Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydajność kwantowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono wyniki teoretycznej analizy wydajności kwantowej selektywnego detektora promieniowania ultrafioletowego (UF). Obliczenia wydajności przeprowadzono dla dwuwarstwowego detektora p-n składającego się z dwóch półprzewodników AlxGa1-xN różniących się pod względem składu x oraz grubości. Dob[...]
EN The results of theoretical analysis of quantum yield of selective detector in ultraviolet (UV) radiation range are presented. The yield calculations were carried out for two layer p-n detector, which consists of two AlxGa1-xN semiconductors differing by the composition parameter x and the thickness.[...]
2
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań krzemowych ogniw słonecznych, wytwarzanych za pomocą, epitaksji z fazy ciekłej LPE (Liquid Phase Epitaxy). Epitaksja z fazy ciekłej pozwala w ekonomiczny sposób uzyskiwać cienkie monokrystaliczne warstwy, które mają również zastosowania w fotowoltaice. W prowadz[...]
EN This work contains research of silicon thin film solar cells obtained from a lateral overgrowth liquid phase epitaxy (LPE). Liquid phase epitaxy is an economic method that enables to produce thin, monocrysallic films for photovoltaic applications. Presented research are based on some modification of[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2010 Nr 2 5--13
PL Artykuł ten przedstawia zastosowanie nieniszczącej spektroskopii fotoakustycznej do wyznaczani wydajności kwantowej i energetycznej luminescecji jonów Mn2+ w kryształach Zn1-x-yBexMnySe.
EN This paper is to present the application of the nondestructive photoacoustic spectroscopy method of determination of the quantum and energy efficiencies of luminescence of Mn2+ ions in the Zn1-x-yBexMnySe crystals.
4
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 177--184
PL Sputtering magnetronowy jest techniką napylania warstw cienkich znajdującą coraz większe zastosowanie w procesach wytwarzania elektroniki i ogniw fotowoltaicznych [1,2]. Celem prezentowanych w artykule prac badawczych, jest analiza możliwości zastosowania podłoża alternatywnego do powszechnie stosow[...]
EN Magnetron Sputtering can create thin layers with can be used for electronic elements or photovoltaic cells [1,2]. The objective presented in the article concern the possibility of using photovoltaic cells substrates alternative to the commonly used. The author hypothesizes that the changes in the to[...]
5
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 185--192
PL W prezentowanym artykule, autorzy skupili się na analizie zmian wydajności ogniw fotowoltaicznych, których jednym z kluczowych składników jest CdS. Wykorzystując urządzenie do (napylania) sputteringu magnetronowego, autorzy podjęli próbę modyfikacji wybranych składników procesu nanoszenia warstw mat[...]
EN In this paper, the authors focused on the analysis of changes in the efficiency of photovoltaic cells, where one of the main components is CdS. Using the magnetron sputtering device, the authors attempted to modify the selected components during applying layers of material. The purpose of that exper[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last