Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 457
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydajność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przesiewacze krążące są maszynami, w których stworzone zostały stosunkowo dobre warunki do segregacji materiałów ziarnistych na sicie, przy zachowaniu prostej konstrukcji tych urządzeń. Ponadto są to przesiewacze o prostopadłościennej budowie rzeszot, co pozwala wykorzystać nieomal wszystkie element[...]
EN Revolving screens are the machines which offer relatively good conditions for the segregation of granular materials on a sieve, and which are characterised by a simple construction. Additionally, these are the screens with rectangular riddles which allow them to take advantage of almost all construc[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 10 22-25
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wzrastający udział gruntów trudnourabialnych, charakteryzujących się wysokimi oporami kopania oraz wysoką abrazywnością, jest przyczyną znacznego obniżenia efektywności pracy koparek. Przejawem tego jest istotne zmniejszenie się wydajności koparek oraz wzrost zużycia zębów i czerpaków. Przedstawiono[...]
EN The increasing proportion of hard-to-mime ground characterised by high resistance to excavation and high abrasiveness has resulted in a considerable reduction in the output of excavator and in an increase in the wear of their teeth and buckets. Trends in possible solutions in the technology of opera[...]
4
80%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 173-179
PL Badano wpływ: prędkości obrotowej wałka wysiewającego i szerokości szczeliny wysiewającej na wydajność nowego kołeczkowego zespołu wysiewającego przy wysiewie nasion rzepaku, żyta, pszenicy i bobiku. Wykazano, że zespół wysiewający może być stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu[...]
EN The subject of the analysis was the impact of the rotational speed of the sowing roller and the width of the sowing hole on the efficiency of the new pin sowing unit in the case of sowing of rape, rye, wheat and horse bean seeds. It was shown that the sowing unit can be used in universal seeders for[...]
5
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Drugi etap eksperymentów polegał na badaniu poszczególnych procesów wytwarzania lodu kostkowego w płaskich formach lodowych. Wnioski końcowe: 1. Szybkość działania i wydajność wytwornicy lodu kostkowego w sposób istotny zależą od rozmiarów i kształtu kostki lodu i komórek formy 2. W miarę wymuszoneg[...]
6
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Zakładając, że sieć urządzeń (działów) zawiera węzły, których wydajność może być regulowana, powstaje problem optymalnego wykorzystania czynników wpływających na finalny efekt wytwarzania. W uproszczonym wariancie przyjmujemy, że tylko skojarzenie czynnika ludzkiego (w tym wypadku bezpośrednio wpływ[...]
7
80%
Pneumatyka
2003 nr 1 33-34
PL Z artykułów promocyjnych, folderów, reklam atakuje nas przedrostek NAJ! Najlepsze, najtrwalsze, najtańsze, najkorzystniejsze. Niestety, także branża sprężarek nie jest w stanie oprzeć się presji sloganów tworzonych przez specjalistów zatrudnianych do robienia "wody z mózgu". Obiektem ich oddz[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie wyprowadzono model operacji rozdrabiania realizowanej w kruszarkach szczękowych, stożkowych, udarowych i walcowych. Wychodząc z energetycznej hipotezy rozdrabiania i analogii do fizycznych procesów przepływu mas zbudowano funkcję wydajności zależną od najważniejszych parametrów geometryc[...]
EN A phenomenological capacity model of the crushing operation has been derived in the paper. The model can be applied to the jaw, cone, hammer and roll breakers of different types and dimentions. The function of crusher capacity is based on the Kick's comminution energy law and is dependent on the mai[...]
9
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2002 nr 4 51-54
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 7 401-405
PL Przedstawiono metody wycen nieruchomości w Polsce oraz w wybranych krajach Europy Zachodniej i USA. Stwierdzono, że analizy wykazują, iż skuteczne metody wycen są oparte na cenach rynkowych.
EN The methods of real property appraisal which are used in Poland are described and compared with property appraisal principles used in EU and the USA. Presented analysis contains the following conclusion: "The best methods are supported on the market value".
