Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykonawca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 3 30--32
PL Umowa o podwykonawstwo – to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych [...]
3
88%
Materiały Budowlane
2007 nr 9 84-85
4
88%
Materiały Budowlane
2005 nr 8 97-99
5
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 5 26--29
6
88%
Budownictwo i Prawo
7
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 4 18--21
8
88%
Przegląd Komunalny
2014 nr 5 67--69
PL To, co się dzieje w naszej gospodarce na styku publicznych zamawiających i prywatnych wykonawców, jest niebezpieczne dla tych drugich. Świadczą o tym choćby upadłości firm budowlanych realizujących inwestycje drogowe. Teraz istnieje niebezpieczeństwo rozszerzenia tych praktyk na firmy działające w b[...]
9
88%
Budownictwo i Prawo
2007 R. 10, nr 1 30--33
10
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
11
75%
Materiały Budowlane
2010 nr 7 66-68
12
75%
Przegląd Budowlany
13
75%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 11 658-661
PL Na odcinku autostrady od Bielan Wrocławskich do Nogowczyc (126 km) naprawiono bądź wybudowano 142 obiekty mostowe. Omówiono rodzaje obiektów, problemy projektowe, wykonawcze i odbiorowe.
EN On Wrocław - Nogowczyce (126 km) A4 motorway section 142 bridge structures was constructed or repaired. Obstacles concerning the project realization, work supervision and cooperation with other contractors were described. Taking-over documentation and procedures were described as important part of t[...]
14
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 1 74-77
15
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 1 79-80
PL Zasadą jest, że wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób poprawny, kompletny i zgodny wymaganymi podanymi w ogłoszeniu. Art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jest procedurą naprawczą, służącą wykazaniu spełnienia wyłącznie „minimalnych” warunków udziału w postępowaniu. Z tego w[...]
16
75%
Budownictwo i Prawo
2001 R. 5, nr 4 14--15
17
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 2 64-64
18
63%
Studia Informatica
2013 Vol. 34, nr 2B 283--292
PL Artykuł opisuje zastosowanie technologii OpenCL do wykonywania obliczeń z wykorzystaniem procesora graficznego w systemie rozproszonym. Zastosowanie technologii OpenCL pozwoliło na wykorzystanie dowolnej jednostki obliczeniowej danej stacji roboczej (zarówno GPU, jak i CPU). Stworzony system jest el[...]
EN This article describes the usage of OpenCL technology to perform computations with usage of GPU in the task distribution system. Usage of OpenCL technology allowed to involve any kind of workstation’s processing unit (GPU, CPU). This system is flexible and allows to change the OpenCL implementation.
19
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 2 84-85
PL Kaucja gwarancyjna jako zabezpieczenie roszczeń zamawiającego jest atrakcyjnym instrumentem prawnym m.in. ze względów podatkowych. Zatrzymanie przez zamawiającego lub wpłacenie przez wykonawcę kaucji gwarancyjnej, zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy jest bowiem neutralne podatkowo w odnie[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 2 2-4
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last