylenowego i wody oraz selektywnie dobranych dodatków uszlachetniających do pakietu. Zaproponowano skład pakietu oparty na solach sodowych kwasów organicznych monokarboksylow[...]
16
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2002 nr 10 34
17
80%
Builder
2015 R.19, nr 10 102--105
PL Pomieszczenia czyste należą do grupy obiektów przemysłowych o specyficznych wymaganiach w zakresie warunków eksploatacji. Posadzki w takich pomieszczeniach muszą być nie tylko trwałe i estetyczne, lecz także łatwe do utrzymania w czystości i bezpieczne dla użytkowników.
18
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 10 70--75
PL W ramach studium badawczego realizowanego w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa dla potrzeb własnych, poddano analizie zbiór materiałów źródłowych znajdujących się w dyspozycji Ośrodka Informacji COCH, pod kątem perspektyw i warunków potencjalnych zastosowań węglowodorów w chłodnictwie. Artykuł jest kont[...]
19
80%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono zagadnienia stosowania cementów wiertniczych w świetle obecnych wymagań w tej dziedzinie. Rozważono różne kwestie podniesione w formie pytań. Omówiono klasy ISO cementów wiertniczych dając odpowiedzi na postawione pytania. Do specjalnych prac przy cementowaniu odwiertów coraz szerzej stosow[...]
EN Oilwell cement usage in relation to oilwell cementing practices is reviewed in the light of actual field requirements. The various issues are raised in the form of questions and then discussed. The ISO Classes of oilwell cements are considered with answers being given to the questions raised. Other [...]
20
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2018 nr 2 82--87
PL Laboratorium mikrobiologiczne jest miejscem, w którym przeprowadza się prace z mniej lub bardziej agresywnymi czynnikami mikrobiologicznymi. Zdaniem systemów wentylacyjnych jest taka ich praca, aby zdrowie zarówno personelu laboratoryjnego, jak i populacji ludzkiej, pozostało niezagrożone.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last