11
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 169--175
PL Artykuł opisuje istotę i znaczenie badania czasu pracy pracowników budowlanych dla doskonalenia technologii i organizacji robót budowlanych. Autor odnosi się do podstawowych metod badawczych czasu pracy oraz omawia czynniki składające się na wykonywanie poszczególnych robót w budownictwie. Następnie[...]
EN The article describes the nature and the significance of research on working time of workers in the construction sector for the improvement of technology and organization of works. The author refers to the basic research methods and discusses the factors contributing to the performance of various wo[...]
12
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 8 53--55
PL W artykule przedstawiona została trójwymiarowa analiza numeryczna przepływu powietrza i ciepła w rurowym gruntownym wymienniku ciepła GWC przy użyciu oprogramowania CFD2000. Celem analizy była weryfikacja wydajności GWC do chłodzenia powietrza latem dla jednorodzinnego budynku o powierzchni 170 m2 i[...]
13
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 9 90--91
PL Już od ponad 10 lat FLOWAIR rozwija swoją ofertę, adoptując nowe technologie i rozwiązania na potrzeby branży grzewczo-wentylacyjnej. W tym sezonie firma oferuje nowy, efektywny i pozwalający obniżyć koszty inwestycyjne system sterowania nagrzewnicami wodnymi LEO.
14
80%
Mining Science
PL Podano sposoby obliczania wydajności technicznej maszyn podstawowych układów przeróbki skał: kruszarek, przesiewaczy i przenośników taśmowych zdefiniowanej prostą zależnością Q = q-P. Maszyny traktuje się jako urządzenia przepływowe, gdzie natężenie strumienia Q (wydajność) zależy od powierzchni otw[...]
EN The paper presents some practical approach to capacity (yeld) prediction of the basic technological machinery for processing operations: crushing, screening and conveying. All machines assumed as throughput devices, and its capacity (yeld) defined as the simple relationship Q = qP, wherein the outpu[...]
15
80%
Studia Informatica
2014 Vol. 35, nr 2 139--156
PL W artykule poruszono zagadnienie integracji relacyjnych systemów baz danych z aplikacjami napisanymi obiektowo. Uwagę skupiono na dwóch popularnych interfejsach mapowania obiektowo-relacyjnego (Entity Framework oraz Hibernate), analizując ich funkcjonalność oraz wydajność. Zbadano również przebieg p[...]
EN The problem of relational databases integration with object oriented applications was discussed in the paper. Two popular object-relational mapping inter-faces were analyzed in terms of their functionality and performance. In the paper, the database schema migration process with retaining the origin[...]
16
80%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 3 94--97
PL Podczas dorocznych targów „Woda - 98”, odbywających się we wrześniu w Odessie, wyróżnieniem MEDIUM nagrodzone zostało opracowanie technologii FST - technologii projektowania przepływowych części instalacji przeznaczonych do transportowania cieczy i gazów. Praca ta została wykonana w Zakładzie Hydrau[...]
17
80%
Rynek Instalacyjny
2019 Nr 6 49--51
PL Płytowe wymienniki ciepła to urządzenia o stosunkowo prostej konstrukcji, w których ważne są detale i sprawdzone rozwiązania technologiczne. Muszą bowiem pracować w coraz bardziej wymagających instalacjach, ze zmiennym przepływem i temperaturami oraz przy zastosowaniu różnych mediów - od wody po cie[...]
18
80%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
19
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 87-93
EN Bearings provide mechanical movement in countless applications and are an important factor when it comes to energy efficiency. Used materials, lubricants, seals - the factors which Tribology and thus influence energy consumption, depending on the application are quite different to assess. Users will[...]
20
80%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN Experimental research on steam flow through a two-stage turbine is presented. Change of pressure and velocity ratio in individual stages is studied. The effect of the Reynolds number and the Mach number on the thermodynamic efficiency of individual stages as well as the entire turbine is evaluated. [...]
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last