Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykrywanie obiektów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Metody wykrywania i identyfikacji obiektów na podstawie różnych ich cech znajdują zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach takich jak: systemy alarmowe, automatyczne systemy identyfikacji osób, systemy rozpoznawania obrazów, militarne systemy rozpoznania pola walki, amunicja inteligentna itp. Budowa [...]
EN Methods of detection and identification of objects on the basis of its certain features are widely applied in many areas such as security systems, automated personal identification systems, image recognition, military battlefield reconnaissance systems, intelligent munitions and others. In case of t[...]
2
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2006 Vol. 16 415--423
PL Wykrywanie i automatyczny pomiar położenia punktów na obrazach cyfrowych jest jednym z podstawowych zadań fotogrametrii cyfrowej i realizowane jest przez zaawansowane oprogramowanie fotogrametryczne. W artykule podjęto próbę oceny na ile oprogramowanie GIS, zwłaszcza wykorzystujące rastrowy model da[...]
EN Detection and automatic position measurement on digital images is one of the basic tasks of digital photogrammetry and is done using advanced photogrammetric software. In this paper, an attempt was made to show to what extent GIS software, which uses a raster data model, can be used to detect parti[...]
3
84%
Problemy Eksploatacji
2014 no. 2 61--72
PL Wzrost popularności robotyki mobilnej przyczynił się do poszukiwania technologii umożliwiających zwiększenie wydajności obliczeniowej jednostek sterujących przy jednoczesnym zmieszeniu ich zapotrzebowania energetycznego. Jednym z proponowanych rozwiązań jest przeniesienie złożonych obliczeniowo zada[...]
EN The increasing popularity of mobile service robots results in the development of technologies aimed at improving the performance of computing while simultaneously reducing energy consumption of processing units. Projects are proposed for offloading complex computation from robots into other platform[...]
4
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W dziedzinach takich jak systemy militarne, systemy ochrony, czy w automatyce przemysłowej, coraz częściej stosuje się systemy wizyjne pracujące w warunkach ograniczonej widoczności. Z tego powodu w systemach wizyjnych stosuje się kamery termowizyjne. Systemy wizyjne są stosowane w celu wykrycia i ś[...]
EN In areas like military systems, surveillance systems, or industrial process control, more and more often there is a need to operate in limited visibility conditions or even in complete darkness. In such conditions vision systems can benefit by using thermal vision cameras. For example thermal vision[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 201-204
PL Artykuł przedstawia sposób wnioskowania wiedzy bazujący na niepełnych informacjach o stanie początkowym na przykładzie świata klocków. W artykule znajduje się opis algorytmu stworzonego w celu wywnioskowania stanu sceny ze świata klocków w oparciu o niepełne informacje pochodzące z dwóch kamer obser[...]
EN Aim of this paper is to show the way of reasoning basing on the incomplete information about the initial state. The article presents an algorithm created in order to reason the state of scene from block world basing on incomplete information from two cameras observing the scene from top and side. Th[...]
6
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 20 275--284
PL Artykuł przedstawia metodę integracji danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektów. Zdjęcia lotnicze stanowią klasyczną metodę pozyskiwania informacji o przestrzeni. Ostatnie lata to coraz powszechniejsze stosowanie lidaru jako źródła informacji. Zdjęcia lotni[...]
EN This paper describes a method of integrating LIDAR data and aerial images in the process of automatic object extraction. Aerial photos are classical method for obtaining spatial information. However, in recent years, LIDAR data has become more and more popular as a source of information. Aerial imag[...]
7
84%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 2 858--868
EN Underwater storage of chemical substances placed on the bottom of the Baltic Sea are a major threat to the environment and the health and life of humans. Today, not all locations of the underwater storage sites are known and worsening of their condition and the tides make a periodic monitoring of th[...]
8
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono metodę TDOA w zastosowaniu do trójbazowego systemu hiberbolicznego, który umożloiwia lokalizacje źródeł emisji (ZE) zainstalowanych na statkach powietrznych. Przedstawiono algorytmy śledzenia trajektorii lotu oparte na filtrach śledzących bez pamięci i z pamięcią. Przeprowad[...]
EN The TDOA method presented for application in threebasic hiperbolic system, which enables localization of emission sources installed on the air vesseles. The algorithms were presented for flight trajectory tracking that were based on the trackin filters with and without the memory. The task of the st[...]
9
67%
Metody Informatyki Stosowanej
2011 nr 4 19-39
EN This article provides an overview and critical analysis of computer vision algorithms used in the construction of the modules responsible for recognition and identification of objects which are elements of an intelligent monitoring system. We investigate state-of-the-art methods with an enough high [...]
10
67%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono trzy systemy elektroniczne do automatycznego usprawniania i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwszy system wspomaga kierowców w ruszaniu pojazdami sprzed sygnalizacji świetlnej po zmianie świateł z czerwonego na zielone bez niepotrzebnych przestojów. Drugi system wy[...]
EN In this paper three electronic systems for automatic improvement of traffic efficiency and safety are presented. The first one helps the drivers to start movement of cars after the traffic light change from red to green without unnecessary delay. The second system is helpful in situations when two l[...]
11
67%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2018 Vol. 66, nr 6 875--889
EN Most current state-of-the-art computer vision algorithms use images captured by cameras, which operate in the visible spectral range as input data. Thus, image recognition systems that build on top of those algorithms can not provide acceptable recognition quality in poor lighting conditions, e.g. d[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last