Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik ważności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 103--105
PL Ocena ryzyka eksploatacji obiektów mostowych wymaga specyfikacji i hierarchizacji potencjalnych zagrożeń, które mogą utrudnić przemieszczanie środków transportowych. Pozwala ona na zmniejszenie liczby problemów podczas realizacji różnych przedsięwzięć inżynieryjnych. W artykule zaprezentowano modyfi[...]
EN The risk assessment for the exploitation of bridges requires the specification and hierarchisation of potential risk factors that may disturb the movement of means of transport. Therefore, it enables the reduction of problems during the implementation of construction projects. The paper presents a m[...]
2
61%
Ochrona Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki prognozowania ilości ścieków dopływających do oczyszczalni komunalnej w Rzeszowie z wykorzystaniem perceptronowych wielowarstwowych sztucznych sieci neuronowych. W modelu prognostycznym przyjęto następujące zmienne niezależne: zmierzona ilość ścieków dopływających do ocz[...]
EN The paper presents the results of forecasting the sewage inflow into the municipal wastewater treatment plant in Rzeszow using multilayer perceptron neural networks. For the forecast model, the following independent variables were adopted: the measured inflow volume to the treatment plant from the p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last