Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współspalanie paliw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 4 59--61
PL Biomasa jako paliwo zyskuje coraz więcej zwolenników. Stosuje się ją nie tylko ze względów ekologicznych, ale także ekonomicznych, gdyż jak dotychczas jest jednym z najtańszych paliw. Jednak zanim zastosuje się biomasę jako paliwo do kotła, należy pamiętać o kilku warunkach.
2
86%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2004 nr 5 24-29
3
72%
Materiały Budowlane
2010 nr 5 21-23
4
72%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Czyste technologie węglowe stanowią obecnie największe wyzwanie dla polskiej energetyki, umożliwiając ograniczenie negatywnego skutku spalania paliw na środowisko oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Górnictwo, zmuszane dostarczać energetyce coraz lepsze paliwo, musi stosować głębsze wz[...]
EN Clean coal technologies are currently the biggest challenge for the Polish energy sector, allowing to reduce the negative effect of the combustion of fuels on the environment and energy security of the country. Mining, forced to deliver power better fuel must use deep cleaning of coal. It results in[...]
5
72%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych procesu spalania węgla kamiennego z różnymi rodzajami biomasy, w postaci kulistych brykietów, stanowiących mieszankę paliwową. Celem badań było ustalenie oddziaływania udziału biomasy w paliwie i jego uwęglenia na emisję spalin, powstałych podcza[...]
EN The experimental results of hard coal and biomass co-combustion are presented in the paper. The aim of research was to explain the influence of biomass and carbon participation in fuel-mixture (in briquette form) on NOx and SO2 emission during fuels co-combustion in air. The “rotal” and “uniformall”[...]
6
72%
Rynek Energii
2014 Nr 6 57--66
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych procesu współspalania węgla kamiennego, brunatnego z różnymi rodzajami biomasy, w postaci brykietów, stanowiących mieszankę paliwową. Celem badań było przeprowadzenie analizy oddziaływania udziału biomasy oraz zawartości pierwiastka węgla w mo[...]
EN The experimental results of hard and brown coal and biomass co-combustion are presented in the paper. The aim of research was to explain the influence of biomass and carbon participation in fuel-mixture (in briquette form) on NOx and SO2 emission during fuels co-combustion in air. The “rotal” and “u[...]
7
72%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 3 617--628
PL Niekorzystny bilans paliwowy naszego kraju powoduje nadmierne obciążenie środowiska, wywołane emisją CO2, NOx, SO2 i pyłów, a także powiększeniem powierzchni koniecznych na składowanie wciąż narastających stałych odpadów paleniskowych. Górnictwo, od którego energetyka oczekuje coraz lepszego paliwa,[...]
EN Combustion technologies coal-mule fuels create a number of new possibilities for organising combustion processes so that they fulfil contemporary requirements (e.g., in terms of the environment protection- related issues). The paper describes the problems of coal-mule fuel combustion that have acqui[...]
8
58%
Instal
2015 nr 1 22--26
PL W publikacji scharakteryzowano zagadnienia związane z wykorzystaniem frakcji glicerynowej w procesach współspalania z węglem kamiennym w kotle retortowym. Przedstawiono wyniki oceny procesu spalania węgla kamiennego tzw. ekogroszku i mieszaniny ekogroszku z frakcją glicerynową za pomocą stanowiska b[...]
EN The paper presents the results of the combustion of glycerine with conventional fuel on retort boiler. In this article were present the results of evaluation process combustion of coal and coal mixture with glycerine on the retort boiler with a capacity of 100 kW. To accomplish this task, the resear[...]
9
58%
Instal
2015 nr 6 20--25
PL W publikacji scharakteryzowano zagadnienia związane z wykorzystaniem frakcji glicerynowej w procesach współspalania z węglem kamiennym w kotłach rusztowych. Przedstawiono ocenę procesu spalania węgla kamiennego tzw. ekogroszku i mieszaniny ekogroszku z frakcją glicerynową w stanowisku badawczym z ko[...]
