Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wpływ czynników
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 861--865
PL W artykule omówiono wpływ wybranych czynników charakteryzujących elementy węzłów ślizgowych oraz wybranych warunków eksploatacji na odporność na zużycie smarowanych węzłów tarcia. Przedstawiono wyniki badań tribologicznych realizowanych przy zróżnicowanej chropowatości powierzchni stalowej tarczy, w[...]
EN The effect of selected factors characterizing the elements of sliding pairs and the influence of selected exploitational conditions on wear resistance are described in the article. The results of tribological tests realized at different surface roughness of steel discs, Ra in the range of 0,05 – 0,2[...]
2
84%
Problemy Kolejnictwa
2011 Z. 152 183-195
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z tematyką prognozowania wielkości potoków pasażerskich w transporcie kolejowym. Na wstępie przytoczono definicję oraz rolę prognozowania. W dalszej części zdefiniowano pojęcie potoku pasażerskiego w ujęciu relacyjnym oraz odcinkowym. Następnie s[...]
EN The paper presents selected issues concerning forecasting levels of passenger flows in rail transport. In the introduction, definition and role of the forecasting are presented. Then, a passenger flow is defined in terms of particular connection and section of the journey route. Main stages of the f[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last