Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 84
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wycena
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Autorzy analizują wybrane sposoby wyznaczania stopy dyskonta dla wyceny wartości złóż kopalin metodami zdyskontowanych przepływów gotówki. Omawiają sposoby określania obu składowych części stopy dyskonta: stopy zwrotu na aktywach wolnycb od ryzyka i stopy ryzyka. Pokazują, które z omawianych metod m[...]
EN The authors analyse selected calculation methods of a discount rate to be applied in valuation of deposits using discounted cash flow methods. Methods to calculate both components of a discount-rate: a return rate from risk-free assets and a risk rate are described. The authors indicate which amon[...]
2
100%
Przegląd Budowlany
3
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 123-135
4
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 1 263-259
PL W Polsce problem szacowania kosztu kapitału jest niezwykle swobodnie traktowany, co stanowi bardzo poważny mankament przeprowadzanych analiz oraz wycen. Niewątpliwie wynika to z faktu, że znaczenie kosztu kapitału jako kategorii jest bardziej uwypuklane przez teorię i badania naukowe niż dostrzegane[...]
EN The issue of the cost of capital valuation is treated very freely in Poland, which causes many defects of the conducted analyses. Undoubtedly it is connected with the fact that the meaning of the cost of capital is much more emphasized by the theory and scientific research than by practitioners. The[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 227-233
EN The article points out differences between control chares and minority shares, as well as introducing main methods of estimating their values. The adaptation of income methods in business valuation to different levels of capital from the point of view of authorization is - according to logics of val[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 40 131-143
EN Valuation of internet companies is difficult due to the following reasons: 1) in the beginning of activities, internet companies, like many other start-up companies, generate losses or symbolic profits; 2) internet companies develop in a very fast rate (hundreds or thousands of percent); 3) future o[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 42 133-143
EN The expieriences of polish companies show that the traditional methods of measuring effectivness in the company must be replaced by more appropriate methods. Growing popularity of EVA™ (economic value added) as a performance measure needs to be considered in terms of possibilities of its inplementat[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 167-175
EN Generally, medical practice valuation methods can be categorised into one of the three principal valuation approaches: 1) the asset-based approach, 2) the income approach, and 3) the market approach. The key issues considered relevant for purposes of estimating the fair market value of medical pract[...]
9
80%
Problemy Ekologii
2001 R. 5, nr 2 97-100
PL Są nieruchomości zabytkowe wybitne, bezcenne jako dokument historii naszego narodu, dla których pytanie o wartość będzie zawsze budzić wątpliwości i pozostanie bez satysfakcjonującej odpowiedzi. Jednak dla większości zabytków znajdujących się w obrocie rynkowym, przed podjęciem decyzji o nabyciu nie[...]
EN There are outstanding monuments, priceless documents of the Polish nation's history, in relation to which the question about their value will always raise doubts only to be left without a satisfactory answer. However, in the case of the majority of historical monuments offered on the market, an asse[...]
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano krótką historię krajowych cenników prac projektowych, a także sposób wyceny tych prac w krajach Europy Zachodniej. Scharakteryzowano nowe wydanie 'Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych - 1997'.
EN Short description of domestic price catalogues and methods of cost estimation of design works in the Western Europe have been presented.
11
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
EN The paper presents a methods of building investments estimation and dependence between market value of grounds assign for buildings and method of valuation of considered real estates.
12
80%
Przegląd Geodezyjny
13
80%
Przegląd Geodezyjny
14
80%
Przegląd Geodezyjny
15
80%
Przegląd Geodezyjny
16
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2001 nr 2 14--20
17
80%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 2 21--26
18
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2001 nr 8 13--14
19
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2001 nr 10 12--16
20
70%
Modern Engineering
2016 1 116--132
PL Współczesna gospodarka rynkowa wszystko to, co posiada przedsiębiorstwo, w tym gospodarstwo rolne, traktuje jako zasób. Istotnym elementem zasobu są wszelkiego rodzaju nieruchomości, a w odniesieniu do gospodarstw rolnych w szczególności użytki rolne. Wpływają one na rozwój gospodarczy i społeczny, [...]
EN Modern market economy, everything has an establishment, in this farm are treated as a resource. An important element of the resource are all kinds of real estate, and in relation to farms in particular agricultural land. They affect the economic and social development, growth of gross domestic produ[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last