Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykop
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 471-480
PL W ostatnich latach projektuje się i wykonuje obiekty nawet o kilku kondygnacjach podziemnych, sąsiadujące bezpośrednio z historyczną zabudową miejską. W takim wypadku konieczne jest zaprojektowanie zabezpieczenia takich wykopów tak, aby nie dopuścić do uszkodzeń historycznych budynków, będących częs[...]
EN In the last years there is designed a lot of buildings, with several underground storeys, which are situated nearby existing historical monuments. In such situations there is a need of designing a proper protection of deep excavations with aim of protection of old buildings, which very often [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Lokalizację wielofunkcyjnego czteropiętrowego budynku, z trzykondygnacyjnym garażem podziemnym, przewidziano w ciasnej staromiejskiej zabudowie o charakterze zabytkowym. Do zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu pod budynek zastosowano ściany szczelne Larsena, a bezpośrednio przy budynkach - palisad[...]
EN Localisation of the multifunctional four-story building, with three-storey underground garage, had been recovered in the close old-town development. The Larssen piling as well as the boring-pile palisade had been used to protect the walls of the excavation. Considerable vibrations transmitted to the[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 11 54-58
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie obejmujące zabezpieczenie skarpy tymczasowego wykopu o głębokości 6 m, wykonanego w sąsiedztwie istniejącej zabudowy miejskiej. Podstawą zrealizowanego rozwiązania była obszerna analiza stateczności skarpy, przeprowadzona z wykorzystaniem metody elementów skończo[...]
EN The article presents a solution involving a slope protection of a temporary trench of 6 m depth, dug in the vicinity of existing urban settlement. The basis for the implemented solution was made on extensive slope stability analysis, carried out with the use of the finite element method, for various[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 6 351-354
PL Przeanalizowano pracę konstrukcji w trakcie głębienia wykopu, z uwzględnieniem sprężysto-plastycznego modelu ośrodka gruntowego. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów przemieszczeń.
EN The structural analysis of diaphgram wall with assumption of elasto-plastic model of the subsoil has been prepared in course of excavation works. Results of calculation have been compared with displacements occured.
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 3 159-163
PL Dokonano analizy wpływu usytuownia koparki podsiębiernej na podwoziu gąsienicowym na stateczność ogólną wykopu ze skarpą o nachyleniu 1:1 i głębokości 1 do 5 m. Założono, że skarpa jest z gruntu spoistego jednorodnego, nie poddana wpływom wody gruntowej bądź powierzchniowej.
EN Relationship between location of caterpillar back-digger and general stability of the open cut with 1:1slope an 1-5 m depth has been analysed. Assumption was made that the soil is homegenous, cohesive and dry.
6
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
7
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 6 44--47
8
75%
Materiały Budowlane
2010 nr 4 18-20
9
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2001 nr 2 37--41
10
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 4 44-46
PL Wykonywanie głębokich wykopów na terenach silnie zurbanizowanych wiąże się z wieloma trudnościami. Konieczne jest m.in. odpowiednie zabezpieczenie ścian wykopów, podchwycenie fundamentów sąsiednich obiektów czy ochrona przed napływem wody gruntowej. Dobór odpowiedniego rozwiązania, zapewniającego su[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób różne sposoby modelowania technologii realizacji ścianek berlińskich wpływają na rozwój obliczeniowego parcia czynnego w tego typu konstrukcjach oporowych. Ponadto praca zawiera analizę porównawczą projektowania ścianek berlińskich zaró[...]
EN The main aim of this article is to show how different ways of modelling a construction process of soldier pile walls influence the development of the computational lateral earth pressure in this type of structure. Moreover, the paper includes an analysis of soldier pile systems designed in both trad[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono metodę symulacji numerycznych MES nośności zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską. Podstawowa analiza, przeprowadzana w płaskim stanie odkształcenia, jest wzbogacana wynikami pomocniczych zadań 3D. Pozwala to na odtworzenie istotnych cech trójwymiarowych w zachowaniu się uk[...]
EN In the paper a method of numerical simulations of an excavation supported by soldier pile wall is presented. Basic analysis, conducted in plane strain, is enriched with results of subsidiary 3D tasks. It allows to reconstruct some significant three-dimensional features of the system. The method is a[...]
13
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2018 nr 2 28--31
PL W centralnej części Krakowa, w odległości 1 km od Rynku Głównego, powstaje budynek mieszkalny z podziemnym garażem. Przestrzeń między wzniesionym obok budynkiem a planowaną ścianą nowego obiektu jest ograniczona do około 50 cm. Do zabezpieczenia wykopu należało wybrać technologię, która skutecznie z[...]
14
75%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 12 688-692
PL Omówiono ogólnie współczesne techniki pomiarowe stosowane w badaniu przemieszczeń. Szczegółowo opisano techniki wykorzystane w pomiarach geodezyjnych na budowie obiektu 'Europlex' w Warszawie, po katastrofie obudowy wykopu pod ten obiekt.
EN Modern measurement methods useful in control of displacements are described. Measurement methods applied on the 'Europlex' building site in Warsaw after deep excavation failure are reported.
15
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 5 2-6
16
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 1 40-42
EN Shotcrete technology for reinforcing slopes and excavation walls is usually applied when dealing with small excavations, protection of slopes against loose rock falls, stabilization of rubble, reinforcement of river-bed sides and water-courses, reinforcement of slopes by nailing technique. Similarly[...]
17
63%
Przegląd Budowlany
PL Autor przybliża metody i badania diagnostyczne, które pozwalają ocenić techniczny stan budynków i zapobiec poważnym uszkodzeniom obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie realizowanych obiektów plombowych.
EN The author describes diagnostic methods and tests which make it possible to assess the technical state of buildings and prevent serious damage to structures located in the vicinity of current infill developments.
18
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 1 38-44
PL Większość głębokich wykopów jest zagłębiona poniżej zwierciadła wody gruntowej. Powoduje to utrudnienia wykonawstwa i stwarza problem zapewnienia długotrwałej stateczności budowli. Projektowanie zabezpieczeń wykopów jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym – wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczeni[...]
EN Normally, deep excavations reach below the groundwater level. The execution of underground construction works requires the excavation to be drained for the whole construction period and sealed and sometimes drained for the operation. All stages require stability of the bottom of the excavation and t[...]
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 3 157-161
PL Przedstawiono wyniki badań sił w kotwach zastosowanych w konstrukcji obudowy wykopu w postaci ścianki szczelnej stalowej. Na tej podstawie podano ogólny komentarz do przyjętej w Polsce praktyki projektowania zabezpieczeń wykopów. Porównano wyniki pomiarów i obliczeń przeprowadzonych zgodnie z aktual[...]
EN Results of soil anchor load measurements on a real site are presented. The anchors were used as a support of a steel sheet pile wall in an excavation. Based on the results a general comment is given regarding Polish design practice of retaining walls for excavations. A comparison is made between the[...]
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Budynek ma 13 kondygnacji i kubaturę 57 000 m3. Obudowę wykopu glębokości ponad 7 m pod część podziemną budynku (o powierzchni około 2500 m2) stanowiły ściany szczelinowe grubości 60 cm, rozparte rurami stalowymi średnicy 508 mm. Opisano rozwiązanie części podziemnej budynku (o konstrukcji żelbetowe[...]
EN In the introduced article was described questions connected of the foundation of the 13 storey building "TRANSATLANTIC" in Gdynia near the Kashubian Square. The excavation for the foundation of the building was safe using the crevice walls. The protection of the bottom of excavation against ground w[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last