Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wskaźniki koniunktury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 4 16-23
PL Rozwój i perspektywy transportu ciężarowego w Polsce. Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu taboru uniwersalnego powyżej 12,0 t dmc w badanych przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego w okresie od I do III kwartału 2010 r. Koszty jednostkowe przebiegu w relacjach z rynkami innych k[...]
EN Development and prospects of the freight transport in Poland. Average costs of 1 vehicle-kilometre mileage of the universal fleet above 12,0 t GVW at the freight carrying road transport firms scrutinised during a period between I and III quarter of 2010. Mileage unit costs in respect to the markets [...]
2
84%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 4 (36) 9--18
PL Badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym prowadzone są w Instytucie Transportu Samochodowego od 1997 roku. Mają one na celu monitorowanie sytuacji w branży transportowej, jak również pozyskiwanie informacji dotyczących przewidywanych zmian tej sytuacji w najbliższej przyszłości. W b[...]
EN Studies of the economic situation in the heavy goods road transport are being conducted at the Motor Transport Institute since 1997. They are aimed at systematic monitoring of the situation in the transport sector, as well as obtaining information regarding anticipated changes in this situation in t[...]
3
84%
Logistyka
2016 nr 3 20--23
PL Jedną z najpopularniejszych metod opisu zmian aktywności gospodarczej są wskaźniki klimatu koniunktury (General business climate indicator), obliczane na podstawie wyników metody testu koniunktury. Wskaźniki te są przede wszystkim odzwierciedleniem nastrojów i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie zm[...]
EN Subjective frame of mind, observations and expectations of entrepreneurs remain an important factor of business activity. They influence present business activity as well as future decisions of entrepreneurs. One of the methods of business tendencies' measurement, which allows for considering of gen[...]
4
67%
Badania Operacyjne i Decyzje
2008 nr 3 89-105
PL 30 sierpnia 2007 r. rozpoczął działalność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowy rynek New Connect, czyli rynek alternatywnego systemu obrotu. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla niezbyt dużych spółek młodych, innowacyjnych, będących we wstępnej fazie rozwoju gospodarczego, ale po[...]
EN The new stock market called New Connect began on Warsaw Stock Exchange on 30 August 2007. It is a kind of Polish alternative stock investment market. It was designed first of all for not very large companies, young, innovative, being in preliminary phase of their economic development, but which have[...]
5
67%
Logistyka
2015 nr 6 6--9
PL Jedną z najpopularniejszych metod opisu zmian aktywności gospodarczej są wskaźniki klimatu koniunktury (ang. General business climate indicator), obliczane na podstawie wyników metody testu koniunktury. Wskaźniki te są przede wszystkim odzwierciedleniem nastrojów i oczekiwań przedsiębiorców w zakres[...]
EN Subjective frame of mind, observations and expectations of entrepreneurs remain an important factor of business activity. They influence present business activity as well as future decisions of entrepreneurs. One of the methods of business tendencies’ measurement, which allows for considering of gen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last