Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wpływ na człowieka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
2019 R. 24, nr 5 76--81
PL W artykule zostat opisany jeden z podstawowych problemów zanieczyszczenia środowiska spowodowany przez azbest w Polsce i województwie podlaskim oraz wpływ tego zanieczyszczania na zdrowie człowieka. Została także zaprezentowana historia zastosowania azbestu i jego wprowadzenia do najbliższego otocze[...]
EN The article describes one of the most fundamental issues ot environmental contamination caused by asbestos in Poland and in the Podlachian voivodeship, and the influence of this mode of contamination on human health. Presented was also the history of usage of asbestos and its introduction into man's[...]
2
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Artykuł zawiera wyniki badań zanieczyszczenia elektromagnetycznego środowiska, wpływ częstotliwości pola elektromagnetycznego, źródeł sztucznych pola elektromagnetycznego, promieniowania optycznego i jonizującego na człowieka.
EN The papier studies sources of electromagnetic contamination of environment, offers classification of artifical sources generating electromagnetic fields, researches exposure to office and domestic technique and also to cell-phones.
3
72%
Logistyka
2014 nr 5 290--300
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu elektrowni wiatrowych na człowieka. Dynamicznie zwiększająca się popularność energetyki wiatrowej wśród inwestorów oraz brak w Polsce szczegółowych wytycznych dotyczących lokalizacji farm wiatrowych względem siedzib ludzkich powoduje, że naraża się ludzi[...]
EN The paper presents the results of research on the impact of wind turbines on humans. Due to dynamical rise in popularity of wind energy among investors in Poland and the lack of specific guidelines for wind farms relative to human settlements, people are exposed to the effects of many factors affect[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last