Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyburzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 6 10586--10595
PL W pracy przedstawiono zasady postępowania w przypadku projektowanych wyburzeń w szczególności obiektów budowlanych o dużych wysokościach oraz tego realizacją wyburzenia i rozbiórki. W fazie pierwszej przeprowadzono poligonowe pomiary intensywności drgań wzbudzanych w czasie upadku demontowanych elem[...]
EN The paper presents the principles of dealing with the planned demolition of buildings in particular for high altitudes, and the realization of demolition. The first phase was conducted polygonal induced vibration intensity measurements during the fall of removable structural elements or components o[...]
2
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Na etapie remontu, modernizacji czy też rozbiórki obiektu budowlanego wiele materiałów, z których są wykonane, staje się odpadami niosącymi realne zagrożenia dla środowiska. Jest to związane z procesem akumulacji w drugiej fazie LCA substancji zagrażających środowisku. W artykule wykazano, że w osta[...]
EN The properties of ceramic construction materials used in industrial facilities are constantly changing during the second Life Cycle Assessment (LCA) phase which relates to the accumulation of harmful substances. These materials are scrapped during subsequent maintenance, upgrade or demolition of the[...]
3
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie omawia się: charakterystykę wyburzanego komina i sposób jego obalania; charakterystykę badanego budynku; charakterystykę pomierzonych drgań budynku i gruntu w sąsiedztwie; cechy dynamiczne badanego budynku; ocenę zachowania się budynku poprzez analizę przestrzennego modelu budynku podleg[...]
EN The paper deals with the following: characteristics of the demolished chimney and the way of its falling; characteristics of the investigated building; characteristics of the measured building and ground vibrations; dynamic properties of the investigated building; evaluation of the building behavior[...]
4
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 58--59
PL Artykuł stanowi przegląd problemów technicznych przy wznoszeniu budynków plombowych z zachowaniem historycznych, frontowych fasad elewacyjnych. Na przykładzie kilku zrealizowanych obiektów omówiono sposoby zapewniania stateczności pozostawianych fasad elewacyjnych w poszczególnych fazach procesu bud[...]
EN This article provides an overview of the technical problems relating to the construction of urban infills in compact development with the preservation of the historic facade walls. Methods of providing stability for facade walls at various phases of the building process are shown on the several exam[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last