Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wycena inwestycji górniczych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Mineralna
2016 R. 17, nr 1 75--78
PL Niniejszy artykuł został poświęcony wycenie inwestycji górniczych przy użyciu the metody drzewa decyzyjnego. Artykuł składa się z czterech części. We wstępie do opracowania przedstawiono cel artykułu. W drugiej części przedstawiono metodę drzewa decyzyjnego. Kolejna część artykułu została poświęcona[...]
EN The present paper is dedicated to the valuation of mining investments by means of the decision tree method. The paper consists of four parts. The introduction presents the purpose of work. The second section describes the decision tree method. The next part of the paper focuses on a short sample cal[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
PL Opracowano wycenę inwestycji w kontekście ryzyka związanego z podejmowanymi w przedsiębiorstwie górniczym przedsięwzięciami. W celu pełniejszej oceny ryzyka związanego, wprowadzono modyfikację w jednej z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowicie w metodzie opartej na wskaźni[...]
EN Valuation of investments in the context of the risk connected the taken in mining enterprise undertakings, is the subject of this article. The Author, for the better valuation of the connected risk, proposes in the present publication introduction of modification in one from the commonly used method[...]
3
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono wycenę inwestycji zawierającej poziom zwiększonego ryzyka w kontekście przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwo górnicze. W celu pełniejszej oceny ryzyka, autor proponuje wprowadzenie modyfikacji w jednej z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowi[...]
EN In the article the valuation of an investment comprising the level of increased risk in the context of undertakings realised through the mine has been discussed. Aiming at a more complete risk assessment, the author proposes to introduce modifications into one of commonly used investment valuation m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last