EN The paper presents the results of the combustion of glycerine with conventional fuel. Work was carried out using a KJ-WD grate boiler with a capacity of 14 kW. Aim of this study was to determine the composition of exhaust gases from the combustion of coal and coal mixture with glycerine in the boile[...]
10
58%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych procesu spalania węgli: kamiennego oraz brunatnego z różnymi rodzajami biomasy, w postaci kulistych brykietów, stanowiących mieszankę paliwową. Celem badań było ustalenie oddziaływania udziału biomasy w paliwie i jego uwęglenia na maksymalną emis[...]
EN In the paper the experimental results of hard coal and brown coal with biomass co-combustion are presented. The aim of research was to explain the influence of biomass and carbon participation in fuel-mixture (in briquette form) on NOx and SO2 maximum emission during fuels co-combustion in air. The [...]
11
58%
Problemy Eksploatacji
2013 nr 3 181--189
PL W publikacji przedstawiono wyniki badania zawartości wybranych gazów cieplarnianych powstających podczas procesu spalania odpadów z przemysłu spożywczego paliwem konwencjonalnym. Prace były prowadzone z wykorzystaniem kotła retortowego typu KGS o mocy 100 kW, kotła parowego o mocy 2 MW oraz kotła za[...]
EN This paper presents the results of research on the contents of selected greenhouse gases generated during combustion of wastes from the food industry with conventional fuel. The work was conducted with the use of a KGS 100 kW retort boiler, a 2 MW steam boiler, and a KJ -WD 14 kW boiler hopper. In o[...]
12
58%
Instal
2017 nr 3 28--32
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu współspalania kompozycji zawierających łupiny słonecznika oraz węgiel kamienny. Badania prowadzono z wykorzystaniem stanowiska badawczego, w skład którego wchodził kocioł z palnikiem retortowym. Stwierdzono zróżnicowany wpływ składu paliwa na zawartość b[...]
EN The article presents the results of co-firing the composition containing of sunflower husks and coal. The tests were carried out with using the research stand with boiler with a retort burner. It was found differential influence of fuel composition on the contents of the researches exhaust component[...]
13
58%
Instal
2018 nr 6 14--19
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu współspalania frakcji glicerynowej pochodzącej z produkcji biopaliw ciekłych (estrów metylowych kwasów tłuszczowych) z węglem kamiennym. Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem kotła parowego o mocy ok. 2 MW w jednym z zakładów [...]
EN The article were presented the results of the co-firing of glycerol fraction derived from the production of liquid biofuels (fatty acid methyl ester) with coal. The research was conducted under industrial conditions using a steam boiler with a capacity of approx. 2 MW in one of the institutions of b[...]
14
44%
Instal
2015 nr 11 22--26
PL W publikacji przedstawiono wyniki badania procesu spalania odpadów z przemysłu spożywczego z węglem kamiennym. Do badań wykorzystano: wytłoczyny z jabłek, aronii, pestki z wiśni w stanie naturalnym oraz wysuszone w temp. 180ºC. Prace były prowadzone z wykorzystaniem kotła zasypowego z paleniskiem ru[...]
EN The paper presents the results of the combustion of waste from the food industry with coal. Were used in the research: mill cake from apple, aronia, wetted cherry pits and cherry pits dried in 180ºC. Work was carried out using a grate boiler with a capacity of 14 kW. The based on results of the proc[...]
15
44%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 11 414--418
PL Przedstawiono wyniki badania procesu współspalania odpadów z przemysłu spożywczego z węglem kamiennym. Do badań wykorzystano makuchy słonecznikowe, produkt uboczny z produkcji olejów roślinnych. Prace były prowadzone na stanowisku badawczym z kotłem rusztowym o mocy 14 kW. Tego rodzaju urządzenia gr[...]
EN The paper presents the results of the combustion of waste from the food industry with coal. Were used in the by-pro-ducts of vegetable oils so called oilcake. Work was carried out using a grate boiler with a capacity of 14 kW. The aim of the study was to evaluate the effect of fuel composition on em[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last