Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyłącznik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2005 Nr 4 (49) 25-27
PL Tradycyjne złaczanie i wyłączanie linii WN, transformatorów, baterii kondensatorów i dławików może wywoływać nadmierne wysokie przepiecia i udary prądowe szkodlowe dla systemu elektroenergetycznego. W artykule opisano kontrolowane sterowanie wyłaczników WN jako nowoczesną technologię, której celem j[...]
EN Traditional switching on and of HV lines, transformers, capacitors and shunt reactors may produce excessively high overvoltages and inrush currents which adversely affect power system operation. The paper describes controlled switching of HV circuit breakers as a modern technology aimed at extending[...]
2
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2002 R. LXX, nr 9 356-360
PL ZPrAE Sp. z o.o. jest firmą inżyniersko-produkcyjną, od lat specjalizującą się w produkcji zabezpieczeń szyn zbiorczych (ZSZ) z układami rezerwowania wyłączników (URW), a także w badaniach eksploatacyjnych i poawaryjnych oraz w remontach tych urządzeń. Od 4 lat ZPrAE produkuje i dostarcza krajowej e[...]
3
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2003 Nr 2 (39) 63-64
4
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2002 Nr 3 (36) 49-51
PL Wymienione w tytule urzadzenia stacyjne kojarzą się energetykom z uprzednio katowickim, a obecnie z siemianowickim Zakładem Produkcyjnym Aparatury Elektrycznej. Jego popularne "TSL-ki" - dzieło mgr. inz. Mariana Szafranka stanowia wyposażenie niemalże wszystkich krajowych rozdzielni wysokiego napięc[...]
5
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2002 Nr 3 (36) 45-48
6
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Wyłącznik próżniowy zabezpieczeniowy niskiego napięcia z kompensacją i wyzwalaniem prądowym.Przedstawiono budowę, wyposażenie i sposób działania nowo opracowanego wyłącznika z kompensacją siły docisku zestyków i wyzwalaniem prądowym. Określono jego charakterystyki funkcjonalne i sformułowano odpowie[...]
EN The paper presents the structure and operation of the low-voltage vacuum circuit-breaker with compensation and current release, being ahead of the present conventional solutions. There are described the synergistic transition phase of the circuit-breaker drive from on-state to off-state, some result[...]
7
100%
Elektroinstalator
2017 nr 7-8 36--37
PL W domowych i biurowych instalacjach podłączonych jest mnóstwo urządzeń zasilanych energią elektryczną. Aby chronić je przed różnego rodzaju zagrożeniami pochodzącymi z instalacji, stosuje się odpowiednie zabezpieczenia, których zadaniem jest wyłączenie obwodu elektrycznego w przypadku przepływu prze[...]
8
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2004 Nr 4 (45) 15-20
PL Właściwościa wyłącznika, obok przydatności do bardzo szybkiego i wielokrotnego SPZ, jest również na początku zwarcia samoczynne włączanie do obwodu zwarciowego impedancji dławików ograniczających wartość prądu zwarciowego, a następnie wyłaczenie prądów ograniczonych. Unikniecie groźby przepięć oraz [...]
EN The paper presents a limiting AC circuitbreaker, which - at the instant of a short-circuit beginning automatically switches on impedances of reactors limiting the value of a short-circuit current into the short-circuit loop. The next action of the limiting circuit breaker is switching off the limite[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 104-107
PL Łuk elektryczny może pojawiać się w niskonapięciowych wyłącznikach LVCB przy przerwaniu przepływu prądu. Aby można było wyłączniki optymalizować trzeba gruntownie przeanalizować zjawisko łuku. Celem artykułu jest opisanie fizyki łuku elektrycznego w LVCB oraz zaproponowanie narzędzi do jego modelowa[...]
EN Electric arc is a complex phenomenon that appears in Low Voltage Circuit Breakers (LVCB) during the current interruption process. The optimization of these LVCBs makes necessary a deep understanding of the phenomena involved in the electric arc. The aim of this paper is to describe the physical proc[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono nowe konstrukcje przetworników napięciowych i prądowych używanych do wyznaczania parametrów sygnałów prądowych i napięciowych w linii zabezpieczanej przez wyłącznik. Przetworniki te są. połączone z urządzeniem zabezpieczeniowym pełniącym jednocześnie rolę podsystemu akwizycj[...]
