Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydajność biogazowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Kierunek energetyczny Europy został wyznaczony już kilka lat temu. Prawidłowa gospodarka odpadami nie jest już tylko modą zamożnych krajów europejskich - stała się ona wymogiem prawnym. Przetwarzanie bioodpadów na biogaz jest jedną z najefektywniejszych technologii zapewniających uzyskanie „zielonej[...]
EN An energetic development of Europe has been planned few years ago. Proper waste management is not just a trend of western European countries - it is a law. Production of biogas from bio-waste is one of the most effective technologies, assuring the production of green energy and improvements of the e[...]
2
84%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 3 139--148
PL Najczęściej stosowaną metodą stabilizacji osadów ściekowych jest fermentacja metanowa, stanowiąca jedocześnie cenne źródło biogazu. Ścieki komunalne czy przemysłowe nie zapewniają jednak efektywnej produkcji biogazu, przede wszystkim ze względu na ich skład chemiczny. Celem badań było sprawdzenie po[...]
EN Methane fermentation, which constitutes at the same time a precious biogas source, is the most frequently applied stabilization method of sewage sludge. Municipal or industrial sewage does not, however, provide for the effective biogas production, mainly on account of their chemical composition. The[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem badań było określenie wpływu wykorzystania do procesu metanizacji kiszonki kukurydzy bez ziarna na efektywność wytwarzania biogazu. Analizowano produktywność biogazową kiszonki kukurydzy z całych roślin oraz kiszonki kukurydzy bez ziarna. W badaniach wykorzystano gnojowicę bydlęcą oraz świńską[...]
EN Showing the productivity of biogas from maize silage without the grain was a purpose of the re-search. A productivity of biogas was being analyzed from the entire plants and plants after removing heads. They used in examinations cattle and pig’s liquid manure. Characterizations of biogas emission ob[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last