Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyższe uczelnie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 2 1405--1410, CD2
PL Artykuł poświęcony jest zagadnieniu innowacji w wybranych obszarach aktywności uczelni w kontekście budowania relacji z otoczeniem. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność dostosowania oferty kształcenia uczelni do oczekiwań studentów oraz do wymogów stawianych przez rynek pracy. Podkreślono równie[...]
EN Article is devoted to the issue of innovation in selected areas of university activity in the context of building a relationship with the environment. Particular attention was paid to the need to adapt the educational offer to the expectations of college students and to the requirements of the labor[...]
2
100%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 205-214
PL Wyższe uczelnie pełnią wiodącą rolę w wielu dziedzinach, w skali zarówno lokalnej, krajowej jak i międzynarodowej. Koncentrują one dużą liczbę wykwalifikowanych kadr z wyższym wykształceniem oraz studentów, którzy w swoich dziedzinach są ekspertami. Wpływa to na innowacyjny rozwój przede wszystkim s[...]
EN The high schools play an important role in many aspects of our lives, both in the local, national and international scale. The universities concentrate the highest number of well-qualified labour and educated students - experts in their fields. It influences the innovatory development of the local s[...]
3
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL W niniejszym artykule są pokrótce omówione kolejne programy naukowo-badawcze i naukowo-techniczne, w których uczestniczą indywidualni naukowcy oraz instytucje naukowe i wyższe uczelnie naszego kraju.
4
75%
Logistyka
2014 nr 4 4063--4069
PL Artykuł prezentuje główne koncepcje zarządzania jakością kształcenia na wyższych uczelniach. Proponowane jest połączenie subiektywnych odczuć towarzyszących edukacji z metodami technicznymi w celu wspomagania procesów marketingowych. Jak wykazano w pracy, kluczowym elementem zarządzania usługami edu[...]
5
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 7 106--111
PL Artykuł dotyczy krytycznej analizy rozwoju i dorobku nauk geologicznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W tym czasie wrócili do Polski geolodzy, którzy zdobywali doświadczenie, uznanie i stopnie naukowe poza granicami kraju. Pracowali przede wszystkim na uczelniach w Warszawie, Krakowie, [...]
EN This article presents a critical analysis of the development and achievements of geological science during the interwar period. It was the time when Polish geologists who were gaining experience, winning approval and academic degrees abroad, returned to the country. They were working at the universi[...]
6
63%
Optyka
2011 Nr 2 40--44
PL Zanim nastał system boloński Hiszpania ma długie tradycje rozwoju optyki i optometrii, sięgające XVII wieku. W roku 1623 ukazało się drukiem wydane w Sewilli dzieło Benito Daza de Valdés, notariusza zakonu jezuitów, zatytułowane (zgodnie z dzisiejszą pisownią): „Uso de los anteojos para todo genero [...]
7
51%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2015 Nr 54 (2) 113--126
PL W nauczaniu można obecnie zaobserwować wiele istotnych zmian. Specjaliści widzą potrzebę znajomości języków obcych. Bycie dobrym specjalistą nie oznacza tylko korzystania z literatury specjalistycznej ale również śledzenie na bieżąco nowinek w swojej dziedzinie. W artykule podjęto próbę potwierdzeni[...]
EN Nowadays essential changes are happening in the field of education. A lot of people of different specialities feel the necessity of profound knowledge of foreign languages. To be a good specialist means not only read up-to-date literature but also keep hands on pulse. In our paper we would like to i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last