EN In the article new constructions of voltage and current transducers have been presented that are used for parameters determination of current and voltage signals in the line protected by circuit breaker. These transducers are used with protection relay that is also a subsystem of source data acquisi[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 8 96-104
PL W artykule przedstawiono analizę awaryjności łączników zainstalowanych w stacjach SN/nn na terenie dwóch dużych zakładów energetycznych w kraju. Wyznaczono funkcje gęstości prawdopodobieństwa czasów odnowy, czasów wyłączeń awaryjnych, czasów przerw w zasilaniu odbiorców oraz wartości energii elektry[...]
EN Fault analysis of switches installed in medium voltage/low voltage stations in the area of two large domestic power electric plants has been presented in the paper. The average recovery time for the switches, average failure trip-out duration and average duration of power supply interruption have be[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
1998 Nr 45 49-66
PL W artykule podjęto problem wykorzystania statystyczno - probabilistycznych metod analizy do oceny dopasowania parametrów znamionowych wyłączników WN i NN do warunków zwarciowych. Przedstawiono zasady budowy modelu symulacyjnego opartego na metodzie Monte Carlo. Posługując się opracowanym modelem, oc[...]
EN In the paper a problem of using the statistical methods to evaluate how the nominal parameters of HV and LV circuit breakers match the fault conditions is discussed. The principles of formulation of simulation model based on Monte Carlo method are presented. A threat the instantaneous states of swit[...]
13
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL W Zakładzie Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie opracowano szybkie wyłączniki hybrydowe manewrowo-zwarciowe przeznaczone do zabezpieczania obwodu głównego tramwaju przed skutkami zwarć i przeciążeń, a także do dokonywania z dużą częstością łączeń manewrowych prądu rozruchu. Wy[...]
14
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Nowoczesne wyłączniki średniego i wysokiego napięcia charakteryzują się zwartą budową, małymi wymiarami i są montowane z podzespołów produkowanych przez wyspecjalizowane firmy na podstawie najnowocześniejszych technologii. Takie postępowanie zapewnia daleko idącą mechanizację produkcji podzespołów, [...]
EN Some details on low- and medium voltage circuit-breakers. Development tendencies of hogh voltage circuit-breakers and new function of the medium- and hogh voltage circuit-breakers.
15
75%
Napędy i Sterowanie
PL Bezpieczeństwo, niezawodność i optymalizacja to trzy cechy, które powinny charakteryzować nowoczesne i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia wykorzystywane w infrastrukturze energetycznej. Jednym ze sposobów spełnienia tych warunków jest coraz powszechniejsza cyfryzacja nawet pozornie [...]
16
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
17
75%
Automatyka Elektroenergetyczna
2007 Nr 1 (54) 31-34
PL W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące niezawodnego wyłączania zwarć w sieciach niskiego napięcia. opisano kilka sposobów zwiększania skuteczności zabezpieczeń wyłączników. przybliżono nowe podejście do tych problemów oparte na doświadczeniach zagranicznych.
EN The paper presents problem of reliable elimination of short circuits in low voltage networks. several methods of increasing effectiveness of protections and circuit breakers operation are described. A new approach to problem based on foreign experiences is offered.
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano obwodowy model łuku elektrycznego w wyłączniku. Jest on przeznaczony do wykorzystania w symulacjach stanów przejściowych w obwodach elektrycznych. Przedstawiono także wyniki przykładowych symulacji w obwodzie prądu stałego i przemiennego z wykorzystaniem opisanego modelu. U[...]
EN The paper presents a circuital model of arc in a circuit breaker. The model is intended to be used in simulations of the electric circuits transients. It was implemented in the ATP simulation program. The article presents also a few simulation examples of simple DC and AC circuit containing describe[...]
19
75%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 9 64--65
PL Inżynierowie-projektanci często mają duży problem ze znalezieniem niezawodnych wyłączników czy czujników, przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach. Żeby wyjść im naprzeciw, firma steute stworzyła nowy dział – Extreme – oferujący aparaturę łączeniową, opracowywaną z myślą o trudnych aplikacj[...]
20
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2018 R. 86, nr 7 14--18
Electrical installations should be designed to ensure continuity of power supply also during emergency situations. The occurrence of a short circuit in the electrical system leads to a current flow of a value many times higher than that allowed during normal operation. The flow of such current leads[...]
PL Instalacje elektryczne należy projektować, tak aby zapewnić ciągłość zasilania także podczas sytuacji awaryjnych. Wystąpienie zwarcia w instalacji elektrycznej prowadzi do przepływu prądu o wartości wielokrotnie większej niż dopuszczalna podczas normalnej pracy. Przepływ takiego prądu prowadzi do wz[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last