Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współpraca z podłożem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 4 17-20
2
100%
Przegląd Budowlany
2012 R. 83, nr 4 112-115
PL Rozkład oddziaływania płyty fundamentowej na podłoże w takich obiektach jak silosy ma znaczący wpływ na zachowanie się płyty fundamentowej i współpracującej z nią konstrukcji powłokowej płaszcza silosu. W artykule do analizy silosów cylindrycznych o ściankach utwierdzonych w kołowej płycie dennej, w[...]
EN The distribution of the action of the foundation plate on the base in such structures as silos has a significant influence on the behaviour of the plate and ot the silo's shell structure which interacts with it. In this article, for the analysis of cylindrical silos with walls embedded in a circular[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 6 313--315
PL Rozpatrzono ścianę oporową opisaną modelem liniowo-sprężystym, za którą zalega na całej wysokości aktywna strefa gruntu o właściwościach ekspansywnych. Do opisu tej strefy zastosowano dwuparametrowy model liniowo-sprężysty. Podano równanie różniczkowe oporowej ściany wspornikowej, rozwiązanie ogólne[...]
EN Considered retaining wall described linear elastic model, for which default the entire height of the active area of land with expansive properties. For the description of the zone was used a two-parameter model linear-elastic. Given differential equation of the cantilever retaining wall, the general[...]
4
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wybrane aspekty współpracy nawierzchni i komunikacyjnych budowli ziemnych z deformującym się podłożem górniczym. Za najistotniejsze uznano zagadnienia redystrybucji składowych stanu naprężenia i odkształcenia w podłożu, wynikającej z jego chwilowej oraz długotrwałej utraty nośności. Wy[...]
EN Some aspects of cooperation between transportation pavement and earthen structures with intense mining activity influence will be presented. The most important problem arrived in redistribution of the strain and stress state in sub-grade, arising from temporary and durable loss of load capacity. It [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last