Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyjście częstotliwościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W referacie przedstawia się problematykę cyfrowego przetwarzania sygnału w systemach pomiarowych z czujnikami o wyjściu częstotliwościowym. W stanach dynamicznych, gdy chwilowe wartości przetwarzanego mezurandu są w systemie reprezentowane przez chwilowe wartości częstotliwości sygnału na wyjściu cz[...]
EN The paper presents a problems concerning digital processing of signals in measuring systems with sensors of frequency output. Under dynamic conditions instantaneous frequency values represent instantaneous values of a processed quantity and the signal samples are irregularly distributed in time. Suc[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Opisano tor pomiarowy wspomaganego komputerowo rejestratora dynamicznych wielkości wejściowych czujników z wyjściem częstotliwościowym. System bazuje na szybkim konwerterze częstotliowść-kod, zrealizowanym z wykorzystaniem mikrosterownika rodziny `52 współpracujuącego z komputerem osobistym przez in[...]
EN This paper describes a slotted line of computer-aided recorders of dynamic input quantities from the sensors with frequency output. The system is based on a fast frequency-to-code converter realised with the use of a family`52 microcomputer, which co-operates a personal computer interface RS-232C. A[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono dwójnikową syntezę oscylatorów kwadraturowych, gdzie poprzez zastosowanie rezystancji ujemnej zależnej od częstotliwości (FDNR – Frequency Dependent Negative Resistance) uzyskano oscylator rzędu n = 3. Ponadto zaproponowano metrologiczną aplikację oscylatora kwadraturowego o n[...]
EN The paper presents the two-port synthesis of quadrature oscillators in which there was obtained a third order quadrature oscillator by use of a FDNR (FDNR - Frequency Dependent Negative Resistance) resistance. There is proposed the metrological application of the third order quadrature oscillator, b[...]
4
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 12 1144--1146
PL W pracy przedstawiono propozycję nowego rozwiązania przetwornika zmian parametrów (G,C) i (C, tgδ) dwójnika RC pozwalającego w oparciu o układ oscylatora kwadraturowego rzędu trzeciego na jednoczesny pomiar dwóch parametrów, przy czym zmianom jednego z parametrów odpowiadają zmiany wartości pulsacji[...]
EN In the aper the proposal of new solution of RC two-port (G,C) and (C, tgδ) simultaneous parameter changes – to – frequency converter is presented. The converter is based on third kind quadrature oscillator (see Fig.2) where one of the measuring two-port parameters is converted into frequency, howeve[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last